Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

04/2015

Téma Zpravodaje: Firma roku: Rovné příležitosti 2015

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
celý úvodník

Firma roku: Rovné příležitosti

Co (že)nám brání dělat kariéru?

Ženy se po porodu nevrací do zaměstnání, může za to nejen nedostatek institucí, které by jim pomohly sladit mateřství s kariérou, ale také nízké sebevědomí a přetrvávající genderové stereotypy. Takto můžeme shrnout příspěvky konference Rozbít skleněný strop – podpora kariérního růstu žen, která se konala 12. listopadu u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2015.
...více

Česká spořitelna získala ocenění Firma roku: rovné příležitosti pro kariérní růst žen 2015

Česká spořitelna patří v posledních letech ke „stálicím“ v soutěži o ocenění Firma roku: rovné příležitosti. V roce 2008 získala zvláštní cenu poroty za dobrý start, v letech 2009 a 2011 se pak umístila na prvním místě a tento úspěch zopakovala i v letošním ročníku, který byl zacílen na podporu kariérního růstu žen. Je tedy patrné, že se jedná o organizaci, která se tématu genderové rovnosti věnuje dlouhodobě. 
...více

Druhé místo pro RWE Česká republika

V loňském ročníku soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti se skupina RWE při své premiéře umístila na třetím místě, letos se posunula dokonce na místo druhé, a to především díky svým zcela konkrétním opatřením, kterými podporuje ženy v budování jejich kariéry.
...více

T-mobile Czech Republic na třetím místě v soutěži o ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2015

Firma T-mobile Czech Republic získala v ocenění Firma roku: Rovné příležitosti v roce 2015 třetí místo. Oceněná byla zejména za přijatý závazek dosáhnout vyrovnanějšího zastoupení žen ve vyšším a středním managementu do konce letošního roku s konkrétním cílem dosáhnout 30 % žen. Firma závazek přijala v rámci Deutsche Telekom skupiny. T-mobile se snaží ženy ve vedení podporovat řadou dalších aktivit – mentoringu, koučování, stínování, interními školeními a dalšími programy. Důležitá je také poskytovaná možnost využívání flexibilních forem práce i na vyšších manažerských pozicích.
...více

Vodafone získal zvláštní cenu poroty za inovativní firemní benefity určené pracujícím rodičům

Odborná porota, která posuzuje zaměstnavatele přihlášené do soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti, se v letošním ročníku tematicky zaměřeném na podporu kariérního růstu žen rozhodla udělit kromě prvních třech míst také zvláštní cenu. Získala ji Firma Vodafone za - jak uvedla porota - „jedinečný příklad dobré praxe v oblasti firemních benefitů“.
...více

Podpora rovných příležitostí pomáhá zaměstnaným i zaměstnavatelům

-
Způsobů podpory rovných příležitosti je celá řada. Programy pro rodiče nejsou dnes již žádnou raritou, u řady zaměstnavatelů jsou již nedílnou součástí firemní kultury. Někde mají zaměstnanci a zaměstnankyně možnost čerpat náhradní volno s náhradou mzdy, pokud mají nemocné děti, jinde zaměstnavatelé přispívají na mateřskou školu či jesle. Jsou i firmy, které zřídily vlastní školky. 
...více

Protipól

Kvóty – spolehlivý nástroj pro zajištění rovnováhy v rozhodovacích pozicích

Současné zastoupení žen ve vrcholových manažerských pozicích (v ČR 7,6 % ve vedení největších firem) je velmi nízké. Neodpovídá ani jejich zastoupení v populaci (51 %), ani jejich vzdělanosti (60 % všech absolvujících vysokých škol jsou ženy). Situace na evropské úrovni je sice o něco lepší, ale k rovnováze má stále velmi daleko. V průměru působí v představenstvech 300 největších evropských firem pouze necelých 10 % žen. A tento stav se mění jen hlemýždím tempem. 

...více

Povinné kvóty? To je výzva i danajský dar

Zásada rovných příležitostí je nedílnou součástí všech evropských strategií, Evropu 2020 nevyjímaje. Želízko do ohně však v této oblasti vložila i Evropská komise svou Strategií pro rovnost žen a mužů 2010-2015 a s ní souvisejícím návrhem v podobě kvót pro „nedostatečně zastoupená pohlaví“ ve vedení velkých firem. Zásah do dosud hájeného soukromého sektoru vyvolal velké diskuse a nemalou vlnu odporu. Nikdo se však moc nezabýval otázkou, zda ženy o takovouto formu podpory vlastně stojí a zda toto opatření bude pro cílevědomé ženy skutečně příležitostí, nebo spíše danajským darem.
...více

Rovné příležitosti v praxi

Norsko i Česká republika v oblasti genderové rovnosti vyčnívají

Astrid Kunze je ekonomka původem z Německa, působící v současnosti v Norsku. Na konferenci „Rozbít skleněný strop – podpora kariérního růstu žen“, která proběhla 12. listopadu v Praze, přednesla příspěvek týkající se srovnání genderových rozdílů v kariérním růstu a odměňování v Norsku a České republice. Její vystoupení bylo také příležitostí položit jí několik otázek.
...více

Rozhovor

Ve školkách potřebujeme zaměstnávat různorodé typy lidí, i muže

Ingar Ballo Sandum je zaměstnancem školského odboru na magistrátu města a vede projekt Muži do školek (Menn i barnehage) v norském Trondheimu. Díky podpoře místní samosprávy se podařilo jednorázově dostat do tamních mateřských škol více mužů učitelů. Na to, jak se jim to povedlo, jsme se ho ptali při naší studijní návštěvě Norska.
...více

Aktuálně...

Budoucnost práce – výzva pro celou společnost

Debata o budoucnosti práce začala. Diskutuje se o ní ve firmách, v odborech a ve společnosti obecně s narůstající intenzitou. Centrem těchto diskuzí jsou fenomény, které postupně víc a víc pronikají do každodenního slovníku – digitalizace, globalizace, ale také demografické změny či proměny genderových rolí a rodinných vzorců. Tato debata společnost staví před řadu zásadních otázek: Jaká práce bude v budoucnosti považovaná za „dobrou práci“? Bude mít práce pro společnost stejný význam, jako je tomu v současnosti? Jak by mohly vypadat strategie uspořádání nového trhu práce? A jaké související změny budou muset nastat v sociálních strukturách? 
...více

Kultura

Do tmy

Sběr léčivých bylin může být velmi zábavná a uklidňující činnost, ale může jít také o totálně frustrující proces, který vede až ke zhroucení osobnosti. V novele s názvem Do tmy líčí její autorka píšící pod pseudonymem Anna Bolavá jedno léto, kdy se toho na cestě mezi domovem, loukami a výkupnou semele hodně. Tedy, rozhodně víc, než by si člověk na téma třezalka, měsíček a divizna dokázal představit.
...více

Vyhledávám díla, která se zodpovědně staví k ženským postavám

Na poli komiksu je Štěpánka Jislová rozhodně výrazná tvůrkyně nejmladší generace. Je jí třiadvacet let a má už za sebou úspěchy v několika soutěžích (v roce 2014 vyhrála např. soutěž CZ.KOMIKS), četné publikace komiksových povídek a účast na více než 20 výstavách nejen v Česku, ale i v Srbsku, Rusku či Belgii. Mimo komiksové a ilustrativní práce se věnuje herním konceptům, stripům, obálkám knih, návrhům potisků oblečení a tetování, ale také dobrovolnické činnosti. V tomto rozhovoru vypráví o ženách v komiksu, komiksu v ženách, o vztahu žen ke komiksu a komiksu k ženám.
...více

Tipy z knihovny

Knižní tipy (nejen) na dlouhé zimní večery

Podoba rodiny v dnešní společnosti se v porovnání s dobami minulými výrazně změnila. Tato transformace ovlivňuje jednotlivce – muže i ženy a také společnost jako celek. Do politických diskusí, ekonomických i sociálních výzkumů se dostává téma genderu a feministický pohled na věc. Spojitost mezi genderem, prací a zaměstnaností je nezanedbatelná a je tvůrčím elementem sociálních vztahů. Tuto situaci představují, popisují a zkoumají následující publikace.
...více

Co si myslíte o ... ?

1. Co si myslíte o povinném roce v mateřské škole před nástupem do školy? 2. Co jsou největší negativa a pozitiva?

na otázku odpovídají:
Kateřina Valachová, Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Bob Kartous, EduIn Štěpán Moravec, SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. a Demografické informační centrum, o.s.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.