x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2006 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti žen a mužů v telekomunikačních firmách

Únorové číslo zpravodaje je zaměřeno na rovné příležitosti žen a mužů ve firmách poskytujících telekomunikační služby. Není to ovšem jediné téma, o kterém se ve zpravodaji dočtete. Nabízíme Vám rozhovor s Martinem Moelholmem, projektovým manažerem dánského projektu VACUUM, který je partnerským projektem projektu Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů, který koordinuje Gender Studies, o.p.s. Ano, všimli jste si dobře, náš EQUAL projekt má nové jméno, to staré bylo moc dlouhé.

Kateřina Machovcová představí výsledky výzkumu Personální management a rovné příležitosti žen a mužů: slaďování rodičovství a zaměstnání v praxi. Tento příspěvek Vás naladí na příští měsíc, kdy bude zpravodaj věnován rodičovství. Určitě si najděte chvilku na přečtení rozhovoru s představiteli a představitelkami společnosti AirProducts, kteří se v České republice sešli na mezinárodním výcviku pro trenéry diverzity, a rozhovoru s Jennifer Trelewicz, jednou z top-manažerek mateřské společnosti IBM.

Rovné příležitosti v telekomunikačních firmách v ČR

Jak jistě víte, hlavní společnosti zajišťující telekomunikační služby v České republice jsou čtyři: Český Telecom, Eurotel, T-Mobile a Oskar Vodafone. Ve zpravodaji se dozvíte, jak se rovným příležitostem pro ženy a muže věnují v Českém Telecomu a Oskaru Vodafone. Jak je to s rovnými příležitostmi v Eurotelu se nám nepodařilo zjistit, protože nám firma neposkytla informace. V T-Mobile zastupují ženy 44% zaměstnanců, v top-managementu mají jednu ženu z celkových sedmi pozic a čtyři ženy jsou na úrovni ředitelek z celkových 38. Posouzení, jestli je to dostatek či ne nechám na Vás. Mne ovšem na společnosti T-Mobile zklamalo, že když si otevřete jejich internetové stránky "usměje" se na Vás upoutávka "Zvolte miss mokré tričko!" Podívejte se sami, můžete třeba i hlasovat.

Na závěr jedna dobrá zprava: Michelle Bachelet, členka dosavadní vládní koalice sociálnědemokratických stran, se stala první prezidentkou v historii Chile. Po Finsku, Filipínách a Libérii je to čtvrtá země s ženou prezidentkou. Berme to jako výzvu pro Českou republiku.

Hezké čtení!
Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Proč muži tak často nevyužívají právo být se svými dětmi?

Dánsko a skandinávské země obecně nejsou takovými experty na rovnost pohlaví a harmonizaci rodiny a kariéry, jak se to zdá z české kotliny. Při bližším pohledu se ukáže, že i tady mají své problémy, přestože je celková situace stále ještě nesrovnatelná.
Rovné příležitosti v praxi

Příležitosti pro ženy v Českém Telecomu

Jednou z firem, které se přihlásily do Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže, věnované postavení žen v řídících pozicích, byl Český Telecom, který představil svůj projekt pro rozvoj žen v managementu. V současné době je ve středním managementu zastoupeno 13,5% žen a v topmanagementu 13%.
Rovné příležitosti v praxi

Deutsche Telekom podporuje ženy v technických oborech

Deutsche Telekom je společností, která patří pod mateřskou společnost T-Mobile. Ale je to také synonymum kultury německých firem, které berou rovné příležitosti žen a mužů jako důležitou součást firemní politiky. V roce 2000 firma uzavřela kolektivní smlouvu "Rovné příležitosti", o rok později pak "Rovnost a rovné příležitosti".
Rovné příležitosti v praxi

Proč rovné příležitosti? Jsou klíčové!

V loňském roce dostala česká pobočka společnosti Air Products speciální ocenění Gender Studies za aktivity v oblasti prosazování rovných příležitostí do firemní kultury.
Aktuálně...

Gender a politika v rozšířené Evropě

V pondělí 16. ledna pořádal CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) konferenci Gender a politika v rozšířené Evropě. V dnešní době, kdy stále více rozšířené téma rovné příležitosti na trhu práce pokrývá většinu aktivit týkajících se genderu a rovnosti, je velmi příjemné "odskočit" si také k jinému tématu.
Aktuálně...

