Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Konference 22 % K ROVNOSTI

[28.2.2017, ]

8. března, na Mezinárodní den žen, pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí konferenci k rovnému odměňování žen a mužů. Primárně se bude zabývat motivací zaměstnavatelů se o rovné odměňování zajímat a aktivně jej prosazovat. Zajímavé informace se na ní ale dozví i ostatní, které zajímá postavení žen na trhu práce.

Rozdíl v odměňování mužů a žen (Gender Pay Gap) u nás dosahuje 22 %. Z dat Eurostatu vyplývá, že v jeho snižování Česká republika není příliš úspěšná. Aby se podařilo tento trend zvrátit, musí se na tom, že jde o problém závažný a urgentní, shodnout státní správa, odbory i zaměstnavatelé. Konference by měla sloužit jako fórum nabízející příležitost širokému spektru zájmových skupin vyjádřit se k tomuto tématu a seznámit se s jinými perspektivami. Konkrétně zaměstnavatelé se potom dozvědí o přínosechrovnosti na pracovišti v právní i ekonomické oblasti.  

V prvním panelu „Role státu v problematice odměňování žen a mužů“ zjistíte, jaké benefity by snižování rozdílu v odměňování přineslo české ekonomice jako celku. Ve druhé debatě k tématu „Jak můžeme GPG řešit v praxi?“ Eva Maria Burger a Patric Aeberhard pohovoří o příkladech dobré praxe z Rakouska, respektive ze Švýcarska. Důležitým aspektem debaty bude také role odborů v rámci této problematiky. Odpolední program přinese řadu komornějších seminářů, které představí konkrétní nástroje snižování rozdílu v odměňování a možnosti jejich aplikace v praxi.

 

Související linky:
Web projektuzpět na celé číslo„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.