x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2016 Téma tohoto čísla

Proč má Mezinárodní den žen stále smysl?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

blíží se 8. březen, Mezinárodní den žen, tedy opět příležitost pro vyjasnění pozic. Je to svátek zbytečný, který v dnešní době nemá význam, nebo je to naopak příležitost připomenout si něco významného, cestu, po které jsme ale ještě nedošli k cíli – k rovnosti žen a mužů?

V tomto čísle zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech se pokoušíme odpovědět na otázku Proč má Mezinárodní den žen stále smysl? Různým pohledům na MDŽ se věnuje anketa i úvodní článek, hlavním tématem čísla jsou pak výstupy z výzkumů realizovaných v projektu Celoživotní ekonomické dopady mateřství. Z výsledků celkem jednoznačně vyplývá, že mateřství má na ženy z ekonomického hlediska celoživotní negativní dopad. Obtížný návrat matek z rodičovské dovolené na pracovní trh, jejich nejistá situace i horší pracovní podmínky, nižší výdělky a fatální dopad neplacení výživného na matky samoživitelky - to jsou jen střípky v celé mozaice nerovností, která je sama o sobě pádným argumentem pro tvrzení, že na cestě k rovnosti nás ještě pěkný kus čeká.

Vyřeší se špatná situace matek na pracovním trhu zkrácením rodičovské dovolené? To je otázka, na kterou jsme požádali o odpověď Jiřího Šatavu a Sašu Uhlovou v rubrice Protipól. Svůj vlastní názor si můžete vytvořit po přečtení jejich odpovědí a tématu délky a systému čerpání mateřské a rodičovské dovolené se, mimo jiné, věnuje i rozhovor s Janou Maláčovou, ředitelkou Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV.

Na jaře nás také čeká mnoho zajímavých akcí, o kterých se dočtete v rubrice Aktuálně. Začneme Mezinárodním dnem žen a akcemi s ním spojenými, 9. 3. proběhne workshop Rozbít skleněný strop – jak na to, 23. 3. Mezinárodní konference za férové platy, férové penze, 15. 4. si připomeneme Den rovných příjmů, 28. 4. GirlsDay a 12. 5. další mezinárodní odborná konference završující projekt Celoživotní ekonomické dopady mateřství.

Z kulturní oblasti bych doporučila dokument Girl Power o ženách v graffiti, který v době uzávěrky ještě nespatřil světlo světa, výstavu Svět očima žen bez domova z dílny organizace Jako Doma a pak povinnou dávku literatury z naší knihovny.

Přeji hezké čtení v souvislostech,

Markéta Štěpánová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Ekonomické dopady mateřství

Rozdíly výdělků ve vztahu k mateřství

České ženy ve srovnání s muži vykazují na trhu práce značné rozdíly, které se projevují zejména v souvislosti s mateřstvím a rodičovstvím. Jak poukazuje nedávná studie think-tanku IDEA, liší se medián výdělků u matek a otců s jedním dítětem o pětinu, u rodičů dvou dětí o 32 % a u 3 a více potomků dokonce o 36 %.
Ekonomické dopady mateřství

Krátkodobé práce matek a dělba rolí mezi partnery

Statistická data ukazují nejen nárůst ekonomicky neaktivních matek, ale také těch, které jsou zaměstnané pouze na krátkodobé pracovní smlouvy, případně začínají s prací na živnostenský list. Na roli, kterou hraje při jejich rozhodování o návratu k výdělečné činnosti nastavení rodinné politiky a trhu práce, bylo poukázáno již mnohokrát.
Ekonomické dopady mateřství

Důsledky neplacení výživného na ekonomickou situaci rodin sólo matek

Sólo matky představují skupinu žen, u kterých jsou negativní ekonomické dopady spojené s mateřstvím nejvíce markantní. Rodin v čele s matkou jako jediným rodičem přibývá, přičemž jejich životní úroveň je významně nižší než u rodin dvourodičovských (rozdíl se s časem prohlubuje). Řada těchto rodin čelí chudobě a sociálnímu vyloučení.
Protipól

Příliš dlouhá rodičovská dovolená?

V České republice mohou rodiče zůstat s dětmi na rodičovské dovolené do tří let věku dítěte s garancí návratu do předešlého zaměstnání, bez garance návratu dokonce do čtyř let. Patříme tak k zemím s nejdelší rodičovskou dovolenou a dobou pobírání rodičovského příspěvku nejen v Evropě, ale i v celosvětovém měřítku.
Rovné příležitosti v praxi

Rodiče a trh práce

Natočili jsme videomanuály, které poradí, jak se vyhnout diskriminaci na trhu práce. Zákony ohledně mateřské a rodičovské dovolené a následného návratu na trh práce jsou složité a často se mění. Podívejte se na naše krátká videa, ať se vyhnete znevýhodnění a dokážete co nejlépe uplatnit
Aktuálně...

Girls Day 2016

Jedním z důvodů, proč specificky dívky, ale i mladí lidé obecně, nemají velký zájem o technické obory, je to, že si pod nimi často neumí nic konkrétního představit. Neví, jaké možnosti technické vzdělání nabízí a těžko si určité profese spojí s něčím praktickým.
Aktuálně...

Jak podpořit kariérní růst žen ve Vaší firmě? Přihlaste na brněnský workshop

Uvažujete o tom, jak ve vaší organizaci posílit možnosti kariérního růstu žen? Zajímají vás fungující opatření, která byste mohli využít? Chcete se poučit z příkladů dobré praxe a seznámit se s kolegyněmi a kolegy, kteří řeší obdobné otázky ve svých společnostech? Máte zájem získat argumenty na podporu takových cílů a opatření? Pak právě pro vás
Aktuálně...

Konference Férové platy, férové penze

Průměrný rozdíl v platech žen a mužů (tzv. Gender pay gap) je v České republice ve výši 22 %. Ženy vysokoškolačky pobírají v průměru téměř o 30 % menší plat než vysokoškoláci muži. Nejnižší plat oproti mužům mají ženy v době, kdy se po rodičovské vracejí do práce, děti jdou do školy a finanční nároky rodiny narostou.
Aktuálně...

Mezinárodní den žen 2016

Letos je paleta příležitostí jak MDŽ slavit skutečně široká – v Praze je na výběr filmová produkce s následnou diskuzí, prezentace odborné studie, křest sborníku, mezinárodní seminář na téma rodinné politiky, poznávací vycházka na místa spojená s volebním právem žen či vyhlášení cen a anticen roku 2015 za výroky o ženách a mužích.
Aktuálně...

Konference Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Z ekonomického pohledu má mateřství na ženy negativní dopady a to po celou dobu jejich života. V produktivním věku jsou oproti mužům více ohroženy nezaměstnaností včetně nezaměstnanosti dlouhodobé. V období, kdy mají malé děti, čelí propadu svých příjmů, což se pak promítá i do výše jejich penzí.
Kultura

Svět očima žen bez domova

V Praze, Brně a Ostravě bude prezentována unikátní výstava fotografií, která dává nahlédnout svět žen bez domova jejich vlastní optikou. Výstava je výstupem z rozsáhlého vizuálně narativního výzkumu organizace Jako doma. 
Tipy z knihovny

Z knihovny Gender Studies

Dnešní společnost podléhá mnohým stereotypům, kterým je třeba porozumět, aby bylo možné pracovat na jejich odbourávání. Dokonce i sami v sobě podvědomě některé představy živíme.

Co si myslíte o ... ?

Je na Mezinárodním dni žen co slavit?
Na otázku odpovídají:

Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd ČR

Moje odpověď je proč ne, když to někdo chce a umí slavit. Já to mám jinak – protože slavit a organizovat slavení moc neumím. Já jsem ráda za každoroční připomenutí tohoto dne. Připomenutí přerušuje každodennost a upozorňuje na její nesamozřejmost, což zapomínáme, takže si připomínáme. Tak třeba já. Připomínám si feministické myšlenky a napadají mne feministické smyšlenky. Připomínám si, jak moc a v dobrém ovlivnily feministické knihy a myšlenky můj život a jak jsem tomu ráda. Připomínám si, kolik skvělých žen jsem díky jim v životě potkala, protože kouzlo feminismu je také v jeho sdílení. Využívám vaší ankety a její cestou, k 8. březnu 2016, posílám pozdrav ženám, s kterými sdílet českou feministickou scénu je radost: Jiřině Šiklové, Janě Valdrové, Aleně Wagnerové, Šárce Gjuričové, Janě Hradilkové, Jarce Šťastné, Jiřině Šmejkalové a mnoha dalším. A také mnoho pozdravů Gender Studies a jeho skvělým ženám, které nám dávají tolik nápadů a impulsů, ale zejména nás drží pospolu. 

Radan Šafařík, Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR

Určitě má smysl si Mezinárodní den žen připomínat. Přestože od jeho ustavení uplynulo přes sto let, ženy stále nedosáhly rovného postavení s muži a v mnoha oblastech čelí různým formám diskriminace. Česká republika v tomto ohledu nepatří k výjimkám. Za pár let si připomeneme sté výročí zavedení volebního práva žen. Přesto ženy zůstávají ve vrcholné politice výrazně podreprezentovány a například v Poslanecké sněmovně jich zasedá méně než 20 %. Náš právní řád upravuje právo na rovné odměňování, přesto české ženy vydělávají v průměru o 22 % méně než muži. Ve výčtu přetrvávajících problémů by se dalo dlouze pokračovat. Smutné je, že ani v mezinárodním srovnání si Česká republika nevede příliš dobře. Například dle žebříčku úrovně rovnosti žen a mužů Světového ekonomického fóra zaostáváme za většinou Evropy. V kontextu současné diskuse o právech žen v muslimských zemích pak není bez zajímavosti, že dle tohoto žebříčku je úroveň genderové rovnosti v ČR v podstatě stejná jako v největší islámské zemi. Mezinárodní den žen tedy, spíše než důvod k oslavě, můžeme využít jako připomínku toho, že v oblasti rovnosti žen a mužů máme stále co dohánět.

Eva Kavková, Česká ženská lobby

Ano, určitě! Je to jednak oslava statečnosti prvních sufražetek (tehdejší demonstrace nebyly žádná procházka růžovým sadem) a připomínka toho, co si musely ženy vybojovat, aby mohly třeba volit. Dále je to připomenutí toho, že v mnoha ohledech se toho za těch o něco málo více než 100 let moc nezměnilo. Můžeme volit, ano. Ale kolik máme ministryň? Kolik máme poslankyň? O kolik máme nižší platy oproti mužům? A třetí rovinou je pro mne mezinárodní solidarita a podpora žen v těch zemích, kde jsou na tom mnohem hůře než my. Takže důvodů k oslavě a udržování původních tradic MDŽ je pro mne stále dost a dost.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí