Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Nerovné odměňování

[29.5.2018, Gender Studies o.p.s.,]

V nové rubrice zpravodaje vám představíme, s jakými případy se v právní poradně Gender Studies nejčastěji setkáváme. Vybrali jsme témata, která se mezi jednotlivými dotazy objevují opakovaně. Příkladové dotazy doprovází i přehledně zpracované odpovědi. Následující dotaz se týká genderového rozdílu v odměňování.

Dozvěděla jsem se, že kolega na stejné pozici a za stejnou práci dostává vyšší mzdu. Je to v pořádku? Jak se mohu bránit?
Carmen

Dobrý den, Carmen,

děkujeme za dotaz.

Podle § 16 zákoníku práce (262/2006 Sb.) jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Za stejnou práci stejné hodnoty zaměstnancům jednoho zaměstnavatele přísluší stejná odměna (§ 110).

Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

Zde je rozdíl mezi platem vás jako ženy a vašeho kolegy – muže, mohlo by tedy jít o diskriminaci na základě pohlaví podle antidiskriminačního zákona (198/2009 Sb.). Pokud za stejnou práci dostáváte rozdílnou odměnu, můžete se zaměstnavatele zeptat na důvod a upozornit ho na výše uvedená ustanovení zákoníku práce. Dále je možné podat podnět k inspekci práce, případně se obrátit na soud a žalobou se domáhat zdržení se jednání, odstranění protiprávního stavu (zvýšení mzdy) nebo i přiměřeného zadostiučinění.

V České republice je bohužel časté, že výši mezd zaměstnavatelé tají. V takovém případě je vhodné podat podnět inspekci práce. Inspekce bude mít možnost seznámit se s mzdovými poměry u zaměstnavatele a dodržování zásady rovného odměňování prošetřit.

Budete-li mít další otázky, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Kateřina Peterková


Jak poradna funguje?

Bezplatná právní poradna Gender Studies funguje už od roku 2006 a je určena převážně ženám a mužům, kteří čelí nerovnému postavení či diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku na trhu práce, nebo mají dotaz, který se týká podmínek odchodu a návratu z mateřské/rodičovské dovolené, či možnosti flexibilního pracovního uspořádání. Dotazy je možné položit prostřednictvím online formuláře, případně využít telefonickou právní poradnu v úterý od 9.00 do 11.00 a v pátek od 16.30 na 18.30 na čísle 774 913 350.
 

 
zpět na celé číslo„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.