Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Je pacifismus i v dnešní době stále legitimní myšlenkou?

[29.5.2017, Gudrun Eickelberg, politička za německou Stranu zelených, umělkyně a spisovatelka,]

O krátký komentář na toto téma jsme pro účely červnového čísla zpravodaje poprosili mírovou aktivistku z německé Strany zelených, umělkyni a spisovatelku Gudrun Eickelberg.
 

 

Na tuto otázku bych odpověděla zcela jasně „ANO“. Přitom pod pojmem pacifismus rozumím nejen etické základní stanovisko, které odmítá války a podporuje mír ve smyslu nepřítomnosti války, ale i jako esenci latinského výrazu pacificare – „Mír uzavřít; zjednat, uklidnit“. Vojenské vměšování do válečných konfliktů pro dosažení míru ještě nikdy nefungovalo a je rozporem samo o sobě. V době, kdy se násilí manifestuje nejen ve válce, ale i ve vzájemných vztazích, a řeč směřuje stále více k násilí a omezení, je důležité odzbrojit. Nejen ve vojenském smyslu, ale také v lidské komunikaci. Míruplný svět může být jen tehdy vytvořen, pokud je pacifismus příkazem pro všechny. Mírumilovné, uctivé vzájemné zacházení a uspokojení a zklidnění agrese je jedinou šancí, kterou máme. Pacifismus by se měl stát životním postojem, který se vyhne násilnickému konfliktu, ať verbálnímu nebo fyzickému. Tento způsob života začíná u každého jednotlivce při styku s jeho bližními a sebou samým. Jen tak je možno tuto zdánlivou utopii společnosti bez násilí uskutečnit.

 
zpět na celé číslo„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.