Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

04/2013

Téma Zpravodaje: Osoby 45+ na pracovním trhu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, je mi velkou ctí, že toto nové, předvánoční, číslo mohu uvést rozhovorem s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou, a podpořit tak boj za větší práva žen v České republice zvolit si způsob, jakým chtějí přivést své děti na svět.
celý úvodník

Rovné příležitosti v praxi

Jak zavést age management do firemní praxe

Koncept age managementu (1) představuje nový pohled na personální činnosti z pohledu věku a umožňuje řešit demografické změny, které v současné době a zejména v blízké budoucnosti nastanou na pracovišti. Konkrétní opatření se zaměřují na všechny věkové skupiny pracujících, tím nejdůležitějším principem je zohlednění potřeb jednotlivce, využití jeho schopností a osobního potenciálu. ...více

Situace osob ve věku 45+ na trhu práce

Současná česká společnost prochází výraznou změnou ve věkové struktuře populace. Klesající porodnost spolu s prodlužující se délkou dožití ústí do procesů, které nazýváme demografickým stárnutím. Demografické stárnutí představuje proces, který si vyžádá řadu změn v chápání jak veřejné, tak soukromé sféry (a především jejich vzájemného propojování). To se týká například změny ve fungování instituce odchodu do důchodu, chápání „produktivní“ pracovní biografie (a toho, kdy končí), ale zároveň organizace péče (neboť díky zvyšující se délce dožití roste počet osob nad 80 let, které potenciálně vyžadují asistenci). ...více

Kolektivní smlouvy zlepšují podmínky pro návrat rodičů do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené

Skutečnosti, které brání rodičům při návratu do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené jsou v ČR vcelku zmapovány a popsány. Vnímají je i politické strany a hnutí - zejména před volbami. V jejich programech (nejenom těch pro nedávno skončené předčasné volby, ale i těch minulých) lze nalézt řadu dobrých námětů na řešení. ...více

Osobnost

Rozhovor s Ivanou Königsmarkovou: „Jako kdyby internistu posuzoval zubař…“

S Ivanou Königsmarkovou jsem se potkala v tomto roce po delší době (dříve UNIPA sdílela s Gender Studies poštovní adresu, takže jsme se vídaly častěji). V průběhu soudního procesu jsme jí všechny držely palce. Pak jsme jednou seděly s kolegyněmi na nějaké pracovní schůzce a řeč se stočila na porody doma a porodnictví a v kanceláři jsme se shodly, že Ivanu velmi obdivujeme a že považujeme za velmi důležitou odvahu a snahu porodních asistentek umožňovat ženám širší spektrum volby, jak rodit. ...více

„Charity Bank jsme v roce 2002 zakládali jako banku pro lidi, kteří chtějí měnit svět k lepšímu“, říká Malcolm Hayday, její dlouholetý ředitel

Jak jsou využity vaše úspory v bance? Možná podporují beskydské rehabilitační centrum. Možná minnesotský povrchový důl, finanční spekulaci s kukuřicí a přesun české textilky do Asie. Jisté je, že to nevíte. V řadě zemí fungují a popsanou praxi mění etické banky. Jednou z nich je britská Charity Bank. Přečtete si rozhovor s Malcolmem Haydayem, zakladatelem a dlouholetým ředitelem této banky. ...více

Gender a penze

Co můžeme očekávat od nové vlády v oblasti důchodových systémů?

V důchodovém systému dojde patrně s novou vládou k poměrně rozsáhlým změnám, které vládní zástupci celkem jasně avizují dopředu. Navíc se zdá, že vládní koalice již teď deklaruje jistou shodu na základním kameni, kterým bude nejspíše zrušení druhého pilíře. V současné době, kdy ještě není systém přesně nastaven, nemáme představu, jak to bude přínosné pro ženy v ČR. Existence druhého pilíře pro ně byla spíše nevýhodná. Posílení zásluhovosti, tedy tlak na spoření ve třetím pilíři, však bude nejspíše silnější, což může být pro ženy opět problematické. ...více

Jasný signál pro Češky: Nerozvádějte se, přijdete o důchod

V Česku se rozpadá téměř polovina manželství a říká se, že po rozvodu začínají oba partneři od nuly. Omyl. Především ženy si totiž následky nepodařeného manželství nesou celý život. Ačkoli rány jsou samozřejmě především citové, tentokrát bude řeč o neméně důležité oblasti – o penězích. Rozvod má totiž nezanedbatelný dopad na výši příjmů mužů a žen v důchodu. Rozvedené ženy se totiž v důchodu častěji ocitají na hranici chudoby. ...více

Aktuálně...

Kurz age managementu – pro regionální firmy teď zcela zdarma!

Zaměstnavatelům, kteří sídlí mimo území hl. města Prahy, nabízíme zcela zdarma moderní kurz age managementu, tedy řízení věkové diverzity ve firmě. Kurz je určen především osobám v manažerských pozicích. Jeho plánovaná délka je 90 minut. ...více

Knihovna GS se stěhuje. Ať žije knihovna

Gender Studies i se svou knihovnou se stěhuje za světlem. Od prosince se usídlíme jen malý kousek od stávajících prostor - na Masarykově nábřeží 8. Na změnu se velmi těšíme, tma a zima v suterénu v Gorazdově ulici už se pomalu začínala projevovat na náladách týmu, je tedy nejvyšší čas opustit temnotu a otevřít se světu v knihovně s výhledem na Vltavu. ...více

Implementace Age Managementu v České republice – nový partnerský projekt Gender Studies, o.p.s.

Od listopadu 2013 je Gender Studies, o.p.s. (spolu s Úřadem práce Brno-město, Masarykovou univerzitou a holandskou organizací Blik op Werk) partnerem projektu Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR nazvaného „Implementace Age Managementu v České republice“. ...více

Co si myslíte o ... ?

Co dělá Vaše nezisková organizace pro to, aby dívky/ženy i chlapci/muži ve větší míře pronikali do genderově netradičních oborů?

na otázku odpovídají:
Tereza Schweiger, poika, Rakousko Mari Helenedatter Aarbakke, KUN Centrum pro genderovou rovnost, Norsko Katarína Minarovičová, o.z. EsFem, Slovenská republika

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.