Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

01/2017

Téma Zpravodaje: Etika na trhu práce

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
celý úvodník

Etika na trhu práce

Variace na genderový rozměr reklamy a spotřebního chování

V poslední době jsme stále častěji konfrontováni s příklady sexistické a jinak urážlivé reklamy na jedné straně – stačí připomenout skutečně nedávné okolnosti dvou kampaní obsahující fotografie osob černé pleti – a od této skutečnosti odvozeného požadavku na to, aby byla propagace vedena citlivě, neznevažovala či dokonce přímo neurážela příslušníky a příslušnice sociálních skupin v ní zobrazené, neobsahovala genderové a jiné stereotypy a respektovala důstojnost a individualitu každého člověka.

...více

Jak na genderovou rovnost v odměňování - aneb 2 x měř

V České republice máme jeden z nejvyšších rozdílů v příjmech mezi ženami a muži. V  současné době je nejčastěji uváděn údaj o 22 % rozdílu v neprospěch žen. Toto číslo se může lehce lišit podle statistické metody, která je k měření poměru mezd a platů mužů a žen použita.Uvedené procento znamená, že ženy pobírají v České republice za práci téměř o čtvrtinu méně peněz než muži. 

...více

Protipól

K rozpakům kolem generického maskulina

Generické maskulinum je jednoduše řečeno mužské podstatné jméno (maskulinum), které je ovšem rodově neutrální (generické) a plní tedy zástupnou funkci pro obě pohlaví. Typickým příkladem jsou označení povolání a profesí (politik, právník, řidič, lékař). Redakce zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech se v rubrice Protipól tentokrát věnovala tomuto lingvistickému fenoménu a ptala se: Co si myslíte o používání generického maskulina například v označování povolání a profesí? Představuje v něčem problém, nebo se jedná o jev, který není třeba zpochybňovat?

...více

Rovné příležitosti v praxi

Solidarita v rytmu swingu

Světovou komunitou swingu, respektive Lindy Hopu, otřásl v posledních měsících a týdnech skandál kolem sexuálního násilí ze strany jednoho lektora světové špičky vůči několika tanečnicím. Byl to už druhý skandál, první se týkal před několika lety swingového jazzmana a tanečníka. V obou případech zveřejnilo několik obětí  obsáhlé a podrobné popisy těchto incidentů na různých komunitních webových stránkách a na sociálních sítích. Průlomové je nejen zveřejnění těchto kauz, ale především skvělá reakce většiny taneční komunity.

...více

Křesťanka a feministka

Křesťanství a feminismus možná v očích řady lidí nejde dohromady. Postavení žen v křesťanském prostředí skutečně mnohdy nebylo a není růžové. Vůči mužům mají často omezená práva a jejich hlas je méně slyšet. Marginalizace a tlačení do stereotypních rolí je zde větším problémem než ve zbytku společnosti. Pro řadu křesťanek s feministickými názory však není řešením odchod z církve, ale její proměna zevnitř. V loňském roce vzniklá křesťansko-feministická skupina RFK toho může být důkazem.

...více

Rozhovor

Rovnost, diskriminace a pár shnilých jablek

JUDr. Barbara Havelková, LL.M., D.Phil., je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, Europa-Institutu Sárské University a Univerzity v Oxfordu, kde v současné době vyučuje na Právnické fakultě. Dlouhodobě spolupracuje s českými nevládními organizacemi v oblasti genderové rovnosti a ne/diskriminace a působí jako poradkyně premiéra v otázkách genderu a práva. Specializuje se na „gender legal studies“ a na postavení žen v českém a evropském právu. S Barbarou se osobně známe již řadu let, kdy se profesně setkáváme zejména kolem témat souvisejících s genderovou ne/diskriminací na trhu práce. Potěšilo mě, když jsem se dozvěděla, že jí v červnu tohoto roku vyjde odborná publikace Gender Equality in Law: Uncovering the Legacies of Czech State Socialism. Publikace má velmi široký záběr, v následujícím rozhovoru jsme se soustředily na otázky týkající se přístupu českých soudů k aplikaci antidiskriminační legislativy v souvislosti s genderovou rovností.

...více

Aktuálně...

I letos podpoříme dívky v zájmu o techniku formou Girls Day

Girls Day, to je den otevřených dveří pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a univerzit, a kdo ví -  třeba tam najdou inspiraci pro svoji budoucí kariéru. 5. ročník této akce proběhne ve čtvrtek 27. dubna 2017 po celém světě, u nás tentokrát v Praze, Brně, Olomouci a Mladé Boleslavi.

...více

Mezinárodní den žen 2017

Od prvních oslav mezinárodního dne žen na území dnešní České republiky  uplynulo již více než 100 let, ale důležitost připomínky mezinárodní solidarity žen a jejich boje za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj neklesá, ba naopak. Přijďte tedy oslavit den žen i v roce 2017 na jednu z různorodých akcí pořádaných na počest jejich snah. Letošní nabídka je skutečně pestrá.

...více

Konference 22 % K ROVNOSTI

8. března, na Mezinárodní den žen, pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí konferenci k rovnému odměňování žen a mužů. Primárně se bude zabývat motivací zaměstnavatelů se o rovné odměňování zajímat a aktivně jej prosazovat. Zajímavé informace se na ní ale dozví i ostatní, které zajímá postavení žen na trhu práce.

...více

Kultura

Gender v textu a obraznosti. Představa, utopie, maska, sen a fantazie

Představujeme novou publikaci, která vznikla jako výsledek specifického vysokoškolského výzkumu, společné práce vyučujících a studujících Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedry genderových studií. Jedná se již o druhou podobnou publikaci, vydavatelem je Gender Studies, o. p. s.

...více

Tipy z knihovny

O slaďování v knihovně Gender Studies

První představovaná publikace se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života. Je bohatým zdrojem praktických informací pro zaměstnavatele i pro zaměstnance a zaměstnankyně. Důraz je kladen na realitu současného světa a s ní spojenou rychlost, kterou probíhají změny v pracovním prostředí. Příručka prezentuje praktické rady a příklady, které mohou mnohým pomoci se s touto realitou vyrovnat.

...více

Co si myslíte o ... ?

Zdá se vám funkční v inzerátech při obsazování všech volných pozic ve firmě oslovovat muže i ženy?

na otázku odpovídají:
Štěpánka Dvořáková, Recruitment Specialist, ManpowerGroup Filip Černý, vedoucí marketingu, Kytary.cz Veronika Muroňová, vedoucí oddělení Personální podpora, zástupce ředitele pro personalistiku, ArcelorMittal Ostrava a.s.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.