Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

10/2007

Téma Zpravodaje: Gender a marketing

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou číslo zaměřené na gender marketing (GM). Bylo pro nás oříškem a to z několika důvodů. GM je v České republice konceptem naprosto neznámým. Existuje několik jeho definic a pojetí: někdo jej vztahuje pouze na reklamu, někdo výraz gender marketing používá pro marketing zaměřený na ženy, a ne každý si myslí, že GM musí nutně být genderově citlivý. To mimochodem vyvolává další otázku: může vůbec marketing být genderově citlivý? Má šanci nabourávat stereotypy?
celý úvodník

Půl na půl

Právě vyšlo druhé číslo tištěného zpravodaje Rovné příležitosti do firem!

Zajímají vás rovné příležitosti na trhu práce? Odebíráte elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem a přivítali byste i tištěnou podobu toho nejlepšího z něj doplněnou o něco navíc? Pak vám přání dokážeme splnit druhým speciálním vydáním zpravodaje! ...více

Výstava o pečujících otcích putuje po České republice

Putovní výstava o pečujících otcích se stěhuje z Liberce do Ústí nad Labem. Zde ji můžete vidět v rámci Femina Filmu v místní knihovně od 8. do 11. října. Dále jí můžete shlédnout 16. října v Akademie Věd Praha a od 29. října do 11. listopadu v Poslanecké sněmovně ČR. Před Vánocemi zavítá do informačního centra OSN. Výstavu pořádá brněnská organizace NESEHNUTÍ, a je součástí projektu Půl na půl - Rovné příležitosti žen a mužů. Fotografie na deseti panelech představují zkušenosti mužů-otců, jež do značné míry překračují tradiční představy o otcích - živitelích rodin, kteří praktickou péči o děti přenechávají matkám. ...více

Jak na marketing zaměřený na ženy? Poradí vám publikace z knihovny Gender Studies

Publikace Marketing to Women americké autorky Marti Barletta se velmi podrobně věnuje strategiím marketingu zaměřeného na ženy. Podle autorky není tato cílová skupina brána dostatečně vážně, což je překvapivé vzhledem k tomu, jakou kupní silou vládne. Chcete-li to napravit, pak vám její kniha pomůže s úspěšným startem i rozvojem nových strategií. ...více

Rovné příležitosti v praxi

Nemyslete jen na jedno pohlaví

- Už jste si toho asi všimli: stále více se mluví o rovných příležitostech a diverzitě, dvou faktorech významných pro rozvoj a úspěch společností na trhu výrobků, služeb i práce. Oba trendy se pomalu a jistě prosazují nejen v personální politice firem, ale i v PR a marketingových strategiích. Svět si začíná uvědomovat, že nelze ignorovat 50% populace, ať už muže či ženy, protože se to nevyplácí. ...více

Gender sells! Ano, gender prodává a říká se tomu gender marketing

Současný marketing cíleně pracuje s poznatky o rozdílech mezi muži a ženami a také s hodnotami, které šíří feministické hnutí. Objevují se tak reklamy, které prezentují muže vykonávající domácí práce či ženy pracující s nejmodernější komunikační technikou. Tyto reklamy se mohou mylně jevit jako méně sexistické na rozdíl od těch, které ukazovaly muže a ženy v tradičních rolích. Avšak reklamy, které cíleně pracují s kategoriemi pohlaví (protože jsou cíleny na muže a/nebo na ženy), nejsou zákonitě méně stereotypní jenom proto, že jejich tvůrci si uvědomují gender kategorie. ...více

Gender marketing v praxi - seznamte se!

- Z předešlých článků již máte představu, co je to gender marketing a jak může být marketing propojen s rovnými příležitostmi žen a mužů. Existují různé formy pojetí tohoto konceptu: může jít o marketing určeným ženám. Některé firmy marketingem pro ženy bourají genderové stereotypy a daří se jim tak ženy zaujmout. Některé naopak ve svých kampaních stereotypy podporují nebo utvrzují. Přinášíme vám proto příklady různých přístupů firem k tomu, jak ženy "zacílit". ...více

Dove věří, že přirozenost je výhodou

Přehlídkovým molům i tzv. ženským časopisům dlouhodobě vládne stereotypní a nereálný obraz krásy podpořený počítačovými retušemi. Alternativu až příliš hubeným modelkám představuje kampaň kosmetické značky Dove, která razí filozofii, že "právě chuť být sama sebou by se měla stát konkurenční výhodou žen - pokud budou spokojené samy se sebou, okolí to pozná a úspěch na sebe nenechá dlouho čekat." Ve svých kampaních pracuje s "normálními" modelkami, které považuje za skutečně krásné - odtud i název Kampaně za skutečnou krásu. Proč se pro ni společnost Unilever rozhodla? A jaký má v Čechách ohlas? ...více

Sociální nebo marketing?

Společenská odpovědnost firem, nebo-li CSR (Corporate Social Responsibility), je uvědomělým postojem k dopadům vlastní činnosti firem na okolí - společnost. Trend CSR mění chápání základního poslání firmy, kterým je maximalizace zisků v krátkodobém horizontu, na cíle dlouhodobé a optimální zisk. Sociální marketing používá marketingových principů a technik k podpoře změn chování cílových skupin s cílem zlepšit společnost a budovat trhy výrobků nebo služeb. ...více

Osobnost

Odbornice představují koncept gender marketingu

Termín gender marketing je v České republice zatím nepříliš známý. I proto mu věnujeme jedno z čísel zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Jeho prostřednictvím vás s gender marketingem chceme seznámit: ukázat možnosti jeho uplatnění, představit dobré i špatné příklady a pozvat vás na konferenci.
Na té vystoupí nejen odborníci a odbornice na marketing a gender, ale i ti, kdo již tyto dva pojmy propojují. Položili jsme jim pár otázek, které vás do tématu gender marketingu uvedou. Odpovídaly Marcela Zamazalová, odbornice na sociální marketing z Vysoké školy ekonomické; zástupkyně německé organizace věnující se genderem v marketingu Gender Trends, Heike Pawelzick, a Jitka Vysekalová, předsedkyně České marketingové společnosti. ...více

Gender a/nebo marketing?

Otázka, do jaké míry souvisí koncept genderu s marketingem a public relations, je jistě jednou z prvních, která nás napadne s vyslovením termínu gender marketing. A na koho se s ní obrátit? Určitě na osobu, která se v PR a marketingu pohybuje a zároveň zná genderové principy, resp. je genderově citlivá. Jednou z těch, kdo mají co říci, je Bára Spěváková.
Bára Spěváková se v oblasti public relations pohybuje již téměř 7 let, dnes na pozici associate director v mezinárodní agentuře Fleishman-Hillard, která se mj. specializuje na strategie v oblasti CSR. ...více

Aktuálně...

Mars, Venuša a trh: Zapeklitosti gender marketingu

V berlínskom hoteli Dorint Sofitel na Budapester Straße sa to 13. septembra 2007 od rána hemžilo zástupcami a zástupkyňami firiem, akadémie, politických strán a reklamných a PR agentúr. Dôvod, prečo sme sa tam všetci zišli, bola túžba dozvedieť sa o nových trendoch v marketingu a ich prepojení na otázku genderu a genderovej senzitivity. To každopádne sľuboval program konferencie Mars, Venuša a trh, ktorú už druhým rokom organizovala spoločnosť FrischCo. ...více

Perspektiva žen na trhu práce

Gender Studies, o.p.s., Heinrich-Böll-Stiftung a Síť mateřských center si vás dovolují pozvat na konferenci pod záštitou poslankyně Kateřiny Jacques: "Perspektiva žen na trhu práce". Konference se koná 25. října 2007 v Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze. Hlavními tématy panelových diskuzí je pozice žen na trhu práce, informační technologie a jejich vliv na perspektivu žen na trhu práce a strategie a politiky prosazování rovnosti žen a mužů. Na konferenci vystoupí odbornice a odborníci z České republiky, Polska, Německa, Rakouska a evropských institucí. Konference je tlumočena do/z češtiny, polštiny a němčiny. Po skončení následuje workshop "Celoživotní vzdělávání v ICT pro ženy - má, nebo nemá smysl?" Hlídání dětí je zajištěno. ...více

Pozvánka na mezinárodní konferenci "Gender a marketing"

Zveme vás na mezinárodní konferenci „Gender a marketing“ organizovanou Gender Studies, o.p.s. 14. listopadu 2007 (od 10 do 15 hodin) v Salla Terreně Břevnovského kláštera v Praze 6.
Konference by měla do českého (odborného i laického) povědomí uvést dosud poměrně přehlíženou problematiku propojení marketingu a genderu, případně genderové senzitivity, a rozpoutat diskusi na toto téma. ...více

I po padesátiletém úsilí o zrovnoprávnění žen a mužů v Evropské unii si stále nejsme rovni

Již Římská smlouva z roku 1957 zakládající Evropské hospodářské společenství (předchůdce Evropské unie) zmiňuje rovné příležitosti žen a mužů. Lze tedy říci, že letos oslavila 27-členná EU 50. výročí politiky rovnosti žen a mužů. Rok 2007 je také Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. I přes padesátileté úsilí o zrovnoprávnění žen a mužů, si stále nejsme rovni. Potvrzuje to zpráva Komise Evropských společenství o rovnosti žen a mužů pro rok 2007. ...více

Co si myslíte o ... ?

Mají se společnosti a organizace snažit ve svých PR a marketingových kampaních nabourávat genderové stereotypy?

na otázku odpovídají:
Ondřej Obluk, Mather Communications Kateřina Jonášová, publicistka Alex Röhrich, EWING PUBLIC RELATIONS

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.