x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2007 Téma tohoto čísla

Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů

Milé čtenářky, milí čtenáři,
leden je měsícem začátků a předsevzetí. Letos by mohlo v lednu třeba začít sněžit, aby konečně počasí odpovídalo té pravé zimě. Leden je i začátkem dalšího ročníku zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Poprvé se objevil ve vašich emailových schránkách již v roce 2004; letos tedy oslaví své třetí narozeniny. Ale nepředcházejme.

Každé číslo zpravodaje je koncipováno tak, aby svým čtenářkám a čtenářům poskytlo komplexnější vhled do specifického tématu, přiblížilo vám různé pohledy a názory, a poskytlo informace a data, která by vás mohla zajímat.

Lednové číslo je prvním v tomto roce, a proto trochu jiné. Oproti očekávání není tématické - stereotypy je totiž čas od času třeba narušit. Nový zpravodaj je tedy spíše lehkou "ochutnávkou" toho, co všechno od něj můžete v roce 2007 čekat. Naznačí oblasti, na které se postupně zaměří, představí zajímavé osobnosti, a zároveň bude trochu odlehčené, aby se nám i vám do dalšího roku vstupovalo co nejsnáze.

Jednou ze zajímavostí, kterou plánujeme od následujícího čísla, budou články s argumenty "pro" a "proti". Začneme aktuálním tématem: zvýšením rodičovského příspěvku. Předtím však než si v únoru přečtete názory dvou autorek, přinášíme vám několik zajímavých perspektiv.
Domnívám se, že právě diskuse o rodičovském příspěvku, jeho rozdělení mezi rodiče, větší flexibilitě a zároveň zodpovědnosti jsou velmi podstatnou součástí budování strategií slaďování osobního a pracovního života - a to nejen uvnitř firem a institucí, ale i v rámci partnerského a rodinného vztahu. Do obrazu, který představuje různé podoby konceptů slaďování, pak zapadají také různé iniciativy a vyzkoušené cesty.
Dozvíte se o mentoringových programech i výzkumech. Vzhledem k tomu, že příklady konkrétních žen a mužů jsou těmi nejživějšími, budou to právě ony a oni, o kom články hovoří.

Abych vás však jen nelákala na obsah lednového a všech následujících čísel, upozorním vás na jeden konkrétní text a s ním související aktivitu Gender Studies, o.p.s. Rok 2007 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Tedy i ženy a muže. Spolu s řadou organizací - nejen nevládních, ale i výzkumných, akademických a soukromých - v České republice a zahraničí bude Gender Studies usilovat o to, aby byl jeden den v roce "zasvěcen" právě rovnosti žen a mužů. Důvodů je řada… Ženy i muži si to zaslouží. To bezesporu. Tento den má smysl i kvůli vlastnímu tématu - jsou-li rovné příležitosti součástí politických a ekonomických diskusí, měly by vstoupit i do širší společnosti (nebo naopak?). Třeba tento jeden den pomůže snáze překonat genderové stereotypy…
Napadnou-li vás další důvody, proč má Den rovnosti žen a mužů smysl, napište nám. Rádi si vaše názory přečteme.

Teď už mi jen dovolte popřát vám hezký rok 2007 a doufat, že zpravodaj Rovné příležitosti do firem vám v něm bude inspirativním doprovodem.

Alena Králíková,
ředitelka Genders Studies, o.p.s.

Obsah čísla

Půl na půl

První kvalitativní šetření fenoménu práce žen z domova v České republice

Existuje souvislost mezi neformální prací z domova a flexibilním řešením harmonizace péče o děti s pracovní ambicí? Vyskytuje se práce z domova v České republice? Jaké formy práce z domova jsou v ČR běžné? Využívají možnosti pracovat z domova výhradně ženy? Co práce z domova přináší pozitivního a jaké jsou naopak její nevýhody? Tyto a další otázky
Rovné příležitosti v praxi

Příliš dlouhé čekání na antidiskriminační zákon

Česká republika je jedinou členskou zemí Evropské unie, která doposud nepřijala zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací. Nutnost přijetí tzv. antidiskriminačního zákona pro nás vyplynula nejen z členství v EU, ale také z potřeb osob, jejichž základní práva jsou dotčena a porušována.
Rovné příležitosti v praxi

Cestou k úspěšné kariéře se manažerky stále střetávají s překážkami

Podle posledního výzkumu zajištěného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, zkušenosti získané péčí o děti a domácnost přispívají k rozvoji organizačních a manažerských schopností žen. Ačkoliv se ženy-manažerky s dětmi často střetávají s přímou či nepřímou diskriminací, tuto skutečnost mohou využít ve vlastní prospěch.
Osobnost

„… v rámci mentoringu jsem získala něco, co člověka nenaučí ve škole, co nevyčte z žádných knížek a nedozví se na žádném semináři…“

"…Je to velice osobní a jedinečná zkušenost," líčí své zážitky Ivana Šabatová, předsedkyně Jihočeské asociace podnikatelek a manažerek (JAPM). Ivanu Šabatovou jsem potkala na plzeňské konferenci Klíč k příležitostem. Vyprávěla zde o mentoringovém programu, kterého se zúčastnila ve Spojených státech.
Aktuálně...

Gender Studies vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele

Gender Studies, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ŘEDITELKY/ŘEDITELE ORGANIZACE. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do POZOR ZMĚNA 5. ledna 2007 na adresu Gender Studies o.p.s.: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, nebo emailem na alena.kralikova@genderstudies.cz. Případné dotazy lze směřovat na Alenu Králíkovou na tel.
Aktuálně...

