x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2014 Téma tohoto čísla

Věk z různých perspektiv

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jak říká prof. Martin Potůček v rozhovoru, který poskytl našemu zpravodaji, bohužel kolem nás dennodenně „poletuje“ spousta nekvalifikovaných názorů. Jsou lidé, kteří zpochybňují, že existuje věková diskriminace, kteří demografické stárnutí považují za vymyšlený problém dovezený z Evropské unie a pro které platí všechny stereotypy o pracovní schopnosti či spíše neschopnosti lidí nad padesát let.

I když z takových názorů radost rozhodně nemám, říkám si, že máme demokracii a myslet si tedy může kdo chce, co chce. Problém ale nastává tehdy, když jsou tyto názory uvedeny do praxe a odrazí se např. v přístupu firem k lidem, v tom, jak informovaná a skutečně kompetentní jsou manažerská rozhodnutí týkající se lidí. A tam často narazíme. Věřím, že nejsem jediná, která slyšela příběhy 35letých manažerů, kteří po měsících neskutečného pracovního tlaku a přepracování skončili s vážným zdravotním problémem na dlouhodobé léčbě v nemocnici. Nebo příhody zaměstnanců, kteří se ve 45 letech, po tom, co léta odváděli skvělou práci a byli loajální, najednou začali zdát firmě staří a neperspektivní, a tak jednoduše v rámci snižování stavů dostali výpověď.

Říká se, že lidé jsou to nejcennější, co každá firma či organizace má. Pojďme k nim proto za každých okolností přistupovat jako k lidem, ne strojům. Věřte, vyplatí se to.

Pěkné léto přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

LGBT spolky se zajímají o starší generaci

Na přelomu roku proběhla anketa, která se týkala situace českých lesbických, gay, bisexuálních a transsexuálních (LGBT) seniorů a seniorek, zejména jejich postojů k potenciálnímu využití služeb zařízení rezidenční péče.
Rovné příležitosti v praxi

Všechno bylo v pohodě, až na starý roky se to změnilo

I když jsou pro většinu z nás neviditelné, existují a jejich počet neustále narůstá. Řeč je o ženách bez domova. Na rozdíl od mužů bez domova je tolik nevidíme ve veřejném prostoru, i když některé z nich na ulici žijí. Nebo v azylovém domě, na ubytovně, noclehárně.
Rovné příležitosti v praxi

Propustit a nediskriminovat

Z různých výzkumů dlouhodobě vyplývá, že zaměstnanci a zaměstnankyně vnímají jako opodstatněné při rozvázání pracovního poměru „přednostně propouštět ty, kterým to uškodí méně“.
Osobnost

Bez age managementu klesá tržní hodnota firmy

Yvonnu Ronzovou, jednatelku královehradecké firmy Rycon Consulting, jsem slyšela mluvit na několika konferencích. Strašně se mi líbil způsob, jakým dokázala do příspěvků o demografickém stárnutí zahrnout logiku byznysu. Neodolala jsem proto a oslovila jsem jí se žádostí o rozhovor. Výsledek je níže.

Co si myslíte o ... ?

Co má, dle Vašeho názoru, největší dopad na pracovní schopnost člověka ve vyšším věku?
Na otázku odpovídají:

Zuzana Spurná, primářka Oddělení klinické psychologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny

Myslím si, že největší význam pro pracovní schopnost člověka ve vyšším věku má kvalita mozkových funkcí - kognitivní schopnosti a psychická stabilita. Kognitivní schopnosti zahrnují paměť, schopnost koncentrace a rozumové operace. Pokud jsou tyto schopnosti na dobré úrovni, pak může být starší člověk hodnotným členem týmu, využívající své zkušenosti a vědomosti, a to i přesto, že bude do jisté míry fyzicky handicapován. Jedná-li se o manuálně pracujícího, pak je nutné vhodným způsobem snížit fyzickou zátěž, např. přesunutím na méně namáhavou pozici.

U manuální i duševní práce je však klíčová psychická stabilita člověka. Pokud bude pracovník emočně nestabilní, bude reagovat neadekvátně na podněty z týmu, vytvářet konflikty, bude nadměrně kritický, depresivní nebo nezodpovědný, pak se nelze na jeho schopnosti a zkušenosti spolehnout a má tedy jen marginální význam jako člen pracovního kolektivu. Bude-li pracovník naopak psychicky stabilní, pak jeho vyšší věk nebo snížené fyzické schopnosti nejsou překážkou pro jeho úspěšné pracovní zapojení. Domnívám se, že právě péče o psychické zdraví je klíčovým faktorem k udržení dobré pracovní schopnosti populace ve vyšším věku.

S přibývajícím věkem je také velmi důležitá schopnost relaxace a orientace na zdroje. Během stárnutí ubývají fyziologické rezervy organismu, a tedy i schopnost snášet zátěž. Stres je proto nutné vhodným způsobem odstraňovat a věnovat se svým zálibám, které přinášejí uklidnění a radost. Relaxace funguje jako prevence před zahlcením organismu, a tedy jako ochrana fyzického i duševního zdraví.

Jan Lorman, ředitel, Život 90

Když pomineme naprosto zásadní věci jako je zdraví a vůbec sama schopnost pracovat, naše zkušenosti ukazují, že práceschopnost fatálně ovlivňuje rodina. Dříve nebo později totiž v našich životech přichází čas na to, abychom oplatili rodičům jejich péči. Tato povinnost, nebo spíš říkejme příležitost, často přichází nečekaně a vzniká na základě nějakého traumatu - pádu, nehody, úmrtí jednoho z rodičů a podobně. V tu chvíli potřebujeme funkční zázemí od státu i od rodiny, abychom si mohli rozvrhnout síly. Potřebujeme dál pracovat a být užiteční, ale také věnovat dostatek času rodinným příslušníkům i sobě. Tyto cesty u nás zatím obtížně hledáme. Doufám, že v jejich prošlapávání budeme i my sami stát důslednější a odvážnější než tomu bylo doposud.

Ilona Štorová, vedoucí projektu „Implementace Age Managementu v ČR“, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.

Dle mého názoru je předpokladem pro udržení dobré pracovní schopnosti více faktorů. Základem je samozřejmě dobré zdraví a funkční kapacita pracovníka či pracovnice, velmi důležitou roli však také hraje schopnost učit se novým věcem, neustále se vzdělávat a rozvíjet své znalosti a dovednosti v souladu s požadavky vykonávané profese, ale také s technologickým vývojem kolem nás. V této souvislosti je potřeba zmínit, že všechny tyto faktory uspořádali kolegové z Finského institutu pracovního zdraví do tzv. „Domu pracovní schopnosti“, který ještě doplnili o adekvátní podmínky na pracovišti, jak v oblasti pracovní bezpečnosti, ergonomie a fyzického prostředí, tak i o vlivy, které se vztahují k firemní kultuře, k organizaci práce, ale i k uplatňovanému stylu vedení. V průběhu našeho osobního i pracovního života procházíme mnoha kritickými situacemi, které každého z nás nějakým způsobem ovlivňují. Schopnost řešit problémy a zachovat si dlouhodobě aktivní a pozitivní přístup k životu i k práci proto rovněž považuji za důležitý předpoklad udržení si dobré pracovní schopnosti do vyššího věku.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí