Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Gender v textu a obraznosti. Představa, utopie, maska, sen a fantazie

[28.2.2017, Gender Studies o.p.s.,]

Představujeme novou publikaci, která vznikla jako výsledek specifického vysokoškolského výzkumu, společné práce vyučujících a studujících Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedry genderových studií. Jedná se již o druhou podobnou publikaci, vydavatelem je Gender Studies, o. p. s.

Jejím cílem je, dle vedoucí celého projektu, Blanky Knotkové-Čapkové, přispět k „rozhojnění genderově citlivých českých prací na poli literární vědy“.

Diskurzivní analýzou a analýzou genderových rolí a stereotypů prošla v této publikaci díla a texty například Milana Kundery, Karolíny Světlé nebo Hany Andronikové.

Dále se publikace věnuje pohádkám, můžeme zde nalézt například subverzivní čtení pohádky o Šípkové Růžence.

K dispozici v knihkupectví Gender Studies, Masarykovo nábřeží 8, po předchozí dohodě nebo v otevíracích hodinách knihovny, út - čt, 12-18 hod.

 
zpět na celé číslo„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.