Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

02/2015

Téma Zpravodaje: Samoživitelství

Co si myslíte o ... ?

Jaké kroky si myslíte, že by ulehčily život samoživitelkám a samoživitelům? Jaké problémy nejčastěji řeší?

Kateřina Hodická, Genderové informační centrum Nora, o. p. s.

Sólo rodiče se často nacházejí v obtížné finanční situaci. Mnohdy musí samoživitelky vymáhat výživné na bývalém partnerovi. V tomto ohledu by pomohlo prosazení zákona o zálohovaném výživném.

Někteří sólo rodiče řeší i problémy s bydlením. Ocitají se v azylových domech, případně na ubytovnách. Na ubytovnách jsou často vykořisťováni majiteli. Pomohlo by tedy rozšíření sociálního bydlení v obcích.

Pokud nemají zázemí v širší rodině, jsou často na zajišťování péče o dítě či děti sami. Aby stihli vyzvednout dítě ze školky, školy, nemohou někdy pracovat na plný úvazek, což opět zhoršuje finanční situaci rodiny. Mnohdy nemají s kým řešit otázky výchovy. V tomto kontextu by pomohlo vytvoření funkčních sítí samoživitelek a samoživitelů, kteří by si vzájemně pomáhali.

Možným řešením by mohlo být i zavedení všeobecného základního příjmu v České republice. Všichni lidé by dostávali pravidelné peněžní dávky bez ohledu na jakékoliv podmínky, což by odbouralo neefektivní a složitý systém současného sociálního zabezpečení.

Tamara Nováková, doktorandka PedF UK, provozní Nákladového nádraží Žižkov

Nevím, jaký je přesně právní status mého postavení, ale jsem v situaci, že se otec dítěte k němu odmítl přihlásit. Pokud ho soudně nedonutím k otcovství, nemám nárok na alimenty, ani na žádné jiné sociální dávky, které by zohledňovaly chybějícího otce v rodném listě. V prvé řadě postrádám zodpovědnost za vlastní jednání u lidí, v druhé řadě mě překvapuje právní vakuum, ve kterém se ocitají matky, pokud jsou jediným zákonným rodičem. Postrádám toho mnoho, přesto se mi zatím daří realizovat péči a výchovu dítěte i ve stávajícím systému, ale to proto, že jsem zdravá, silná a nezdolná bytost. Jakmile bych onemocněla, nebo nemohla vydělávat, tak jsem já i dítě ve velmi ohrožené situaci. Očekávala bych, že stát bude na tyto lidi pamatovat a poskytne jim nějakou pomoc.

Kromě finančních problémů řeším nejčastěji nedostatek času (musím pracovat) a logistiku (od praní, přes vaření, po tahání kočáru několikrát denně, tahání bagáže při přesunech, vláčení autosedačky, plánování a organizování přepravy, jídla, převlékání atd.) Bolestivě vnímám, že jsem sama na rozhodování (např. v případě nemocí), výchovu a v neposlední řadě na sdílení strastí a slastí rodičovství. Hodně mi pomáhá ve sdílení a částečně v logistice moje máma, ale aktivní babička není druhý zákonný rodič. Sečteno podtrženo, neutuchající pocit, že je člověk na všechno sám.

Michaela Marksová - Tominová, Ministryně práce a sociálních věcí

Situace samoživitelek a samoživitelů není v České Republice dobrá. V nedávné studii OECD se dokonce Česko umístilo na posledním místě v žebříčku, který srovnával, jak dlouho musí samoživitel či samoživitelka se dvěma dětmi pracovat za minimální mzdu, aby se dostali nad hranici chudoby. V ČR to bylo zcela nereálných 80 hodin za týden. Musíme proto i nadále usilovat o zvyšování mezd. Česká práce je stále jedna z nejlevnějších v Evropě, což se naštěstí pomalu ale jistě mění. Zvyšujeme minimální mzdu a posílili jsme úřady práce. Ty se snaží pracovat právě se skupinami specificky ohroženými, jako jsou například samoživitelé. Ovšem opatřením zaměřeným přímo na samoživitele je zavedení tzv. zálohovaného výživného. Chceme ulehčit samoživitelům, kterým jejich expartneři nevyplácejí výživné, na něž mají nárok. Stát by mohl převzít toto vyplácení dávek a zpětně vymáhat po dlužnících jejich platbu. Co je ale mimo dosah resortu MPSV, ale je také velice důležité: je třeba zlepšit situaci s vymáháním výživného. To je ale v rukou Ministerstva spravedlnosti.

zpět na obsah„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.