Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

01/2018

Téma Zpravodaje: Zločin a trest

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
celý úvodník

Zločin a trest

Poselství feministické kriminologie

V minulém roce zvířila vody, zejména ty feministické, bohužel pravděpodobně daleko méně již kriminologické, kauza týkající se nového vydání učebnice Kriminologie, určené studujícím policejních a právnických škol. Podstatou sporu byla část knihy věnovaná mravnostní kriminalitě, která v kapitole s názvem „Sexuální násilí“ v kontextu podílu oběti na vině poukazovala na to, že ženy jako oběti svou „koketností, vtíravostí, vyzývavostí a obnažováním těla vyprovokují v muži, často i záměrně, touhu po sexu a jeho sexuální obrazotvornost. Bezprostřední příčinou znásilnění nebo obecněji sexuálního násilí je pak nezvládnutí sexuálního pudu mužem.“ Více než o čemkoli jiném to vypovídá o neznalosti či podceňování feministického/genderového rozměru kriminologie jako oboru.

...více

Gender ve vězeňské každodennosti

Totální instituce vězení je institucí zdánlivě neproniknutelnou zvenčí. Na první dojem by se mohlo zdát, že v instituci, kde je přítomno pouze jedno biologické pohlaví, se genderové stereotypy do jejího chodu nepromítají. Gender je ale v instituci již před-přítomen, je součástí ideologií, postupů a rozložení moci v chodu instituce (Acker, 1992). Gender nás socializuje, ve světě se k němu neustále odkazujeme, je to organizující princip.

...více

Jak zastavit násilí?

Rozhovor s Mariusem Râkilem a Barborou Jakobsen o zkušenostech s terapií pro muže, kteří se dopouštějí násilí na partnerce. Marius Råkil je klinický psycholog, ředitel Alternativ til Vold (Alternativa násilí, ATV) a jeden z předních světových odborníků na násilí v blízkých vztazích. S tématem násilí pracuje třicet let. Provádí školení a supervize v Norsku a zahraničí. Klinická psycholožka Barbora Jakobsen vystudovala psychologii na katedře psychologie FF UP v ČR a od roku 2008 působí profesně v Norsku. Specializuje na násilí v blízkých vztazích, působí jako psychoterapeutka, provádí školení a supervize.

...více

Jsme si před zákonem skutečně rovni?

Právo a jeho aplikace jsou v každé společnosti formou sociální kontroly, která má i genderový rozměr. V zásadě se dá říci, že trestní právo v dané společnosti odráží vidění a chápání toho, co je jak veliký prohřešek vůči řádu, je stanovováno a posuzováno z pozice těch, kdo drží v rukou moc k vytváření legislativy a v soudnictví, což jsou v prostředí ČR stále ještě většinou muži. Občanskoprávní kauzy a jejich pojetí zase více odráží jejich životní zkušenost. Ve všech oblastech pojetí i aplikaci práva stále silně ovlivňují stereotypní představy o rolích žen a mužů.

...více

Rozhovor

Dítě ve vězení může být pro matku šancí

Ústavní soud loni v jednom svém rozsudku zdůraznil, že odsouzení mají právo na kontakt se svými dětmi. Ale pravidelný kontakt a každodenní péče jsou dvě rozdílné kategorie. Nejen v této souvislosti jsme položili několik otázek ředitelce ženské věznice ve Světlé nad Sázavou plk. PhDr. Gabriele Slovákové, Ph.D., která na této pozici působí již od roku 2010.

...více

Kultura

Manželské monology

Časosběrný dokumentární cyklus Heleny Třeštíkové se v letošním lednu vrátil na obrazovku České televize, tentokrát s názvem Manželské etudy po 35 letech. Šest párů, dvanáct lidí v nich již po tak dlouhou dobu na kameru sdílí svoje vztahové, rodinné a jiné peripetie, od mládí a svatby až do prarodičovského věku. Od prvních dílů až po poslední ale postupně v dokumentu mizí hlas hlavních ženských protagonistek.

...více

Právní poradna Gender Studies

Sexuální obtěžování na pracovišti

V nové rubrice zpravodaje vám představíme, s jakými případy se v právní poradně Gender Studies nejčastěji setkáváme. Vybrali jsme témata, která se mezi jednotlivými dotazy objevují opakovaně. Příkladové dotazy doprovází i přehledně zpracované odpovědi. První z dotazů v této nové rubrice se týká sexuálního obtěžování na pracovišti.

...více

Tipy z knihovny

Tipy z knihovny

První představovaná publikace se věnuje otázkám pobytu žen ve vězení. Kateřina Nedbálková v této své knize Spoutaná Rozkoš podrobně zkoumá genderovanost vězení jako instituce a také genderovanost vězeňských subkultur. Druhou knihou, kterou jsme tentokrát z Knihovny Gender Studies vybrali, je společná publikace kolektivu autorů a autorek, kteří průřezově představují dílo profesorky Gerlindy Šmausové, českoněmecké kriminoložky a teoretičky genderu.

...více

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.