Síť mateřských center ocenila společnosti přátelské rodině

Ve středu 13. prosince 2006 slavnostně předal ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Petr Nečas, certifikáty společnostem a firmám, jež propagují prostředí přátelské rodinám s dětmi nebo podporují slaďování rodinného a pracovního života svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Oceněním každý rok vyznamenává firmy Síť mateřských center.
Aktuálně...

Litva: rovné příležitosti i pro muže

Litevské Centrum pro rozvoj rovnosti sídlí ve Vilniusu, kde bylo v roce 2003 založeno třemi institucemi - Ministerstvem sociálních věcí a práce, Úřadem ombudsmana pro rovné příležitosti a Informačním centrem pro ženy, neziskovou organizací se sídlem v Kaunasu.
Aktuálně...

Společenská odpovědnost firem – praxe a přínosy

Dopravní institut, a.s., dceřiná společnost Českých drah, a.s., si vás dovoluje pozvat na 2. národní konferenci Společenská odpovědnost firem - praxe a přínosy. Konference se koná ve čtvrtek 15. února 2007 od 8.30 do 14.00 v Ústí nad Labem v hotelu Best Western Vladimir, Masarykova 36.

Co si myslíte o ... ?

Jak budete v příštím roce propagovat rovné příležitosti?
Na otázku odpovídají:

Milan Koza, manažer zaměstnaneckých vztahů, Plzeňský Prazdroj, a.s.

Naše společnost se snaží o neustálé vylepšování vztahů se zaměstnanci a o rozvíjení sociálního dialogu. Politika rovných příležitostí do těchto vztahů jistě patří a vzhledem k tomu, že zaměstnáváme nezanedbatelný počet zaměstnanců - žen, klademe na tuto oblast velký důraz.

V letošním roce jsme začali uskutečňovat vzdělávací program pro manažery z oblasti praktické personalistiky. V tomto programu mimo jiné učíme manažery jak správně vést přijímací pohovory, hodnotící pohovory, zadávat inzeráty a podobně. A právě zde zdůrazňujeme chyby, kterých se manažeři mohou dopustit a tím porušovat rovné příležitosti pro muže a ženy.

V příštím roce budeme v tomto programu pokračovat a rozvíjet jej. Nově do tohoto programu zařadíme i otázky a jejich správné řešení, vycházející z praktických zkušeností našich manažerů. Rovněž plánujeme věnovat více prostoru tomuto tématu i v podnikovém newslettru Tuplák a na našem intranetu. Nemalou úlohu v propagaci rozvoje rovných příležitostí hraje i naše spolupráce s odborovými organizacemi, kde v příštím roce bude součástí rozvoje sociálního dialogu i toto téma.Alena Řezníčková, jednatelka a ředitelka, AEC, spol. s.r.o.

Vzhledem k tomu, že jsem právě obdržela hodnocení své MBA disertační práce na téma "IT jako nástroj pro rovné příležitosti žen a mužů", ráda bych své poznatky v této oblasti co nejvíce uplatnila. Podle mého názoru je téma obecně rovných příležitostí natolik rozsáhlé, že si netroufám v rámci svého pracovního vytížení pouštět se do problematiky v celé její šíři, ale spokojím se s vymezením na genderové otázky.

Naše firma je v oboru IT známa relativně vysokým zastoupením žen, které v průběhu historie firmy kolísá mezi 30-50%, a to včetně manažerských pozic. Průměrný věk firmy kolem 31 let znamená, že mnozí kolegové a kolegyně se v současnosti zabývají změnou bydlení, zakládají rodiny. Proto jsme se naučili řešit otázky půjček na bytové účely, rodičovské dovolené a návratu zpět do zaměstnání, částečné úvazky, částečnou práci z domu apod. V tomto trendu budeme nadále pokračovat v rámci našich možností, to znamená, že sice nepočítáme se založením firemní školky, ale ráda bych v případě zájmu ze strany zaměstnanců a zaměstnankyň uspořádala jedno z pravidelných výjezdních zasedání pro změnu s rodinnými příslušníky včetně dětí.

Soukromě pak s několika kamarádkami připravujeme plán na založení ženského klubu, jehož primárním cílem bude komunikace právě tématu rovných příležitostí žen a mužů, setkávání se s zajímavými lidmi, kteří mají co sdělit k tomuto tématu. Ráda bych zpracovala určitou metodiku lepšího využití informačních a komunikačních technologií pro teleworking v komerční sféře a umožnění práce z domova všem bez rozdílu pohlaví tak, aby nebyla jedna skupina upřednostňována vůči jiné ve vztahu k udržení zaměstnání, v přístupu k informacím či v zasahování do politického života. Budu spokojena, pokud se mi v průběhu roku 2007 podaří zahájit činnost tohoto klubu a uspořádat alespoň tři zajímavá setkání, kterých se zúčastní muži i ženy. Jsem přesvědčena, že značná část problému tkví právě v tom, že o zajištění rovných příležitostí žen a mužů se zajímá pouze malá skupina žen, a to se chci pokusit změnit.František Haluška, Human Resources Manager, Elanor spol. s.r.o.

Dovolím si na tuto otázku odpovědět velmi jednoduše: Nijak.

Jakékoliv reklamní proklamace o rovných příležitostech nemají žádný smysl (jsou subjekty, které jich mají plná ústa), pokud se tak firma skutečně nechová.

V naší společnosti v ČR pracuje z celkového počtu 79 spolupracovníků 45 žen, a to často na velmi exponovaných pozicích s rovnocenným ohodnocením (při stejném pracovním výkonu - pochopitelně) jako muži na obdobných pozicích.

Z 8 členného vedení společnosti jsou 3 ženy na zcela klíčových řídících postech (obchodní ředitelka, ředitelka sekce vývoje a ředitelka sekce zákaznické podpory), což jsou pozice ve vývojářské IT firmě naprosto zásadní a domnívám se, že jsme v tomto směru v branži unikátní.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí