Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

04/2018

Téma Zpravodaje: Rovnost žen a mužů v ČR pohledem z venku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, blíží se konec roku a my Vám přinášíme další číslo zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech. Téma rovnosti žen a mužů, jsme tentokrát nechali nahlédnout cizince a cizinky žijící v České republice. Vybrali jsme osoby, které jsou v Česku už řadu let a svou prací či svým vystupováním se zasazují o genderově spravedlivější společnost a poprosili je o reflexi stavu české společnosti v porovnání s jejich rodnou zemí. A v tomto kontextu se hodí říct ono známé: Není malých rolí. Ve zpravodaji naleznete pohled žen, které se profesně věnují genderovým otázkám, vedle nich ale také zamyšlení lidí, kteří se genderovou rovnost „pouze“ snaží žít. Oba pohledy jsou cenné, možná o to víc, že závěry jsou vlastně velmi podobné.
celý úvodník

Rovnost žen a mužů v ČR pohledem z venku

Čeští muži se pořád bojí, aby nebyli za podpantofláky

Do České republiky jsem poprvé přišla před 21 lety. V roce 1998 jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem začala pracovat pro místní ekonomickou školu, a v roce 1999 jsem založila vlastní byznys – International Study Programs (ISP), který spolupracuje s ekonomickými školami a pomáhá jim rozvíjet dovednosti globálního leadershipu v programech MBA a EMBA. V té době mě překvapily drobnosti, které tu nejspíš nikdo neřešil. Když jsem třeba požádala o živnostenský list, trochu mě zarazilo, že z mého příjmení Kish se najednou stalo Kishová. Navíc mi nebylo úplně příjemné, když jsem zjistila, že koncovka -ová vyjadřuje vlastnictví – byla jsem majetkem svého otce. Vyrostla jsem v thatcherovské Británii a myšlenka, že žena je de facto vlastněna mužem, mi byla trnem v oku.

...více

Černý protest, #MeToo a hranice přijatelnosti

Jak v Česku, tak v Polsku se poměrně často setkáváme s komentáři, že zrovnoprávnění žen a mužů již bylo dosaženo: ženy mají přece už dlouho volební právo, pracují, dělají kariéry, mohou být v podstatě nezávislé na mužích. Přetrvávají ale stereotypy ohledně genderových rolí, toho, jak máme vypadat, jak se chovat, ale také s čím si hrát jako malé dítě, čemu se věnovat v rámci mimoškolních aktivit. Později pak v jakém oboru se vzdělávat, rozdíly v platech, rozdílný způsob jednání s muži a ženami na pracovišti, ve škole či v mnoha jiných obyčejných každodenních situacích. Tyto rozdíly bývají často vysvětlovány „přírodou“ (v Polsku danou od Boha, v Česku spíš určovanou biologií a evolucí). V tom se tyto dvě země moc neliší.

...více

Žijeme v komnatách ozvěn

Požádali jsme Gwendolyn Albert, jednu z aktérek knihy rozhovorů Pavly Frýdlové s cizinkami žijícími v ČR, Ženy odjinud (2008), aby popsala, co se za uplynulých deset let podle jejího názoru v české společnosti z hlediska rovnosti žen a mužů změnilo. Gwen je známá především jako proromská aktivistka, která se angažovala zejména ve prospěch odškodnění nuceně sterilizovaných romských žen. Aktuálně pracuje pro organizaci Romea.

...více

Jak vnímám osud genderové teorie

Musím předeslat, že jsem se po svém odchodu z Genderových studií v Brně přestala dalším vývojem ženské (!) problematiky zabývat. Proto si musím napřed znovu připomenout svůj vlastní postoj. Z Genderových studií jsem odešla v době, kdy kolegyně feministky byly na velmi dobré cestě k uchopení široké tématiky od ženského hnutí až k feminismu, od vývoje teorie pohlaví jako přirozené kategorie k poznání, že se u „žen“ a „mužů“ jedná o kulturní, navíc patriarchální definice. Upřesňuji, že feminismus považuji za teorii i praxi současného ženského hnutí, zatímco „gender“ je kategorií teoretických studií. Dnes, zdá se, se již mezi těmito kategoriemi nerozlišuje, což myslím, není správné.

