x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2015 Téma tohoto čísla

Celoživotní ekonomické dopady mateřství

V Gender Studies, o.p.s. rozjíždíme nové projekty, noříme se do zajímavých témat, nahlížíme je jinými úhly pohledu, stále se učíme. V nejbližší době se budeme prioritně zabývat ekonomickými dopady mateřství, kyberšikanou a podporou žen v kariérním růstu. Nadále budeme rozvíjet aktivity, na kterých stojí náš letitý úspěch – knihovnu a právní poradnu. Čekají nás nové kampaně, které se nám daří. Za loňskou kampaň „/mysli" proti kybernásilí, která vznikla ve spolupráci se studiem Photon, jsme získali Zlaté žihadlo za nejlepší tištěnou reklamu.

startovn-carax.jpg

Ve Zpravodaji vás budeme seznamovat se vším zajímavým, co se v nových projektech přihodí. Zejména se zaměříme na problematiku celoživotních ekonomických dopadů mateřství v ČR, což je téma aktuální a palčivé. Z různých výzkumů a analýz je zřejmé, že v rámci EU čelí ženy v ČR největšímu znevýhodnění na trhu práce v souvislosti s mateřstvím, které má na ně a jejich rodiny zásadní dopad. Analýza problematických oblastí a šíření jejich výsledků může přispět k lepší informovanosti odborné i neodborné veřejnosti, k lepšímu rozhodování v rámci jednotek, rodin i na celospolečenské úrovni.

Doufám, že Vás dokážeme i nadále zaujmout,

za tým Zpravodaje,

Lada Wichterlová.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Neflexibilní realita českého trhu práce

Flexibilní úpravy pracovní doby jsou v Čechách stále raritou. Zároveň jsou velmi potřebné v perspektivě ženské zaměstnanosti. V současné době ale pracuje na částečný úvazek necelých 6 % českých zaměstnanců (cca 8 % žen).
Rovné příležitosti v praxi

Proměny časování a způsobu návratu matek do zaměstnání

Statistiky ukazují, že se od 60. let 20. století prodlužuje doba, kterou tráví české matky doma s každým svým dítětem. Spolu s tím se postupně prosadila praxe nevracení se do zaměstnání mezi porody dětí. Biografická vyprávění matek odhalila některé z procesů, které stojí za těmito trendy.
Gender a penze

Beze změn politických hodnot to nepůjde

Bavíme-li se o ekonomických aspektech mateřství, důchodech a tzv. gender pension gap-u (průměrný rozdíl výše starobních důchodů mužů a žen), těžko nevzpomenout ekonomku Ilonu Švihlíkovou. V rozhovoru se vyjadřuje k návrhu důchodové komise zavést tzv.
Aktuálně...

Den s koučkou: workshop pro ženy

Uvažujete o vlastním osobním růstu? Chtěla byste do budoucnosti v práci povýšit? Přemýšlíte nad změnou pracovní pozice? Kladete si otázky související s vaším profesním směřováním?
Aktuálně...

Stop kybernásilí na ženách a mužích

Gender Studies zahájilo v lednu 2015 již druhý projekt na téma kybernásilí. Na rozdíl od pilotního projektu Gender a bezpečí na internetu se projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích zaměřuje konkrétně na oběti kyber kriminality a problematiku s tím spojenou.
Aktuálně...

Oslavte s námi MDŽ 2015 jinak

Česká ženská lobby ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá zajímavý program u příležitosti Mezinárodního dne žen.

Mottem je: Oslavme, čeho jsme dosáhli. Ještě nás ale čeká kus cesty, aby rovnost byla normální ...

Vstup zdarma.

Co si myslíte o ... ?

Mělo by v ČR dojít ke zkrácení rodičovské dovolené?
Na otázku odpovídají:

Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o.p.s.

Rodičovská dovolená v ČR je v porovnání s ostatními zeměmi EU jedna z nejdelších. To může na první pohled vypadat jako výhodné pro rodiče, ale zároveň je to na pracovním trhu znevýhodňuje. Pro zaměstnavatele je vysoká míra ochrany, spojovaná typicky s mateřstvím, problematická a raději zaměstnají osobu, o které nepředpokládají, že rodičovskou dovolenou využije – tedy muže. Zkrácení rodičovské dovolené by tedy v tomto ohledu mohlo přispět k menšímu znevýhodnění žen na trhu práce, ale muselo by nutně jít ruku v ruce se změnou systému finančních dávek a dostupností zařízení péče o děti ve věku, ve kterém by rodičovská dovolená končila. Bez těchto dalších změn by pouhé zkrácení rodičovské dovolené mělo na rodiny dopad spíše negativní.


Regína Dlouhá, ředitelka Klub K2, o.p.s.

Ne. Rodina je hodnota, o kterou musíme pečovat. Tříletá rodičovská je dar, který si nenechme vzít. Jsem přesvědčena, že pro život člověka je vztah matka – dítě určující. Nechme si tu možnost být s dětmi a užít si je. Nechme dětem možnost vytvořit si bezpečný a trvalý vztah ke své matce, ke svému otci.

Co bych naopak změnila? Pojďme podpořit ženy v jejich rozhodnutí vrátit se do práce ve chvíli, kdy ony uznají, že je ten pravý čas pro ně i jejich rodinu. Pojďme podpořit ty zaměstnavatele, kteří přijímají ženy – matky a vytváří jim prostor pro sladění jejich práce s péčí o rodinu. Pojďme vytvořit systém kvalitní péče o děti, který matce pomůže rozvíjet její dítě a ona se může v klidu věnovat své profesi. Pojďme neříkat rodičovské dovolené dovolená. Ženy zde odvádějí obrovský kus práce. Pojďme podpořit pečující otce.

Jsem sama matkou 3 dětí, doma jsem s nimi byla 7 let. Vždy jsem byla aktivní a hledala možnosti profesního rozvoje. Velmi stresující byl ale pocit, že nedokážu po tolika letech najít práci, která by mě naplňovala a zároveň mi dala možnost pečovat o rodinu. Měla jsem štěstí, stala jsem se součástí týmu Klubu K2 a nyní se jako jeho ředitelka podílím na projektech, které podporují ženy - matky.


Alena Králíková, manažerka společenské odpovědi ČSOB

Z mého pohledu nejde ani tak o to, zda rodičovskou dovolenou zkrátit, nebo nikoli, ale o to, do jaké míry je česká společnost - včetně zaměstnavatelů - otevřená respektovat rozhodnutí rodičů, zejména matek, o délce a způsobu čerpání rodičovské dovolené. Dovedu si představit různé varianty legislativních změn v této oblasti - zkrácení i prodloužení rodičovské dovolené, možnost jejího čerpání po částech například až do 10 let věku dítěte, zakotvení povinného sdílení rodičovské dovolené oběma rodiči apod. Nic z toho ale nebude fungovat bez vzájemné vstřícnosti rodičů a zaměstnavatelů. Diskusi o délce rodičovské dovolené nepomáhá ani více či méně viditelné odsuzování „příliš“ krátkých nebo „příliš“ dlouhých rodičovských dovolených, natož pak míra docenění rodičovské role - z pohledu finančního i společenského.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí