Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

07/2007

Téma Zpravodaje: Mentoring a koučink - cesty k rozvoji a zvyšování kvalifikace

Dobrý den, milé čtenářky a milí čtenáři, i v těchto parných letních dnech jsme na vás nezapomněli a připravili jsme pro vás další číslo zpravodaje. Tentokrát vycházíme ze skutečnosti, že na vysokých školách studuje více žen než mužů. Ženy tedy představují v mnoha ohledech nevyužitý potencionál a v oblasti rovných příležitostí je třeba podpořit jejich kariérní růst například mentoringem, koučováním nebo síťováním. Ve všech případech se jedná o rozšířené vzdělávání. V případě mentoringu, zkušenější pracovnice či pracovníci předávají své praktické profesní zkušenosti těm méně zkušeným, podporují je a snaží se jim jít vzorem. Koučové se naopak více zaměřují na efektivitu a sebemotivaci, mají za cíl zvýšit výkonnost pracovníků a pracovnic.
celý úvodník

Půl na půl

Diskriminovat už v budoucnu nebude tak snadné

S diskriminací se to má jako s nemocí. Každý se jí hledí vyhnout, ale všichni se s ní tím či oním způsobem setkali. Ženy by o tom mohly vyprávět dlouhé hodiny. Je téměř nemožné potkat některou z nich, která by se s nemilými obstrukcemi doma či v práci nikdy nesetkala. Že jsou ženy v Česku diskriminovány, o tom není pochyb. Ačkoli ale tvoří celou polovinu obyvatelstva a tím pádem jsou naší "nejpočetnější menšinou", mluví se o jejich problémech zatím jen málo. Alespoň trochu se to pokusily napravit dámy z organizace Gender Studies, které u příležitosti mezinárodního dne rovnosti žen a mužů připravily genderový festival. ...více

Fotografická výstava o pečujících otcích dorazila do Prahy

V pondělí 18. června, v předvečer mezinárodního dne rovnosti žen a mužů, byla v prostorách Gender Studies zahájena výstava fotografií Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové. Vernisáž probíhala formou besedy o otcovských a mateřských stereotypech a předsudcích, ale také o možnostech, jak tyto předsudky překonat. Výstava je putovní a v srpnu bude pokračovat v pražské zoologické zahradě. Na podzim by se měla objevit v prostorách parlamentu České republiky. Vernisáže se zúčastnili herec Jan Dolanský a herečka Lenka Vlasáková, kteří se společně se svými dětmi objevují na fotografiích. Výstava je k vidění v knihovně Gender Studies v průběhu celého července. Snímky nafotili: Radim Šašinka, Zora Javorská a Zdeňka Řezbová. ...více

Osobnost

„Chtěli bychom prosadit liberálnější princip z hlediska péče o děti,“ říká místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas

Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Petrem Nečasem přichází s řadou zajímavých změn, které by mohly přispět ke slaďování pracovního a osobního života. Začnou se uskutečňovat již od příštího roku. Pro zaměstnavatele se chystají úlevy na daních, budou-li provozovat firemní školky či jinak podporovat zaměstnance pečující o děti. Plánuje se rozšíření služeb mateřských škol na děti již dvouleté. A podpora alternativních středisek péče o děti. ...více

„Koučink je o důvěře a prostoru k rozvoji“

Networking, mentoring, koučink jsou dnes v rozvoji lidských zdrojů velmi používanými zaklínadly, jež dokáží - při správném používání - napomoci při rozvoji kariéry, využívání emoční inteligence, slaďování osobního a pracovního života, zefektivnění komunikace či rozvoji silných stránek vlastní osobnosti. Jednou z žen zabývajících se koučinkem je Monika Bartoníčková. Vystudovala VŠCHT, deset let působila v rozvoji lidských zdrojů a již několik let je úspěšnou koučerkou, trenérkou a vychvalovanou lektorkou v oblasti měkkých dovedností. Obrátila jsem se na ni proto nejen s otázkami obecného rázu - o rozdílu mezi koučinkem a mentoringem, ale i několika genderově laděnými… ...více

„Svojí prací chceme dávat dobré příklady“

Společnost Mediatel, vydávající Zlaté stránky, podporuje diverzitu a rovné příležitosti nejen pro ženy a muže. Ženy v top managementu jsou zastoupeny v padesáti procentech a to je pro Českou republiku celkem ojedinělé. Vytvářením dobrých příkadů chce společnost Mediatel bourat stereotypy. Generální ředitelka Mediatelu a členka jejího zakládajícího týmu, Kimberli J. Lewis, klade důraz na vytváření úspěšných a rozmanitých týmů a podporuje ženy, aby se ucházely o manažerské pozice. ...více

