Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

04/2017

Téma Zpravodaje: Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tématem posledního čísla zpravodaje roku 2017 je duševní zdraví a jeho souvislost s genderem. Jak už bylo řečeno mnohokrát, skoro všechna témata nějakým způsobem souvisí s tím, jestli jste žena nebo muž, a také s tím, co se po vás na základě pohlaví očekává, jak na vás okolí pohlíží. Ani u duševního zdraví tomu není jinak.

Když se řekne deprese, často si představíme ženy, když se mluví o ADHD, vidíme spíše kluky. Závislosti, sebevraždy, problémy ve škole… všechno se v našich představách liší právě podle toho, jestli mluvíme o mužích nebo ženách. V tomto čísle zpravodaje se některým z těchto představ budeme věnovat a čtenáři a čtenářky se tak například dozví, že třeba zmíněná hyperaktivita není doménou kluků, jen se u dívek špatně diagnostikuje právě kvůli společenským očekáváním. Podobně komplikované je to i u ostatních témat – depresemi netrpí jen ženy, pro muže je ale o dost obtížnější se k této nemoci postavit čelem, pokud je vnímána jako ženská nemoc. Diskutabilní je i tvrzení, že ženy páchají častěji sebevraždy jen demonstrační, a s genderem souvisí i volba způsobu provedení. Stereotypy je duševní zdraví opředeno.

Ve zpravodaji jsme se ale nevěnovali jen jednotlivým diagnózám, ale i „pomáhajícím“ oborům – psychoterapii a psychologickému poradenství. I tam hraje gender významnou roli, přístupy jsou různé, můžeme narazit na takový, který genderové role upevňuje, neřeší, ale i takový, který je k genderové otázce velmi citlivý. Dokonce i psychoanalýza neznamená jen Freud a jeho výklad světa. I nad tím, jak je poradenství vedeno, je potřeba se zamýšlet, pokud chceme tuto pomoc vyhledat.
Téma to není příliš vánoční, ale s blížícími se Vánocemi se zachování duševní pohody jeví vždy o něco obtížnější. Psychohygiena je téma, kterému jsme se tentokrát nevěnovali, ale v životě bychom rozhodně měli. Proto si přejme klid, pohodu a také pochopení pro druhé nejen v době adventu, hodí se totiž každý den.

Přeji hezké čtení v souvislostech

Markéta Štěpánová
šéfredaktorka

 

zpět na obsah„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.