Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

02/2015

Téma Zpravodaje: Samoživitelství

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, po dlouhých úvahách a diskuzích se to konečně povedlo a máme nový název pro zpravodaj – Rovné příležitosti v souvislostech. Mnohem lépe odráží nejen obsah zpravodaje, ale i celkově jeho zaměření.  Může se zdát, že rovné příležitosti už jsou takovým trochu nudným tématem. Jsou to ale právě ony souvislosti, které dodávají tomuto konceptu stále na aktuálnosti. Nerovnosti nejsou vždy vidět na první pohled. Problém zasazený do souvislostí nabývá jiného významu. V Gender Studies nám jde o to dívat se na svět z mnoha různých úhlů, relativizovat věci, které se zdají být dané, hledat příčiny.
celý úvodník

Rovné příležitosti v praxi

Sólo matky a „prekérní“ práce

Životní úroveň rodin sólo rodičů je dlouhodobě nižší než u rodin se dvěma rodiči. 31,3% rodin s jedním rodičem a závislými dětmi je ohroženo chudobou, oproti 6,8% rodin se dvěma dospělými a jedním dítětem a 8,9% rodin se dvěma dětmi (ČSÚ 2012). 25,3% domácností sólo rodičů má příjmy do 15 000 Kč. V čele rodiny s jedním rodičem přitom v 90% případů stojí žena.
...více

Dát sólo rodičům novou šanci

Být sólo rodičem – a především sólo matkou – znamená často ocitnout se v začarovaném kruhu: Nemáte dost peněz, protože máte špatně placenou práci – třeba kombinaci nočního úklidu, práce na pokladně v diskontu a manuální práce z domova. Dobře placenou práci vzít nemůžete, protože jste s dětmi sama, školek je málo a míst v družinách taky a nabídky práce s flexibilním režimem jsou na trhu práce nedostatkovým zbožím. Soukromou školku či hlídání si dovolit nemůžete, protože máte málo peněz. Zvýšit si kvalifikaci je obtížné, nemáte dost času ani peněz a často ani energie. Připadáte si jako slepička, která shání kohoutkovi vodu, anebo jako někdo, kdo bojuje s drakem, kterému z každé useknuté hlavy vyrůstají tři další – podle vašeho pohádkového vkusu. Kde jenom začít?
...více

Kdo se bojí zálohovaného výživného?

Zálohované výživné je v řadě zemí účinnou metodou podpory neúplných rodin, u nás však zatím nebylo i přes řadu návrhů zavedeno. Sólo rodiče a jejich děti v ČR přitom patří ke skupinám nejvíce ohroženým chudobou, a to i když mají práci. Ani současné nastavení dávek sociální podpory není účinné v jejich vymanění se z chudoby. Za neplacením výživného je řada faktorů, a jedním z nich je i konflikt mezi bývalými partnery. 
...více

Jen láska je drží nad vodou

„Žila jsem v permanentním strachu, co s námi bude. Starosti tě neustále pronásledují, nemůžeš ani spát,“ popisuje svůj život matka dvou dětí v dokumentu Olgy Sommerové Samoživy. Stejně jako ostatní ženy a jeden muž, kteří ve snímku vystupují, vychovává děti sama, bez partnera. A stejně jako všichni ostatní se neustále pohybuje na tenké hranici mezi životem a přežíváním. Bez podpory expartnera a bez alimentů, bez podpory státu.
...více

Rozjezd podnikání žen ulehčuje mentoring

Zlepšit možnost pracovního uplatnění žen ohrožených na trhu práce bylo cílem projektu Podnikavé ženy aneb Alternativní způsob řešení nezaměstnanosti žen v Jihočeském kraji. Zkušené ženy-podnikatelky předávaly své zkušenosti a cenné rady ženám, které s podnikáním začínaly v rámci mentoringu, který se stává v dnešní době jednou z nejefektivnějších aktivit na začátku podnikání.
...více

Dětské skupiny jako další možnost

Efektivní opatření ke slaďování pracovního a rodinného života jsou základním předpokladem zaměstnanosti zejména rodičů s malými dětmi či osob, které pečují o závislého člena či členku rodiny. Jde tedy především o vytvoření podmínek, které lidem umožní být ekonomicky aktivní v míře, kterou si sami s ohledem na své potřeby určí a která přispěje k jejich ekonomické soběstačnosti. 
...více

Rozhovor

Chtěla jsem, aby návštěvníci vernisáže z mé výstavy odešli

Lenka Klodová patří k výrazným tvářím české výtvarné scény již poměrně dlouhou dobu. Mezi tématy, kterým se ve své tvorbě věnuje, nechybí třeba ženská tělesnost, pornografie a mateřství, k nimž přistupuje velmi otevřeně, s kritickým přístupem, ale i s ironií a humorem. V poslední době byla její díla k vidění na retrospektivní výstavě umění ženských osobností 90. let Někdy v sukni v Galerii hlavního města Prahy nebo v galerii NOD v Roxy, kde měla samostatnou výstavu, na které zasadila striptýz do prostoru galerie. Dále se věnuje autorské tvorbě dětských hřišť a učí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.
...více

Aktuálně...

Zlo s dobrým úmyslem

„Jak tedy máme posuzovat Marii Terezii, pro nás to byla vždy pozitivní postava a vy teď říkáte, že se snažila Romy asimilovat a že jim odebírala děti,“ ptala se mě na jednom semináři o romské historii paní učitelka z publika. Nedokázala jsem jí odpovědět a dodnes mě to mrzí.
...více

Nový ročník soutěže Firma roku: rovné příležitosti vyhlášen! Tématem je letos podpora kariérního růstu žen

Firma roku: rovné příležitosti je prestižní ocenění, které už více než deset let každoročně organizuje a uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies. Každý z ročníků bývá zpravidla blíže zaměřen na určitou část problematiky rovnosti příležitostí pro ženy a muže, letošním tématem je podpora kariérního růstu žen ve firemní praxi. Záštitu nad aktuálním ročníkem převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí jménem ministryně Michaely Marksové Tominové.
...více

Mezinárodní den rovnosti tentokrát s bezplatnou právní poradnou

Pečovat o děti a zároveň zůstat ekonomicky aktivní. Tento rébus řeší statisíce žen i mužů po rodičovské dovolené. Rodinám s malými dětmi pomáhá, pokud mohou rodiče přizpůsobit pracovní dobu svým potřebám nebo část práce vykonávat z domova.
...více

Tipy z knihovny

Knižní tipy

Přinášíme knižní tipy z knihovny Gender Studies, o. p. s., související s tématy tohoto čísla Zpravodaje. ...více

Co si myslíte o ... ?

Jaké kroky si myslíte, že by ulehčily život samoživitelkám a samoživitelům? Jaké problémy nejčastěji řeší?

na otázku odpovídají:
Kateřina Hodická, Genderové informační centrum Nora, o. p. s. Tamara Nováková, doktorandka PedF UK, provozní Nákladového nádraží Žižkov Michaela Marksová - Tominová, Ministryně práce a sociálních věcí

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.