Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

02/2014

Téma Zpravodaje: Věk z různých perspektiv

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jak říká prof. Martin Potůček v rozhovoru, který poskytl našemu zpravodaji, bohužel kolem nás dennodenně „poletuje“ spousta nekvalifikovaných názorů. Jsou lidé, kteří zpochybňují, že existuje věková diskriminace, kteří demografické stárnutí považují za vymyšlený problém dovezený z Evropské unie a pro které platí všechny stereotypy o pracovní schopnosti či spíše neschopnosti lidí nad padesát let.
celý úvodník

Aktuálně...

Uzávěrka přihlášek do soutěže Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku se blíží!

Uzávěrka přihlášek do soutěže Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku se blíží. Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je 15. června 2014. Neváhejte svého zaměstnavatele přihlásit a porovnejte tak síly s konkurencí. Tématem tohoto ročníku je věková diverzita a age management. Účast v soutěži je zcela zdarma.
...více

Rovné příležitosti v praxi

Mezinárodní výzkum Analýza a komparace forem a metod vzdělávání starších dospělých v zemích V4

-
Přístup naší společnosti k problematice stáří a stárnutí prochází v posledních letech radikální proměnou. Postupná změna demografické křivky a s tím spojené jevy se dostávají do centra pozornosti odborné i laické veřejnosti. Jakkoli bývají medializovány především negativní aspekty tohoto trendu, přesto získávají na frekvenci přístupy vnímající stárnutí společnosti jako výzvu a příležitost pro změnu situace a celkového přístupu k tzv. starším dospělým. Diskutovány jsou např. koncepty kvalitního a úspěšného stárnutí a postupně pak dochází ke změně paradigmatu petrifikujícího třetí věk jako období neproduktivní a neaktivní.
...více

LGBT spolky se zajímají o starší generaci

Na přelomu roku proběhla anketa, která se týkala situace českých lesbických, gay, bisexuálních a transsexuálních (LGBT) seniorů a seniorek, zejména jejich postojů k potenciálnímu využití služeb zařízení rezidenční péče. V únoru se pak v Praze uskutečnil mezigenerační diskusní večer, na kterém starší gayové a lesby hovořili o svých radostech, strastech a přáních. Několik LGBT spolků postupně rozvíjí spolupráci se seniory a seniorkami jak v ohledu sociálním, tak paměťově-historickém.
...více

Všechno bylo v pohodě, až na starý roky se to změnilo

I když jsou pro většinu z nás neviditelné, existují a jejich počet neustále narůstá. Řeč je o ženách bez domova. Na rozdíl od mužů bez domova je tolik nevidíme ve veřejném prostoru, i když některé z nich na ulici žijí. Nebo v azylovém domě, na ubytovně, noclehárně. Tráví noci v dopravních prostředcích, přespávají u známých nebo udržují účelové vztahy, které jim zaručí buď přespání v teple či alespoň pofidérní ochranku venku...
...více

Propustit a nediskriminovat

Z různých výzkumů dlouhodobě vyplývá, že zaměstnanci a zaměstnankyně vnímají jako opodstatněné při rozvázání pracovního poměru „přednostně propouštět ty, kterým to uškodí méně“. Toto stanovisko se ukazuje jako poměrně konzistentní i s většinovým názorem populace, který ukazuje naladění na podporu pracovních příležitostí především pro mladé lidi a snahu nezabírat pracovní místa těmi, kteří by pracovat již nemuseli. Souběh pobírání starobního důchodu a možnost pracovat je sice uzákoněna, velké podpoře se však netěší. Věková diskriminace v této oblasti stále existuje.
...více

Osobnost

„Dobře definovaný problém je už zároveň polovinou jeho řešení“ – s Martinem Potůčkem o mladých, starých a rodičích

Měla jsem obrovskou radost, když s mou žádostí o rozhovor souhlasil profesor Martin Potůček z Centra pro sociální a ekonomické strategie, který momentálně navíc vede Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Jeho názorů a znalostí si v Gender Studies velmi vážíme. Níže nabízíme pár jeho věcných a inovativních myšlenek k důchodovému systému, zaměstnávání absolventů a absolventek a zařízením péče o děti.
...více

Bez age managementu klesá tržní hodnota firmy

Yvonnu Ronzovou, jednatelku královehradecké firmy Rycon Consulting, jsem slyšela mluvit na několika konferencích. Strašně se mi líbil způsob, jakým dokázala do příspěvků o demografickém stárnutí zahrnout logiku byznysu. Neodolala jsem proto a oslovila jsem jí se žádostí o rozhovor. Výsledek je níže. ...více

Audit Rovné příležitosti

Možnosti a bariéry pro slaďování práce a osobního života v českém školství – zkušenosti z projektu

V předkládaném textu se zaměřuji na doposud opomíjené téma školství a rovných příležitostí ve smyslu pohledu na školu jako zaměstnavatele a dopady na vyučující, pedagogické i nepedagogické pracovníky a pracovnice, kteří v těchto podmínkách následně slaďují osobní a rodinný život. V příspěvku shrnuji některé zajímavé závěry proběhlých genderových auditů na základních a středních školách ve Středočeském kraji a zároveň i výstupy z dotazníkového šetření, které odhalují nejen možnosti, ale i bariéry slaďování v českém školství.
...více

Co si myslíte o ... ?

Co má, dle Vašeho názoru, největší dopad na pracovní schopnost člověka ve vyšším věku?

na otázku odpovídají:
Zuzana Spurná, Fakultní nemocnice u sv. Anny Jan Lorman, Život 90 Ilona Štorová, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.