...více

Jak se žije běloruskému genderistovi v Praze

Na úvod bych rád podotknul, že po 14 letech života v Česku vidím spíše podobnosti nežli rozdíly mezi Českem a Běloruskem. Ale k tomu se dostanu postupně: před tím než jsem v roce 2004 přijel do Česka, příliš jsem nepřemýšlel o genderu, ani o rozdílech či podobnostech.

...více

Znepokojuje mě antigenderová kampaň

Eva van de Rakt žije v Praze přes dvacet let. Po několikaletém působení jako taneční pedagožka začala pracovat v pražské kanceláři Heinrich-Böll-Stiftung, pod níž kromě aktivit v České republice spadá i práce na Slovensku a v Maďarsku. Její ředitelkou bude už jen do konce letošního roku. I když odchází převzít vedení bruselské kanceláře, s Českou republikou zůstává spjata svou rodinou, manželem, hudebníkem Alešem Kudelou a dnes už dospívajícím synem.

...více

Rozhovor

Co mám vařit k večeři fakt neřeším

Uta Gildhuis je moje běžecká sparingpartnerka. Naše děti chodí spolu už čtyři roky do pražské ZŠ Vratislavova a my se s Utou často potkáváme v kavárně naproti škole a při běhání podél Vltavy. Během jednoho z našich běhů se Uta zmínila o mamince, která se v Německu angažovala v rámci tamního ženského hnutí, založila obchod s knihami s ženskou literaturou a stále je aktivní feministka. Protože Uta žije již 17 let v Praze, zajímalo mě, jestli se její názory dostávaly a dostávají do střetu s žitou realitou v Česku.

...více

Rovné příležitosti v praxi

Tam, kde se dřív ve škole střílelo, hrají dnes děti divadlo a zpívají

Šest navštívených škol, 16 učitelek, 24 hodin hospitací, bezpočet cest uvnitř S-Bahn Ringu, osm prezentací pro domovské školy, jedno hlavní město Německa. Tak by se daly v číslech shrnout zážitky ze zahraniční stáže, kterou jsme za Gender Studies organizovaly pro osm pražských škol v německém Berlíně. Zážitky, které jsme zde získaly, se však čísly dají popsat jen stěží.

...více

Kultura

Caryl Churchill: Sedmé nebe

Autorka divadelní hry Sedmé nebe (v angl. originálu Cloud Nine), Caryl Churchill, je významnou britskou dramatičkou, která se nejen obsahem svých děl hlásí k feministickým myšlenkám.

...více

Právní poradna Gender Studies

Náborová inzerce

V této rubrice zpravodaje vám představujeme, s jakými případy se v právní poradně Gender Studies nejčastěji setkáváme. Vybrali jsme témata, která se mezi jednotlivými dotazy objevují opakovaně. Ilustrační dotazy doprovází i přehledně zpracované odpovědi. Následující dotaz se týká náborové inzerce.

...více

Tipy z knihovny

Novinky z knihovny Gender Studies

Novinky z knihovny Gender Studies tentokrát představuje dvě publikace, které svou tematickou jedinečností letos vynikly na poli českého knižního trhu. První z nich se stala bestsellerem a klade si otázky spojené s biologickou předurčeností žen a mužů k určitým činnostem a dovednostem. Byť jde o téma ve veřejném diskurzu často probírané, výzkumné zpracování dosud scházelo. Druhá publikace se zabývá poměrně mladým fenoménem, který v souvislosti s rozvojem a rozšířením internetu získal v posledních dekádách na rozsahu i popularitě. Kniha Fanfikce s podtitulem Ženská literatura nového věku pochází z pera české autorky.

...více

Ženy odjinud

Obě představované publikace dávají čtenářům a čtenářkám nahlédnout do života českých cizinek. V obou případech se jedná o využití přístupů tzv. orální historie, která klade důraz na dějiny psané jednotlivci a jednotlivkyněmi, kteří je prožili. Osobní prožitky, zkušenosti, subjektivní a individuální sdělení jednotlivých aktérek jsou tak pestrá a poutavě skládají dohromady představu o tom, jak se u nás žije ženám se zahraničními kořeny.

...více

Co si myslíte o ... ?

Jaké největší rozdíly vidíte v oblasti rovnosti žen a mužů v České republice a zemi vašeho původu?

na otázku odpovídají:
George Cremaschi, hudebník a pedagog Nina Bosnićová, nezávislá vědkyně a překladatelka Filip Kavka Smiggels, šéfkuchař

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.