Rovné příležitosti v praxi

Mentoring a koučink – cesty k rozvoji a zvyšování výkonnosti

Mentoring a koučink se v řadě firem osvědčily jako způsoby zlepšování pracovních výkonů a osobnostního rozvoje pracovníků. Nově se pak v českém prostředí prosazují jako metody pro rozvoj profesního potenciálu žen a dalších skupin, které jsou z různých důvodů na trhu práce znevýhodňovány. Jsou tak jednou z cest, jak vytvářet pracoviště, na kterých jsou povyšováni lidé na základě své skutečné kvalifikace a odvedené práce. "Je to velice osobní a jedinečná zkušenost," líčí své zážitky Ivana Šabatová, předsedkyně Jihočeské asociace podnikatelek a manažerek, která absolvovala mezinárodní mentoringový program. ...více

The Mentees Guide to Mentoring aneb jak úspěšně na mentoring

Vybrat si toho správného mentora či mentorku není jednoduché. Je třeba si uvědomit řadu skutečností, než se vstoupí do vztahu, který je stavěný na zodpovědnosti, vzájemné důvěře a zejména na dobré interpersonální komunikaci. Úspěch mentoringu stojí na vytrvalosti a předpokládá se, že obě strany budou schopny si osvojit dovednosti a hodnoty, které jim pomohou ke kariérovému vzestupu. Příručka The Mentees guide to mentoring (Cohen, N. H., HRD Press, 1999) v kostce shrnuje základní pojmy a postupy, jak dosáhnout pozitivních výsledků a stát se, nejen více výkonným člověkem, ale také člověkem schopným svou kariéru efektivně řídit. ...více

„Podnikání není o nahuštění vědomostí,“ říká Magda Piroutková, viceprezidentka Asociace podnikatelek a manažerek ČR

Magda Piroutková je autorkou a ředitelkou projektu Europodnikatelka 21. století, který si dal za cíl podpořit začínající podnikatelky. Protože podnikání je oblast, kde jsou kromě znalostí klíčové také zkušenosti a praxe, je součástí projektu i mentoring. Budoucí podnikatelky začínají pracovat za pomoci a podpory již stávajících etablovaných podnikatelek. Jak to probíhá, se dozvíte v následujícím rozhovoru. ...více

Mentoring v berlínské veřejné správě

Veřejná správa v Berlíně se již několik let těší z programů organizace Verwaltungsakademie (Akademie veřejné správy), jež vzdělává zaměstnance a zaměstnankyně státních úřadů. Verwaltungsakademie je organizací zřízenou městem Berlín a v rámci svých programů se věnuje také mentoringu a problematice rovných příležitostí. Díky projektu magistrátu hlavního města Prahy "Mentoring a Magistrát" přijela nedávno do Prahy Christine Mueller, pracovnice Verwaltungsakademie, odbornice přes mentoring, aby se podělila o zkušenosti ve svém oboru a pověděla více o vzdělávacích programech berlínské veřejné správy. ...více

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Přihlaste vaší firmu do soutěže a získejte ocenění "Rovné příležitosti 2007"

Někteří zaměstnavatelé si už uvědomili, že málokterý člověk žije jen prací, že kromě zaměstnání se chce věnovat své rodině, přátelům, koníčkům, svému zdraví - a že dát zaměstnancům a zaměstnankyním šanci vhodně skloubit všechny tyto stránky lidského života přináší spokojenost zaměstnaným i zisky zaměstnavatelům. Říká se tomu slaďování soukromého a pracovního života a v poslední době se to stává významným trendem na trhu práce. Znamená to, že díky vstřícnému zaměstnavateli budou mít otec i matka z našeho příkladu více možností, jak se věnovat rodině i práci i sobě samým, ať už to znamená pružnou pracovní dobu, firemní školku či práci z domova po internetu. ...více

Aktuálně...

Forum 50% ocenilo Stranu otevřenou ženám

Občanské sdružení Fórum 50 % letos vyhlásilo již druhý ročník soutěže Strana otevřená ženám. Cílem soutěže bylo zhodnotit dodržování politiky rovných příležitostí pro ženy a muže v politických stranách a posoudit, zda politické strany ženy v politice podporují. Strany hodnotila na základě předem stanovených kritérií odborná komise, ve které zasedli politolog Tomáš Jarmara, politoložka Jana Smiggels Kavková, socioložka Petra Rakušanová, genderová odbornice Blanka Knotková Čapková a žurnalista Martin Jára. Mezi nejdůležitější zkoumaná kritéria patřil jasně definovaný politický program týkající se rovných příležitostí, konkrétní prosazování politiky rovných příležitostí, např. navrhované zákony, podíl žen ve vedení strany a stanovení kvót či doporučení pro reprezentaci žen ve stranických orgánech a na kandidátních listinách. ...více

Co si myslíte o ... ?

Jakým způsobem podporuje vaše firma kariérní růst žen?

na otázku odpovídají:
Miroslav Krutina, Český helsinský výbor Michaela Vlasáková Baruníková, Československá obchodní banka Josef Beránek, Newton Information Technology

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.