Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

04/2018

Téma Zpravodaje: Rovnost žen a mužů v ČR pohledem z venku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

blíží se konec roku a my Vám přinášíme další číslo zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech. Téma rovnosti žen a mužů, jsme tentokrát nechali nahlédnout cizince a cizinky žijící v České republice. Vybrali jsme osoby, které jsou v Česku už řadu let a svou prací či svým vystupováním se zasazují o genderově spravedlivější společnost a poprosili je o reflexi stavu české společnosti v porovnání s jejich rodnou zemí. A v tomto kontextu se hodí říct ono známé: Není malých rolí. Ve zpravodaji naleznete pohled žen, které se profesně věnují genderovým otázkám, vedle nich ale také zamyšlení lidí, kteří se genderovou rovnost „pouze“ snaží žít. Oba pohledy jsou cenné, možná o to víc, že závěry jsou vlastně velmi podobné.
Oslovení hodnotili podle jejich uvážení různé oblasti života od partnerských vztahů, péči o děti i domácnost přes vztah k zaměstnání, kariéře až ke společenskému nastavení a zákonům, které se rovnosti dotýkají. Postřehy námi oslovených berte jako střípky, které ale dohromady dávají jistý obrázek o tom, jak naše společnost působí na lidi, co tu žijí a majís čím srovnávat.

Jak srovnání dopadlo, si přečtěte v následujících článcích. Mohu snad lehce naznačit, že výsledek není žádným velkým překvapením a potvrzuje se to, co tak nějak sami víme. Jsme na cestě, snad i máme dobrý směr, nicméně jdeme velmi zvolna a nebezpečně často se zastavujeme a rozhlížíme. Přejme si co nejméně uzavírek, nehod i bloudění.

V poslední době je ve společnosti silněji cítit negativní nastavení vůči neziskovým organizacím, genderová oblast je v centru této negace. Snad je i toto jen takovým malým zaškobrtnutí na cestě ke spravedlivější společnosti. Do nového roku si pro Gender Studies přeji, abychom byli vždy schopni dobře vysvětlit, v čem spočívá přínos naší činnosti a aby kritika naší práce byla vždy konstruktivní, nikoli destruktivní.

A Vám přeji klidné svátky a dobrý vstup do nového roku.

Markéta Štěpánová

 

zpět na obsah„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.