Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

01/2017

Téma Zpravodaje: Etika na trhu práce

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

toto číslo zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech vychází na začátku března, měsíce, kdy slavíme Mezinárodní den žen. Než se pustíte do čtení, podělím se s Vámi o to, jak tento den vnímám já. Stále totiž narážím na časté nepochopení smyslu, proč vlastně 8. březen slavit. Pro mě tento svátek není oslavou ženství, toho, jak jsou ženy krásné, šikovné a jakou mají zvláštní vnitřní sílu, jak se nám občas snaží někdo namluvit. A už vůbec není taháním kostlivců ze skříně dob minulých. Je to oslava toho, co pro nás generace minulé již vybojovaly, upozornění na skutečnost, že to, co se dříve mohlo zdát velmi radikální, je dnes naprostou samozřejmostí. Pojďme si společně připomenout, jak obtížné bylo vydobýt zlepšení pracovních podmínek a volební právo žen a kolik cesty k rovnosti žen a mužů jsme už ušli. A také to, že ještě pěkný kus cesty zbývá. V tomto Zpravodaji najdete mimo jiné i výběr pozvánek na plánované akce, které 8. březen připomínají a oslavují.

Toto číslo jsme věnovali tématu Etika na pracovním trhu. S tím totiž souvisí i platová nerovnost mezi muži a ženami, které se věnuje článek Jak na genderovou rovnost v odměňování - aneb 2 x měř. Nad genderovým rozměrem reklamy se autor zamýšlí v článku Variace na genderový rozměr reklamy a spotřebního chování. S etikou zaměstnavatelů souvisí i náborové inzeráty, na jejichž znění jsme se ptali v naší anketě. Je funkční antidiskriminační znění inzerátů, kdy má zaměstnavatel povinnost neupřednostňovat jedno pohlaví před druhým? Odpovědi jsou tentokrát velmi různorodé. S etikou zaměstnavatelů souvisí i obsáhlý rozhovor s právničkou Barbarou Havelkovou, které v červnu tohoto roku vyjde kniha Gender Equality in Law. Její pohled na praxi antidiskriminačního práva je poněkud skeptický, ale rozhodně ne beznadějný.

Co si myslíte o používání generického maskulina například v označování povolání a profesí? Představuje v něčem problém, nebo se jedná o jev, který není třeba zpochybňovat? Tyto otázky, jsme položili lingvistce z Ústavu pro jazyk český AV Janě Hoffmannové a Karolině Nedělové z o. s. Prostor pro rodinu v rubrice Protipól. Přestože je to téma složité a vyhraněné, respondentky se tentokrát shodly na tom, že v případě náborové inzerce je užívání generického maskulina zbytečné a argument jednoduchosti textu zde neobstojí. To je dobrá zpráva, protože k jistému posunu ve vnímání zcela jistě došlo.

Na závěr bych ještě ráda upozornila na článek Křesťanka a feministka, který přibližuje současné aktivity v propojování křesťanství  a feminismu a zlehka se pouští i do historického kontextu postavení žen v křesťanských církvích.

Přeji hezké čtení v souvislostech

Markéta Štěpánová
šéfredaktorka
 

 

zpět na obsah„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.