Šance vrátit se na trh práce

Projekt zaměřený na podporu žen, které se vracejí na trh práce po rodičovské dovolené, pečovaly či pečují o závislého člena rodiny nebo jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností realizuje pod názvem RESUMPTION firma TECOM spol. s r.o. ve spolupráci s ESF (Evropský sociální fond) a Úřadem práce.

Co si myslíte o ... ?

Jakým způsobem jste překonávala překážky, které Vám byly jako ženě do cesty k top-managementu kladeny?
Na otázku odpovídají:

Rostya Gordon-Smith - Chief HR Officer, Český Telecom

Vždy jsem se snažila pracovat u firem (a také s lidmi), které byly "osvícené", co se týče výhod pracovat s diversikovanými týmy. Mám minimální toleranci k šovinistickým přístupům řízení a nejapným poznámkám, které se skrývají pod rouškou "to se jen tak říká, nikomu to nevadí". Když jsem žila v zahraničí, nesetkala jsem se osobně s otevřenou diskriminací vůči mé osobě. V České republice se to děje častěji. Překážky, které mne někdy na tomto poli potkaly, jsem řešila profesionálním jednáním, absolutní jistotou, že to co dělám je správné, lobováním na pravých místech a často osobním pohovorem s dotyčnou osobou. Zjistila jsem, že většina manažerů je velice otevřená k podobným diskuzím a často si ani neuvědomují dopad a nebo diskriminační chováni na jejich straně.
Moje rada je: Ženy, vybírejte si velice opatrně firmy, ke kterým jdete pracovat a to platí také o nadřízených i kolezích. Budujte silnou síť žen a kolegyň, buďte informovány a neváhejte silně protestovat a hlasitě se ozývat na správných místech v případě, že cítíte, že jsou vám dávány nepřiměřené překážky ze strany top managementu.

Michaela Erbenová - vrchní ředitelka České národní banky

Nemyslím si, že mi někdo vědomě kladl překážky v mé kariéře. Tím méně, že by mi někdo kladl překážky proto, že jsem žena. V tomto smyslu tedy nebylo co překonávat neboť jsem ve všech svých dosavadních zaměstnáních pracovala v kvalitním kolektivu s kolegy a nadřízenými, kteří nekladli na to, že jsem žena, žádný důraz. Alespoň ne takový, který bych postřehla.

Myslím, že pro každou ženu, která chce uspět v profesionální kariéře je nutné ujasnit si své priority předem. Přirozeně jako každá žena, která má malé děti (v mém případě 2, staré 6 let a 2 roky) , čelím mnoha problémům protože den má jenom 24 hodin a musím toho často stihnout víc než mí mužští kolegové. Musím být připravená na předsudky a společenské stereotypy o "správném" rozdělení rolí v rodině a nenechat se jimi odradit. Musím tvrdě pracovat, a to chce čas, který se nedá ošidit. Proto bych nebyla schopná dělat svou současnou práci aniž by mne podporoval můj manžel, který je do péče o chod domácnosti a hlavně o naše děti zapojen - myslím - výrazně více než průměrný český otec. Myslím si však, že si času stráveného se svými dětmi užívá a že ho nelituje.

Mateřství při zaměstnání je skvělá průprava pro manažerskou práci: musíme umět plánovat, dodržovat striktně všechny termíny a zvládat několik úkolů současně v reálném čase. V mém případě by to určitě nešlo bez časté práce po večerech doma, využívání všech dostupných technologických prostředků pro spojení "na dálku", zapojení manžela, skvělé profesionální chůvy a bez jasných priorit, které staví rodinu neoddiskutovatelně na první místo.

Karla D. Stephens - generální ředitelka, Vodafone Česká republika

Jsem přesvědčená, že úspěch je těžký, nehledě na věk, pohlaví a národnost. Znamená hodně těžké práce, bezesných nocí a silný tým kolem Vás. Myslím si že profesionální schopnosti, a ne pohlaví, jsou rozhodující pro dosažení úspěchu. To, že Vodafone Česká republika má v současné době 36 procent žen v managementu a 50 procent žen v top-managementu to dokazuje.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí