Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

01/2015

Téma Zpravodaje: Celoživotní ekonomické dopady mateřství

V Gender Studies, o.p.s. rozjíždíme nové projekty, noříme se do zajímavých témat, nahlížíme je jinými úhly pohledu, stále se učíme. V nejbližší době se budeme prioritně zabývat ekonomickými dopady mateřství, kyberšikanou a podporou žen v kariérním růstu. Nadále budeme rozvíjet aktivity, na kterých stojí náš letitý úspěch – knihovnu a právní poradnu. Čekají nás nové kampaně, které se nám daří.
celý úvodník

Rovné příležitosti v praxi

Neflexibilní realita českého trhu práce

Flexibilní úpravy pracovní doby jsou v Čechách stále raritou. Zároveň jsou velmi potřebné v perspektivě ženské zaměstnanosti. V současné době ale pracuje na částečný úvazek necelých 6 % českých zaměstnanců (cca 8 % žen). ...více

Proměny časování a způsobu návratu matek do zaměstnání

Statistiky ukazují, že se od 60. let 20. století prodlužuje doba, kterou tráví české matky doma s každým svým dítětem. Spolu s tím se postupně prosadila praxe nevracení se do zaměstnání mezi porody dětí. Biografická vyprávění matek odhalila některé z procesů, které stojí za těmito trendy. ...více

Gender a penze

Beze změn politických hodnot to nepůjde

Bavíme-li se o ekonomických aspektech mateřství, důchodech a tzv. gender pension gap-u (průměrný rozdíl výše starobních důchodů mužů a žen), těžko nevzpomenout ekonomku Ilonu Švihlíkovou. V rozhovoru se vyjadřuje k návrhu důchodové komise zavést tzv. společný důchod manželů, řeč ale přišla i na řadu jiných témat, která souvisí s ženami, demografickým vývojem, mateřstvím a důchodem. ...více

Aktuálně...

Den s koučkou: workshop pro ženy

Uvažujete o vlastním osobním růstu? Chtěla byste do budoucnosti v práci povýšit? Přemýšlíte nad změnou pracovní pozice? Kladete si otázky související s vaším profesním směřováním? ...více

CEDM - Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Projekt vedoucí k fundovanějšímu dlouhodobému i krátkodobému rozhodování v rámci rodin a k zlepšení rovnováhy mezi pracovním, soukromým a rodinným životem. ...více

Stop kybernásilí na ženách a mužích

Gender Studies zahájilo v lednu 2015 již druhý projekt na téma kybernásilí. Na rozdíl od pilotního projektu Gender a bezpečí na internetu se projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích zaměřuje konkrétně na oběti kyber kriminality a problematiku s tím spojenou. Projekt pamatuje na to, že důležitou roli v řešení případů násilí na internetu hraje i policie, neziskové organizace nebo jednotlivé osoby z řad odborné veřejnosti. ...více

Kulatý stůl "Genderová diverzita a flexibilní formy práce v souvislostech"

Zveme Vás na kulatý stůl "Genderová diverzita a flexibilní formy práce v souvislostech", který pořádá Byznys pro společnost ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. ...více

Oslavte s námi MDŽ 2015 jinak

Česká ženská lobby ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá zajímavý program u příležitosti Mezinárodního dne žen.

Mottem je: Oslavme, čeho jsme dosáhli. Ještě nás ale čeká kus cesty, aby rovnost byla normální ...

Vstup zdarma.

...více

Slaďování práce a rodiny

Knižní tipy v Knihovně Gender Studies, o.p.s. ...více

Co si myslíte o ... ?

Mělo by v ČR dojít ke zkrácení rodičovské dovolené?

na otázku odpovídají:
Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s. Regína Dlouhá, Klub K2, o.p.s. Alena Králíková, ČSOB

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.