Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

03/2013

Téma Zpravodaje: Čas na alternativu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, věřím tomu, že zdaleka nejsem jediná, kdo u sledování politické, ekonomické a sociální situace ve světě i u nás nabývá dojmu, že je nejvyšší čas najít vhodnou alternativu k silně problematickému statu quo. Týká se to samozřejmě i otázek kolem stárnutí a stáří. Jak tyto fenomény vnímáme? Jak jejich percepce ovlivňuje postavení starších osob ve společnosti a na pracovním trhu? Jsme schopni život se všemi jeho cykly prožít smysluplně a spokojeně?
celý úvodník

Rovné příležitosti v praxi

Kdy končí mládí, kdy začíná stáří a co je mezitím?

Při využití poměrně velké zkratky bychom mohli říci, že v historii lidské společnosti odrážejíc intenzitu a disponibilitu měření chronologického času byla otázka „Kolik je Vám let?“ nejdříve nesmyslná, později zásadní, pak mírně politicky nekorektní a konečně nerelevantní. Jak ukazují sociologická data z různých zdrojů, je současná česká společnost někde na pomezí kritické zásadnosti a rozpoznávání politické nekorektnosti. ...více

S přípravou na spokojené stáří můžeme začít již dnes

Na své dětství nebo mládí většina z nás vzpomíná jako na šťastné a bezstarostné období. Ale byli jsme dříve skutečně šťastnější než nyní? Mění se míra našeho štěstí a spokojenosti s věkem? Je nutné se stárnutí a stáří obávat, anebo můžeme udělat něco pro to, abychom se i ve zralém věku těšili dobrému zdraví a duševní pohodě? ...více

Jak udržet starší lidi na pracovním trhu

V celé Evropské unii se vlády společně se sociálními partnery (tedy zástupci zaměstnavatelů a zaměstnaných) snaží řešit vzrůstající počet osob v důchodovém věku. Je potřeba hledat způsoby, jak tuto skupinu udržet v aktivním pracovním zapojení a omezit tak zatížení důchodových systémů. V článku přinášíme informace o tom, jaké strategie lze zaujmout. ...více

Druhá dcera, která se nebojí výzev

Tvář Jany Niklové určitě znáte ze sportovního zpravodajství České televize. Byla jednou z prvních žen, které pronikly do mužského světa sportovních zpráv. Jak se jí to povedlo? Prostě se jen nebála chopit se příležitostí, které se nabízely. S Janou Niklovou se známe z dob studií, proto jsem jednou využila příležitost, a o její kariéře sportovní redaktorky jsem si s ní povídala. ...více

Osobnost

Aby peníze dávaly smysl: Rozhovor s ekologickou ekonomkou Evou Fraňkovou

Evě Fraňkové z Masarykovy univerzity v Brně se při rozhovoru, navzdory relativně časné ranní hodině, podařilo vytrhnout mě na chvíli z mentálního autopilota, ve kterém většina z nás prožívá svou každodennost. Exoticky znějící koncepty, jako je udržitelný nerůst, kampelička, materiálně-energetický průtok, najednou, vysvětleny jejími ústy, začaly dávat naprostý smysl. Odešla jsem přesvědčena o tom, že je nejvyšší čas na nastolení alternativy. ...více

Gender a penze

Reformy důchodového systému v ČR a jejich dopady na ženy – díl třetí: Minimální nutná doba pojištění a minimální příjem zakládající nárok na pojištění

Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činila do roku 2010 celkem 25 let při dosažení důchodového věku. Tato doba se bude postupně prodlužovat až na 35 let (viz zákon 305/2008 Sb.). V evropském srovnání se jedná o relativně dlouhou dobu, která např. u vysokoškoláků pokrývá takřka celé období ekonomické aktivity.
...více

Jak udržet důchody, práci a naše životy při síle

V Evropě se rodí méně dětí a zvyšuje se věk dožití. To způsobuje a nadále bude způsobovat snižování zdrojů, z nichž lze čerpat důchody. V roce 1950 připadalo na jednoho důchodce 7 lidí v produktivním věku, v roce 2047 bude poměr jeden důchodce na dvě osoby v produktivním věku. Obava ze snižujících se zdrojů vede k potřebě reformovat penzijní systémy v jednotlivých zemích v Evropě. ...více

Aktuálně...

Filmové dílny

V červnu 2013 uspořádala Gender Studies filmové dílny pro mládež. Účastníci a účastnice ve věku 15 až 20 let se po dva týdny věnovali tématu mužů a žen v netradičních povoláních. Toto téma poté zpracovali do krátkých videí. ...více

Zveme vás na workshop Kariéra bez předsudků: Gender ve vzdělávání a kariérovém poradenství

Mezinárodní workshop konaný ve dnech 2. - 3.10.2013 představí teorii i praktické nápady pro genderově citlivou práci s mládeží. Odbornice a odborníci z ČR, Rakouska, Norska a Slovenska budou mluvit o tom, jak nepodléhat genderovým stereotypům ve výuce a kariérové výchově. ...více

Jak se žije a pracuje ženám 45+

Ženy ve věku nad čtyřicet pět let jsou v ČR připraveny pečovat o své blízké a skloubit svůj rodinný život s plným pracovním úvazkem. Uvítaly by k tomu ale větší možnost využití zejména flexibilní pracovní doby a práce z domova. Nejméně spokojené se svou schopností slaďovat práci a povinnosti péče jsou ty, které pečují o děti a rodiče zároveň (tzv. sendvičová generace). Celá polovina žen ve věku 45-65 let, pečujících i nepečujících, vnímá svůj věk jako překážku při hledání práce. To jsou hlavní zjištění průzkumu, který pro Gender Studies zpracoval ppm factum research. ...více

Co si myslíte o ... ?

Snažíte se nabírat dívky a chlapce do genderově netradičních oborů a povolání?

na otázku odpovídají:
Alena Střížová, dm drogerie markt s.r.o. Václav Pospíšil, ŠKODA AUTO a.s. - SOUs Dana Dvořáková, Telefónica Czech Republic

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.