x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2008 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti 2007

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, uběhl další rok a Gender Studies má znovu tu čest vyhlásit vítěze Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR. V roce 2007 se přihlásily nové firmy a tak se na vítězné příčky mezi „stálice“ soutěže dostala i nová jména. Než vám je představím, dovolte mi pár slov o Soutěži samotné.
Žijeme ve společnosti, pro niž je žitá rovnost žen a mužů v lepším případě vysněným stavem. V horším případě jde o téma, které lidé a instituce vůbec nepovažují za důležité. Často si klademe otázku, jak takovou situaci postupně měnit k lepšímu a přitom spíše pozitivně motivovat, než volat po zákazech a nařízeních.

Před třemi lety přišla Gender Studies s nápadem uspořádat pro zaměstnavatele soutěž, která by oceňovala právě ty, kdo rovnost příležitostí žen a mužů začali uplatňovat zcela explicitně i ve své organizační struktuře a způsobu práce.
Podobné soutěže fungují i v zahraničí a jedná se vždy o velmi prestižní záležitost. Gender Studies v roce 2004 začala s nultým ročníkem, který měl ukázat, zda v české společnosti nazrál čas, aby i zde byla podobná soutěž kladně přijata. Zdá se, že načasování bylo správné – otázka rovných příležitostí žen a mužů se spolu s koncepty diverzity či společenské odpovědnosti firem stává horkým trendem v zaměstnaneckých politikách. Je tomu tak i proto, že jde o přístupy, které jsou velmi dobrou investicí do rozvoje, ale i budoucího zisku firmy.

Nemyslím si ale, že bychom měli rovnost žen a mužů vnímat pouze jako módní trend v personalistice či ji redukovat na otázku finančních nákladů a zisků. Rovnost žen a mužů (ale i dalších sociálních skupin) je především otázkou etiky, otázkou lidských práv. To ostatně naznačují slova všech zástupců a zástupkyň vítězných firem: na dotaz o vztahu zavádění různých programů na podporu rovných příležitostí a financí shodně odpovídali, že jde hlavně o přístup a otevřenost, nikoli primárně o peníze.

I zde nesporně platí staré úsloví: když se chce, všechno jde. Kde je vůle, vznikají i řešení. A naopak tam, kde vůle není, nacházejí se důvody proč to či ono realizovat nelze.

Ráda bych vám tedy představila ty, kdo dobrou vůli mají a přišli se skvělými řešeními. Ve třetím ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR zabodovaly tyto firmy:
1. místo: IBM ČR
2. místo: Mediatel
3. místo: Allianz Pojišťovna a Microsoft ČR

Speciální cenu Gender Studies za výrazný pokrok získala firma ČSA.
Více se o vítězi i dalších oceněných společnostech dočtete právě v tomto čísle zpravodaje.

Za celý tým Gender Studies vám přeji do nového roku mnoho úspěchů nejen v oblasti rovných příležitostí.

A na co nového se můžete v příštím roce těšit? Od ledna vám v rubrice Místo přátelské rodině každý měsíc představíme místo (např. restauraci nebo obchod), kam můžete zajít se svými dětmi a cítit se tam s nimi pohodlně.
Od února zavádíme další novou rubriku - SŠokem. Dozvíte se, jak středoškolačky a středoškoláci vnímají rovné příležitosti na trhu práce.

Příjemné čtení,
Jitka Kolářová, manažerka Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Obsah čísla

Půl na půl

O rovnosti s vaší firmou

Zavedení rovných příležitostí do firmy znamená spokojené, loajální a tvůrčí zaměstnance a zaměstnankyně a efektivní a spokojený management. Navíc se na vaši stranu přikloní i veřejné mínění a zvýší se společenská prestiž firmy. Chcete-li poradit, jak koncept rovných
Rovné příležitosti v praxi

Gender Index – metr na rovné příležitosti

Zahrnutí rovných příležitostí do firemní praxe si žádá systematických nástrojů. Důraz musí být kladen nejen na analýzu a stanovení cílů, ale i na procesy monitoringu a evaluace, které přispějí k zpřehlednění a zefektivnění zavedených opatření.
Osobnost

Od větroňů až k první pilotce ČSA

Vlasta Diblíková byla první pilotkou ČSA létající na velkých letadlech; řídila letadla ATR, Boeing i Airbus. Dnes ji můžete slyšet oznamovat výšku, v níž letíte, počasí ve vaší destinaci a další podrobné informace o průběhu letu zejména, cestujete-li přes oceán. Paní Diblíková má dva velké syny a malou dceru, která chodí do druhé třídy.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Mediatel získal 2. místo v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi

Společnost byla oceněna za důraz na prosazování rozmanitosti a rovných příležitostí žen a mužů, což se odráží i na poměrně vyrovnaném podílu žen a mužů ve firmě i jejím vedení. Ženy tu zastávají mnoho řídích pozic. Mediatel usnadňuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Allianz: Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus

„Dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti můžeme dosáhnout pouze s kvalitními lidmi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnický původ apod. – respektive právě s využitím výhod, plynoucích z jejich různých zkušeností, znalostí, přístupů a zázemí,“ říká Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Allianz pojišťovna.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Microsoft představuje propracovanou koncepci rovného zacházení

Mezi firmami známými vynikajícími programy pro slaďování osobního a pracovního života a podporou diverzity se pevně usadila společnost Microsoft. V Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v České republice zabodovala opětovně – po druhém místě v roce 2006 přidala třetí místo pro rok 2007.
Místo přátelské rodině

Místa zdánlivě bezvýznamná, přitom tak důležitá

Jsem unavená a Matyáš evidentně také. Nic už ho nebaví, nechce jít ani sám, ani za ruku, nechce sedět v kočárku a dokonce - a to je opravdu na pováženou - nechce ani jíst. Když se ptám, co by chtěl, nereaguje. Je naštvaný. Nestalo se mi to poprvé a, jak se znám, ani naposledy.
Aktuálně...

Dopisy Jiřiny Šiklové – jsou jen pro vnučky?

Kniha Jiřiny Šiklové „Dopisy vnučce“ je souborem pětadvaceti dopisů. Jsou věnovány zásadním tématům, která souvisejí s dospíváním – hledání sebe sama, setkávání se s kritikou, životu v partě i bez party, sexuálním zkušenostem, vztahu k rodičům, vědomostnímu základu, genderové identitě, pracovnímu i rodinnému životu a v neposlední řadě také smrti.
Aktuálně...

Jaké perspektivy mají ženy na trhu práce? …postřehy z konference

Perspektiva žen na trhu práce zněl název říjnové konference, kterou pořádala Gender Studies ve spolupráci se Sítí mateřských center (SMC) a nadací Heinrich Böll Stiftung (HBS) v historických prostorách pražské Novoměstské radnice. Právě ženy jsou totiž nejčastěji diskriminovanou skupinou, resp.
Aktuálně...

Francie: jak souvisí jesle s rovnými příležitostmi?

„Napsat práva do zákona nestačí, překážky zůstávají v hlavách,“ uvedla na úvod Evropského kolokvia o rovnosti žen a mužů v profesním životě ve francouzském Dijonu Françoise Verjux-Pelletier, členka regionální rady v Burgundsku a prezidentka komise, která se zabývá zaměstnaností a ekonomickými a sociálními záležitostmi

Co si myslíte o ... ?

Jsou rovné příležitosti součástí prezentace vaší firmy na veřejnosti?
Na otázku odpovídají:

Tomáš Jindříšek, ředitel OgilvyInteractive

Reklama a marketing jsou moderní obory, kde potřebujete chytré a šikovné lidi a diskriminace tu nemá místo. Rovné příležitosti v zaměstnávání jsou pro celé Ogilvy Group velmi důležité a je to součást naší identity i v image navenek. Aktuálně je v naší skupině počet žen a mužů prakticky vyrovnaný. Klíčový ovšem není počet, ale i to, že ženy rovněž pracují na řídících pozicích včetně těch ředitelských. Například ředitelka Ogilvy PR Dita Stejskaková byla nedávno Hospodářskými novinami zařazena mezi nejlepší manažerky v České republice a ostatně důkazem toho je i paní Shelly Lazarus, která je celosvětově naší hlavní šéfkou.

V Ogilvy pro nás ovšem není důležitý jen samotný zaměstnanec, ale i jeho rodina. Narozdíl od jiných společností nezrazujeme ženy od založení rodiny a naopak se snažíme do života agentury zapojit i rodinné příslušníky a samozřejmě děti. Máme rozsáhlý systém, který umožňuje ženám v případě zájmu pracovat i na mateřské dovolené a obecně se snažíme zůstat se všemi maminkami v kontaktu. Proto realizujeme na podporu nejrůznější akce a programy. Mezi nejoblíbenější záležitosti v Ogilvy patří dnes již tradiční mikulášský večírek pro celé rodiny.Ewa Doležalová, marketingová manažerka, Canon CZ

Ve společnosti Canon prakticky nemáme pozici, ve které bychom preferovali muže nebo ženy. Například v našem prodejním týmu multifunkčních kancelářských strojů ve vedení stojí žena, což v takto technicky zaměřeném oboru nebývá obvyklé a musím říci, že si vede velmi dobře.
Také značná část maminek na mateřské dovolené je s námi stále v kontaktu a vypomáhá buď z domova nebo dochází občasně do kanceláře, s nimi máme uzavřenou dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
Součástí našeho benefitního programu je i zkrácená pracovní doba na 37,5 hodiny týdně, což je pozitivně vnímáno hlavně u zaměstnanců a zaměstnankyň s rodinou.
Pozice, kde při náboru cílíme preferenčně například na matky nebo otce na rodičovské dovolené je pozice Recepční/Asistent, kde je do velké míry pracovní doba flexibilní a je poskládáno několik částečných úvazků k sobě.
Tyty aktivity ovšem navenek neprezentujeme.Filip Hrubý, tiskový mluvčí, Vodafone ČR

Rovné příležitosti žen a mužů považujeme za přirozenou součást naší firemní kultury a pracovního prostředí, důkazem toho je mimo jiné fakt, že Vodafone ČR má jako jedna z mála firem v ČR 50% zastoupení žen v top managementu (3 muži a 3 ženy), což je přirozeně velmi silný a účinný prostředek prezentace Vodafonu jako firmy, kde mají ženy i muži stejné šance. Vedle toho Vodafone realizuje celou řadu programů (např. možnost práce z domova v průběhu mateřské dovolené), které rovnoprávné šance posilují a přirozeně propagují.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí