Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

04/2016

Téma Zpravodaje: Firma roku: Rovné příležitosti 2016, diverzita na pracovišti

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
celý úvodník

Firma roku: Rovné příležitosti

Když „se potvorám nechce“ aneb má význam soutěžit o ocenění Firma roku: rovné příležitosti?

Když jsem před necelými dvěma roky nastupoval do neziskové organizace Gender Studies, věděl jsem, že mě mimo jiné čeká koordinace soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti. S firmami jsem měl co do činění už v předchozím zaměstnání, především jako projektový manažer na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jsem mnohdy jen stěží zvládal nával zájmu firemních subjektů o zodpovídání dotazů či konzultace.

...více

Diverzifikované pracovní týmy pomáhají udržet nejtalentovanější zaměstnance i zaměstnankyně

Před časem jsme se sešli s paní Janou Vychroňovou, Business partnerkou ve společnosti Vodafone, abychom si pohovořili na téma diverzity na pracovišti. Ostatně firma Vodafone je také jedním z partnerů letošního ročníku ocenění Firma roku: rovné příležitosti, takže se jednalo o ideální příležitost. Cíleně jsme se zaměřili především na téma podpory LGBT minority, neboť právě v tomto ohledu může být Vodafone pro ostatní dobrým příkladem.

...více

Zastoupení žen v managementu Plzeňského Prazdroje se v posledních šesti letech téměř zdvojnásobilo

 Originalita, talent, vášeň a odhodlání jsou vlastnosti, které provází Plzeňský Prazdroj více než 170 let. Lídr českého pivního trhu si váží svých lidí, jejichž práci oceňuje celý svět, a je otevřený všem, kdo se chtějí podílet na pokračování tradice založené již v roce 1842. Receptura spodně kvašeného ležáku Pilsner Urquell se od doby sládka Josefa Grolla nezměnila, a na to jsou v Prazdroji hrdí. Změnily se ale podmínky, ve kterých dnes lidé pro pivovar pracují, a také už vaření piva není výsadní doménou mužů jako dříve.

...více

Flexibilita v práci musí být postavena na důvěře i toleranci

Chtějí mít čas na sebe a své blízké, těšit se ze založené rodiny, a ne být za to penalizováni, a pracovat odkudkoli. Anebo bojují s nemocí. Požadavky na benefity, díky kterým se zaměstnancům podaří sladit osobní a pracovní život, znějí stále častěji. Lze jim ale dostát v každé profesi?

...více

Svět se propojuje, bez diverzity ve firmách už to nepůjde

V dnešní době jsme s tématem rozmanitosti konfrontováni doslova na každém kroku, ve všech etapách našeho života a v různých podobách. Každá a každý z nás je naprosto individuální člověk s individuálními potřebami, zvyklostmi i problémy. Škola i zaměstnání představují stále častěji opravdové globalizované prostředí, kde mnozí a mnohé z nás nepochází ze stejné země, ze stejné kultury a nehovoří stejným jazykem.

...více

Budoucnost programů diverzity drží v ruce momentálně innogy (dříve RWE)

Když se mluví o nerovnostech mezi muži a ženami, o vysokých rozdílech mezi platy, ve výších důchodů, vždy se mluví o tom, že problém se musí řešit od základů a komplexně. Je nutné zlepšovat nastavení rodinné politiky (rychlejší a plynulejší návrat na trh práce) a desegregaci trhu práce, který je pořád velmi pevně rozdělen na mužské (dobře placené) a ženské (výrazně hůře placené) profese, a i vertikálně, ženy pracují na nižších pozicích než muži.

...více

Druhé místo pro Accenture

“Různorodost není dobrá pouze pro byznys, je to zkrátka dobrá věc”, říká Alena Sochorová, výkonná ředitelka pro oblast telekomunikací a diversity lead pro ČR, SR, Maďarsko a Rumunsko. Společnost Accenture získala 2. místo v letošním ročníku soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti se zaměřením na diverzitu.

...více

Pivovarnictví není pouze doménou mužů aneb 3. místo v soutěži Firma roku: rovné příležitosti 2016 pro Plzeňský Prazdroj

Prvotní asociace týkající se pivovarnictví patrně nejednoho člověka vede k závěru, že pivo vaří převážně muži (pro muže). Že je to tedy, zejména v našem prostředí, jakýsi tradiční obor potravinářského průmyslu, kde platí „muži sobě“. Umístění Plzeňského Prazdroje, a. s. v letošním ročníku soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti ale tento názor v mnohém koriguje.

...více

Zvláštní cenu poroty v ocenění Firma roku: rovné příležitosti si letos odnáší ArcelorMittal Ostrava

Asi málokterý obor lidské činnosti je tradičně vnímán jako natolik maskulinní jako právě hutnictví a těžký průmysl. Navíc nesmíme opomenout ani skutečnost, že řada provozů funguje ve fyzicky náročném, čtyřsměnném nepřetržitém režimu. O to překvapivější a příjemnější zprávou je, že zvláštní cenu poroty v letošním ročníku ocenění, jež bylo věnováno tématu diverzity na pracovišti, získala společnost ArcelorMittal Ostrava a. s.

...více

Diverzita nebo vykořisťování?

Zavolej Ukrajinku, ona to uklidí. Věta, co bývá slyšet například v prostředí mezinárodních pětihvězdičkových hotelů. V pestrém prostředí, kde denně protéká množství lidí z celého světa a tato pestrost a diverzita je pro hotel běžnou a životně důležitou záležitostí, bývají uklízečky z Ukrajiny anonymními podřadnými stroji, se kterými není nutné se ani seznamovat. Přitom často patří k osobně nejpříjemnějším lidem, což je obzvlášť obdivuhodné vzhledem k prekérní situaci, ve které se většina z nich nachází.

...více

Protipól

V čem spočívají výhody diverzifikovaných týmů a v čem jsou někdy lepší týmy homogenní?

Tématem tohoto čísla zpravodaje i letošního ročníku soutěže Firma roku: rovné příležitosti je diverzita na pracovišti. Diverzita je v poslední době slovem často skloňovaným, setkáváme se s ním  převážně v kontextu podpory různorodých pracovních týmů, akcentované jsou především její výhody. Děje se tak především proto, abychom si uvědomili, jak obohacující může být podívat se na problematiku z trochu jiné perspektivy a také proto, že osvícení zaměstnavatelé si uvědomují, že je třeba podpořit zaměstnanecké skupiny, které jejich jinakost znevýhodňuje, ať již je jakékoliv druhu.

...více

Rovné příležitosti v praxi

Matky pod dozorem

Malé dítě je v Čechách předmětem veřejného dozoru. Na jednu stranu je asi dobře, že se i zcela cizí lidé zajímají, jestli své dítě nemlátíte nebo mu nezpůsobujete jinou zásadní újmu. Ovšem okolí podrobuje dítě kontrole i v mnohem nepodstatnějších věcech, jako je třeba co jí nebo co má na sobě. A zcela zásadní na tom všem je, že kritika je mířena na matku dítěte a většinou od jiných žen, muži se do toho vkládají minimálně. Takže, jde tady ještě o dítě? Nebo si jdou ženy po krku a patriarchát si mne ruce, protože nemusí hnout prstem?

...více

K respektu přes vzájemné odlišnosti

Kamarádíme se jsou (d)omalovánky, které vznikly jako pomůcka k workshopu pro předškolní děti realizovaným Integračním centrem Praha. Workshop již třetím rokem běží v pražských mateřských školkách a má podpořit děti při přijímání rozmanitosti okolního světa.

...více

Rozhovor

V práci trávíme většinu života, proto se v ní potřebujeme cítit dobře

Rozhovor jsme tentokrát vedli s JUDr. Adélou Horákovou působící v české pobočce mezinárodní polycentrické advokátní kanceláře Dentons, největší advokátní firmy na světě. Adéla je zároveň členkou výkonné rady PROUDu, organizace zabývající se zlepšováním podmínek LGBT lidí v České republice.

...více

Kultura

Drahý příteli…

Nesuď knihu podle obalu, říká se. U českého vydání knihy Drahý příteli (v orig. Et je danse, aussi...) toto rčení platí doslova. Pokud tedy odhlédneme od obálky a celkové grafické úpravy a dáme knize druhou šanci, nalistujeme stranu sedm a začteme se do prvních řádek, dostane se nám zasloužené čtenářské odměny.

...více

Tipy z knihovny

O slaďování v knihovně Gender Studies

Už samotné tituly obou doporučených publikací mluví samy za sebe. První, Mezi péčí a prací, i druhý z nich, Harmonizing Work, Family, and Personal Life, se zabývají tématem slaďování pracovního a osobního života. Zatímco česká publikace slouží jako nástroj pomoci těm, kdo se ocitli v obtížném postavení na trhu práce, zahraniční titul je spíše teoretickou literaturou a praktické rady a modely, v něm popsané, jsou určeny především pro zaměstnavatele.

...více

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.