Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

01/2016

Téma Zpravodaje: Proč má Mezinárodní den žen stále smysl?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, blíží se 8. březen, Mezinárodní den žen, tedy opět příležitost pro vyjasnění pozic. Je to svátek zbytečný, který v dnešní době nemá význam, nebo je to naopak příležitost připomenout si něco významného, cestu, po které jsme ale ještě nedošli k cíli – k rovnosti žen a mužů?
celý úvodník

Ekonomické dopady mateřství

Na MDŽ karafiát: Proč ještě slavit svátek žen, aneb potřebujeme vůbec feminismus?

V boji za svá práva ušly ženy za poslední stovku let dlouhou cestu. Můžeme volit, chodit do práce a dokonce se i svobodně rozhodovat, zda budeme nebo nebudeme mít dítě. Zdálo by se tedy, že už „máme vyhráno“ a není důvod, proč si připomínat, nebo dokonce slavit Mezinárodní den žen. Je tomu ale skutečně tak? Je skutečně zbytečné hovořit o všem, co (nejen) ženské hnutí dokázalo? A proč je feminismus v dnešní době považován téměř za sprosté slovo?
...více

Rozdíly výdělků ve vztahu k mateřství

České ženy ve srovnání s muži vykazují na trhu práce značné rozdíly, které se projevují zejména v souvislosti s mateřstvím a rodičovstvím. Jak poukazuje nedávná studie think-tanku IDEA, liší se medián výdělků u matek a otců s jedním dítětem o pětinu, u rodičů dvou dětí o 32 % a u 3 a více potomků dokonce o 36 %. Rozdíly jsou největší v době, kdy jsou děti malé a potřebují nejvíce péče. Pokud je nejmladšímu potomkovi od tří do pěti let, je medián mzdy žen o 39 % nižší než u mužů. Čím starší děti jsou, tím více se tento rozdíl snižuje, nicméně ani v případě dospělých dětí se mzdový rozdíl zcela neuzavírá ani nedosahuje úrovně rozdílu mediánu mezd bezdětných, který se liší o 15 %. 
...více

Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce

Ekonomky Alena Bičáková a Klára Kalíšková, působící v Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při CERGE-EI, publikovaly v říjnu loňského roku analytickou studii s názvem Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce. Vytyčily si v ní za cíl zjistit, proč je nezaměstnanost českých matek nezletilých dětí znatelně vyšší, než je tomu u zbytku populace, jak k nezaměstnanosti žen s dětmi dochází a ve kterém období je riziko nezaměstnanosti pro matky nejvyšší.
...více

Krátkodobé práce matek a dělba rolí mezi partnery

Statistická data ukazují nejen nárůst ekonomicky neaktivních matek, ale také těch, které jsou zaměstnané pouze na krátkodobé pracovní smlouvy, případně začínají s prací na živnostenský list. Na roli, kterou hraje při jejich rozhodování o návratu k výdělečné činnosti nastavení rodinné politiky a trhu práce, bylo poukázáno již mnohokrát. V mezinárodním srovnání přispívá v ČR k pozdějšímu návratu matek na trh práce, k jejich řetězení krátkodobých prací a k sebezaměstnávání zejména nízká dostupnost služeb péče o děti, dlouhá pracovní doba, častá práce na směny a nízká míra pracovní flexibility za účelem kombinování pracovního a soukromého života.
...více

Důsledky neplacení výživného na ekonomickou situaci rodin sólo matek

Sólo matky představují skupinu žen, u kterých jsou negativní ekonomické dopady spojené s mateřstvím nejvíce markantní. Rodin v čele s matkou jako jediným rodičem přibývá, přičemž jejich životní úroveň je významně nižší než u rodin dvourodičovských (rozdíl se s časem prohlubuje). Řada těchto rodin čelí chudobě a sociálnímu vyloučení. Výživné na děti od rodiče, který s dětmi nežije a pečuje o ně v menší míře, je v ČR v průměru velmi nízké, navíc jen obtížně vymahatelné.
...více

Placení záloh je bariérou v podnikání matek po rodičovské

Zhruba každá třetí žena ve věku, kdy obvykle mají malé děti (30 – 39 let) byla v roce 2014 nezaměstnaná. Počet samostatně podnikajících žen narostl v posledních zhruba pěti letech (2010 – 2014) o 22 200.   Je zřejmé, že nezaměstnanost či přímé ohrožení nezaměstnaností ovlivňuje spolu s nízkou dostupností služeb péče o děti a nízkou nabídkou flexibilních a zkrácených pracovních úvazků velmi významně příležitosti i rozhodování matek malých dětí o jejich uplatnění na trhu práce. 
...více

Protipól

Příliš dlouhá rodičovská dovolená?

V České republice mohou rodiče zůstat s dětmi na rodičovské dovolené do tří let věku dítěte s garancí návratu do předešlého zaměstnání, bez garance návratu dokonce do čtyř let. Patříme tak k zemím s nejdelší rodičovskou dovolenou a dobou pobírání rodičovského příspěvku nejen v Evropě, ale i v celosvětovém měřítku.
...více

Rovné příležitosti v praxi

Rodiče a trh práce

Natočili jsme videomanuály, které poradí, jak se vyhnout diskriminaci na trhu práce. Zákony ohledně mateřské a rodičovské dovolené a následného návratu na trh práce jsou složité a často se mění. Podívejte se na naše krátká videa, ať se vyhnete znevýhodnění a dokážete co nejlépe uplatnit svá práva a respektovat povinnosti.
...více

Rozhovor

Rodinná politika v ČR: Podpora osobní volby a služeb pro rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Odbornou komisí pro rodinnou politiku spolupracuje na vytváření rámce rodinné politiky v ČR. Existující koncepce byla vytvořena před několika lety a je zastaralá. Nový dokument bude navrhovat změny, které podpoří svobodnější rozhodování rodin, umožní slaďování a podpoří rodiče k plynulejšímu návratu na trh práce. Koncepce je v procesu přípravy. Už teď přinášíme rozhovor s ředitelkou Odboru rodinné politiky a stárnutí na MPSV, Janou Maláčovou.
...více

Aktuálně...

Girls Day 2016

Jedním z důvodů, proč specificky dívky, ale i mladí lidé obecně, nemají velký zájem o technické obory, je to, že si pod nimi často neumí nic konkrétního představit. Neví, jaké možnosti technické vzdělání nabízí a těžko si určité profese spojí s něčím praktickým. Také často osobně neznají žádnou ženu, která by techniku vystudovala a úspěšně se ve svém oboru prosadila. Proto Gender Studies každým rokem organizuje Girls Day – den otevřených dveří ve firmách a na univerzitách, především z oborů informačních a komunikačních technologií, ale i stavebnictví či konstruktérství. 
...více

Jak podpořit kariérní růst žen ve Vaší firmě? Přihlaste na brněnský workshop

Uvažujete o tom, jak ve vaší organizaci posílit možnosti kariérního růstu žen? Zajímají vás fungující opatření, která byste mohli využít? Chcete se poučit z příkladů dobré praxe a seznámit se s kolegyněmi a kolegy, kteří řeší obdobné otázky ve svých společnostech? Máte zájem získat argumenty na podporu takových cílů a opatření? Pak právě pro vás je určen prakticky zaměřený workshop, který se bude konat již ve středu 9. března v brněnské Otevřené zahradě. Cílem setkání je předat účastníkům a účastnicím aktuální poznatky a přiblížit současné trendy, pokud jde o přístup žen (i mužů) k profesnímu uplatnění a růstu.
...více

Konference Férové platy, férové penze

Průměrný rozdíl v platech žen a mužů (tzv. Gender pay gap) je v České republice ve výši 22 %. Ženy vysokoškolačky pobírají v průměru téměř o 30 % menší plat než vysokoškoláci muži. Nejnižší plat oproti mužům mají ženy v době, kdy se po rodičovské vracejí do práce, děti jdou do školy a finanční nároky rodiny narostou. Platová nerovnost v produktivním věku má pak za následek mimo jiné i to, že osaměle žijící seniorky jsou dvakrát více ohroženy chudobou, nežli muži senioři. Také se Vám v tom něco nezdá fér? 
...více

Mezinárodní den žen 2016

Letos je paleta příležitostí jak MDŽ slavit skutečně široká – v Praze je na výběr filmová produkce s následnou diskuzí, prezentace odborné studie, křest sborníku, mezinárodní seminář na téma rodinné politiky, poznávací vycházka na místa spojená s volebním právem žen či vyhlášení cen a anticen roku 2015 za výroky o ženách a mužích. V Brně se dá zavítat na debatu na akademické půdě a také za nevšedním kulturním zážitkem.
...více

Konference Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Z ekonomického pohledu má mateřství na ženy negativní dopady a to po celou dobu jejich života. V produktivním věku jsou oproti mužům více ohroženy nezaměstnaností včetně nezaměstnanosti dlouhodobé. V období, kdy mají malé děti, čelí propadu svých příjmů, což se pak promítá i do výše jejich penzí.
...více

Kultura

Unikátní dokumentární film Girl Power přichází do českých kin

Co to znamená být writerkou? Mají ženy v graffiti malovat srdíčka, květinky a berušky jemnými barvami? Sluší se, aby holky v noci běhaly po nebezpečných tratích v podzemí metra či na nádraží? 27. února 2016 proběhne v Praze premiéra dokumentárního filmu Girl Power. Po sedmi letech sbírání materiálu nám hlavní tvůrkyně projektu, Sany, která se graffiti věnuje již 15 let, přináší pohled do světa writerek. Životní cesta Sany, patnáct zemí světa, různé generace a kariérní dráhy writerek, ale hlavně touha po seberealizaci.

...více

Svět očima žen bez domova

V Praze, Brně a Ostravě bude prezentována unikátní výstava fotografií, která dává nahlédnout svět žen bez domova jejich vlastní optikou. Výstava je výstupem z rozsáhlého vizuálně narativního výzkumu organizace Jako doma. 
...více

Tipy z knihovny

Z knihovny Gender Studies

Dnešní společnost podléhá mnohým stereotypům, kterým je třeba porozumět, aby bylo možné pracovat na jejich odbourávání. Dokonce i sami v sobě podvědomě některé představy živíme. Publikace, které představujeme v tomto článku, jsou čtivými a bohatými zdroji informací, jež mohou vést k pochopení různých předsudků, s nimiž se setkáváme v pracovním i soukromém životě každý den.
...více

Co si myslíte o ... ?

Je na Mezinárodním dni žen co slavit?

na otázku odpovídají:
Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd ČR Radan Šafařík, Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Eva Kavková, Česká ženská lobby

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.