x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2019 Téma tohoto čísla

Transparentnost mezd

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

toto číslo zpravodaje jsme se rozhodli věnovat transparentnosti mezd a rovnému odměňování. Je to téma, které v poslední době rezonuje veřejným prostorem a každý se s ním pravděpodobně někdy setkal. Veřejná ochránkyně práv navrhuje změny v právních předpisech vedoucí k větší transparentnosti, rozdíl v platech mezi muži a ženami, tzv. Pay Gap, už nikdo nezpochybňuje. Naopak se proti němu bojuje i v Silicon Valley, o čemž se můžete dočíst v rozhovoru s Natashou Lamb, spoluzakladatelkou kapitálové společnosti Arjuna Capital. 

Kolik kdo vydělává, je věc, o kterém se nemluví v zaměstnání ani ve skupině přátel. Jde o otázku, kterou není vhodné klást ani v osobnějším rozhovoru a na kterou neradi odpovídáme. V Gender Studies na toto téma narážíme při realizaci auditů rovných příležitostí ve firmách či institucích, objevuje se často v dotazech v právní poradně.

Časté obavy z transparentnosti mezd zahrnují spekulace o tom, že by si pak kolegové a kolegyně záviděli, že by „to nedělalo dobrotu“. Na situaci se ale můžeme dívat i úplně opačně – není to spíše tak, že by transparentnost mezd „dobrotu dělala“, protože by si zaměstnaní mezi sebou nezáviděli? Naše zkušenost z auditů, kterou mapuje článek Kolik bere kolegyně radši nechci vědět je taková, že nejistota týkající se výše příjmů kolegů a kolegyň u jednotlivých zaměstnavatelů vede k nejistotě ohledně rovného odměňování. Obava z nespravedlnosti či přímo diskriminace je tedy přítomná. Zdá se, že transparentnost by mohla být cestou, jak na jedné straně tyto obavy vyvrátit a vytvořit otevřenější prostředí, na straně druhé, jak donutit zaměstnavatele stanovit jednotná kritéria pro odměňování, která umožní obhájit výši odměny před zaměstnanci a zaměstnankyněmi.

V tomto kontextu mne napadá ještě jedna otázka, a to jestli by vůbec měla být odměna za práci předmětem vyjednávání. Jsme na to tak zvyklí a zvyklé, na přijímacím pohovoru čekáme, že přijde dotaz na naši představu o mzdě. Je ale tato kultura vyjednávání spravedlivá? Zamýšlím se nad tím, jestli mají stejná očekávání ohledně mzdy ženy, vracející se z rodičovské dovolené či lidé v předdůchodovém věku a člověk měnící zaměstnání např. kvůli lokalitě či profesnímu růstu? Vypovídá sebevědomí lidí a schopnost sebeprezentace o kvalitě jejich budoucí práce? Zaslouží si lidé za stejnou práci rozdílné mzdy prostě proto, že jednomu „stačilo“ méně při pohovoru? Setkala jsem se s příběhem ženy, která zjistila, že její kolega vykonávající stejnou práci bere o třetinu více. Ozvala se a bylo jí řečeno, že „na ženskou“ je to přece dost. Netěží ale tyto argumenty ze stereotypů, které bychom jako společnost měli spíše potírat? Když totiž přistoupíme na to, že být ženou už je důvodem k nižší mzdě, možná je jím i skutečnost být Romem či Romkou, protože ti mohou být za jakoukoli práci rádi, nebo být v důchodu, protože důchodci a důchodkyně mají přeci ten důchod. Možná i mladým stačí méně, protože ještě neživí rodinu… Každý má v sobě nějaké stereotypní uvažování, které je v konečném důsledku diskriminující. Pokud to víme, nebylo by jednodušší nastavovat mechanizmy tak, abychom jejich vliv spíše eliminovali, než posilovali?

O čem budete přemýšlet po přečtení tohoto čísla Rovných příležitostí v souvislostech Vy? Podnětné čtení přeje
Markéta Štěpánová

Obsah čísla

Rovné odměňování

Platové tabulky samy o sobě rovnost nezaručí

Marie se vrátila na odbor financí a ekonomiky jednoho velkého úřadu po devíti letech, které strávila na mateřské a rodičovské se třemi dětmi. Když obdržela platový výměr, zjistila, že pro postup v platových stupních se jí započítalo pouze šest let a navíc jí byl snížen osobní příplatek.
Rovné odměňování

Soukromý sektor trhu práce jako stát ve státě – o vyjednávání mezd a procesech odměňování

Jak lze charakterizovat nerovné odměňování v soukromém sektoru z genderového hlediska? Jakou mzdu dostávají muži a jakou ženy? Jak si zde muži a ženy vyjednávají mzdu či její zvýšení? Co je může v kariérním růstu zvýhodnit nebo naopak limitovat? Tyto a další otázky jsme si pokládaly v kvalitativní studii zaměřené na vyjednávání mezd v soukromém
Rovné odměňování

Kolik bere kolegyně radši nechci vědět

O platech se v českých firmách a institucích nemluví. Není to vhodné téma na debatu, kolegové a kolegyně by se mohli urazit, kdybyste se jich na to zeptali. Tak by se dala shrnout zkušenost, kterou získal náš auditní tým Gender Studies během genderových auditů, které jsme prováděli mezi 11 českými zaměstnavateli.
Rovné odměňování

Hroznové víno či okurka? Znáte hodnotu své práce?

Znáte to video s opičkami? Jedna dostává za svůj výkon okurku, druhá hroznové víno. Jsou spokojené do té chvíle, než opička, která dostává okurku, vidí, že druhá úplně stejná opička dostává za úplně stejný výkon hroznové víno. Video je velmi populární, protože mnozí z nás se cítí obdobně.
Rovné odměňování

Ombudsmanka vyzývá k větší transparenci v odměňování

V březnu letošního roku představila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová výroční zprávu za rok 2018.Poslanecké sněmovně navrhuje celkem deset změn v právních předpisech. Mezi nimi figuruje i doporučení ke mzdové a platové transparenci v odměňování (nejen) žen a mužů.
Rozhovor

Férové odměňování zlepšuje image zaměstnavatele

Rozhovor Lisy Goldmann s Natashou Lamb, spoluzakladatelkou kapitálové společnosti Arjuna Capital, která si vytkla cíl odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů v Americe a začala s tím v Silicon Valley. Vystudovala udržitelnou ekonomiku.

Kultura

Proč se bát genderové nerovnosti

Příběhem, kterého jsem se jako dítě vždy před spaním dožadovala, byl O princezně Chytrolínce (Princess Smartypants (2005) autorky Babette Cole), obrázková kniha o princezně, která se nechtěla vdávat. Dobrodružství ji zajímala víc než kluky a nakonec proměnila prince, kterého jí rodiče vnucují, v ropuchu.
Aktuálně

7. ročník Girls Day 2019

Brzy ráno nasedáme do speciálně vypraveného autobusu z Černého Mostu směr Mladá Boleslav, abychom se zúčastnily mezinárodního dne dívek v ICT ve Škodě Auto. Přivítány jsme koblížkami s nutelou, koláči a ovocnými džusy, a to se den hned lépe začíná. Letošním mottem dne dívek ve škodovce je dotknout se všemi pěti smysly vývoje vozu.
Tipy z knihovny

Nerovné odměňování žen a mužů

Do tohoto čísla zpravodaje jsme vybrali nejnovější knihu zabývající problematikou nerovného odměňování žen a mužů u nás. Kniha přináší výsledky studií a popis aktuálního tuzemského stavu. Druhá publikace prezentuje postavení žen v českých firmách a to především z hlediska využití jejich plného potenciálu.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí