Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

03/2017

Téma Zpravodaje: Gender a sport

Vážené čtenářky, vážení čtenáři

Tentokrát jsme si jako téma zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech vybrali sport. Samozřejmě opět nahlížený z mnoha různých úhlů a vždy méně či více v souvislosti s genderem. Jak už tomu tak bývá, ani náhodou se nám nepovedlo zpracovat všechny náměty, které jsme ve zpravodaji chtěli mít, protože léto je sice sportu velmi nakloněno, o to méně je ale nakloněno příslibům textů či dodržování termínů. Řada velmi zajímavých témat tak pro tentokrát zůstala mimo naši optiku, ale třeba se k nim ještě někdy v budoucnu vrátíme.

Všem protivenstvím navzdory se v tomto čísle zpravodaje povedlo vytvořit mix článků, při jejichž četbě budete mít příležitost zjistit, že sport je z genderového hlediska velmi zajímavá oblast. Ačkoli by se mohlo zdát, že každá sportovní disciplína má svá jasná pravidla a hodnocen bude tedy samotný sportovní výkon, ženy jsou na tom opět trochu jinak, u nich je totiž důležité i to, jak vypadají. Nejen o tom pojednává článek Výkon nebo super vzhled? Muži a ženy v gymnastice a závodním tanci. Ani ve škole není sportování úplně jednoduché. Čas od času lehce zčeří vlny debata o tom, jestli je lepší mít ve školách tělocvik oddělený podle pohlaví nebo jestli je lepší mít holky a kluky pohromadě. V článku Na hodinách tělesné výchovy zaznívá názor, že je možná lepší zamýšlet se nad tím, jak hodiny vést, než debatovat o tom, jestli holky jen s holkami, nebo raději i s kluky.

Věnovali jsme se i profesionálnímu sportu a profesím s ním spojeným. Trnitá cesta žen k olympijským vavřínům je mapujícím textem o tom, jak dlouhou cestu musely už ženy ujít, aby mohly vedle mužů sportovat, o sportu rozhodovat i ho trénovat, ale i o tom, jak dlouhá cesta je ještě čeká. Nerovnováha na síti aneb sport, peníze a trocha tenisu navíc se věnuje finančnímu ohodnocení ve sportu. I zde je rovnost mezi pohlavími zatím pouhou iluzí.

V srpnu probíhalo mistrovství světa v atletice a i v naprosto nesportovních kruzích se vedly sáhodlouhé debaty o tom, kde končí ženství a začíná mužství. Na to ve zpravodaji neodpovíme, ale rozhodně jsme se zamýšleli i nad tím, jak může se sportovní kariérou zahýbat coming out LGBT sportovce či sportovkyně nebo třeba touha po změně pohlaví. O tom všem v článku s názvem Čekání na teplého Jágra.

V anketě mají tentokrát prostor lidé, kteří se věnují genderově netradičním sportům a v kulturní rubrice doporučujeme dokument Dancer o Sergeji Poluninovi.

Přeji příjemné čtení a hladké návraty z prázdnin.

Markéta Štěpánová
šéfredaktorka

 

zpět na obsah



„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.