Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

02/2017

Téma Zpravodaje: Genderové aspekty válečných konfliktů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

když v redakci přemýšlíme o tématu nového čísla zpravodaje, je to vždycky zajímavé. Někdy je zajímavé dlouhé mlčení, někdy postupné chrlení a následné zamítání nápadů. Občas se ale povede, že přes celkem jasnou představu na začátku se dostaneme k úplně něčemu jinému, co nakonec osloví všechny v redakci. Prostě k tomu dojdeme, přesto, nebo možná právě proto, že je tato cesta provázena bouřlivou diskuzí. Tentokrát jsme se po jedné takové debatě rozhodli věnovat genderu ve válečných konfliktech i v rozvojové pomoci a věřte, že je to téma, ve kterém si něco zajímavého najde každý.

Články zaměřené na válku se věnují především mýtu, že ženy ve válečných konfliktech zaujímají pouze pasivní, trpitelskou roli a na konkrétních příkladech z Blízkého východu i z Afriky, ze Sierra Leone, dokazují, že ženy v nich mají velmi významné místo. Nejen, že se umí do konfliktů zapojit i se zbraní v ruce, ale především chtějí být samy hybatelkami změn a podílet se na snahách o ukončení konfliktů i na rekonstrukci země po válce. To, že to ženy umí, je patrné nejen z textu Ženy od války k míru v Sierra Leone, ale i z článku Nenásilí a studium konfliktů, který na základě současného výzkumu dokazuje, že nenásilný způsob vedení konfliktu je efektivnější a vede k lepším výsledkům než jeho násilné alternativy.

Co se rozvojové pomoci týče, je to už léta stejná písnička. Víme, že průřezové zohlednění genderového hlediska v rozvojové pomoci je naprosto klíčové pro její úspěch, ale stále není mnoho projektů, které se podle toho řídí. To bohužel dokazuje i text Genderová rovnost v rozvojové spolupráci. Doufejme, že už se snad konečně dostaneme z formální úrovně i do praxe.

Tématu míru a bezpečí se věnuje rozhovor s Mílou O’Sullivan, který bych rozhodně doporučila i člověku, který o této oblasti mnoho neví. Tato expertka na genderovou problematiku v mezinárodní politice vysvětluje, jak je důležité, aby ženy byly zastoupeny v celém procesu řešení konfliktu a procesu obnovy, od vyjednávání míru až po stanovování poválečného vývoje.

Anketní otázka s tématem války také souvisela a byla tentokrát velmi široká. Ptali jsme se, jestli mají ženy místo v armádě, a zajímalo nás, jaké místo jim jednotliví respondenti přiřknou.

V nadcházejících červnových dnech Vám přeji klidnou chvilku na odpočinek, ale i na zamyšlení. Třeba právě nad články ve zpravodaji Rovné příležitosti v souvislostech.

Markéta Štěpánová
šéfredaktorka
 

 

zpět na obsah„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.