x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2006 Téma tohoto čísla

Rodičovství

Březen je měsíc, kdy už se jaro tetelí vzduchem a my všichni po dlouhé zimě toužebně očekáváme vypuknutí nového životního cyklu. Jaro s sebou nese pučení, rození a mládež všeho druhu. Ani náš Zpravodaj jaro neignoruje a představuje Vám veskrze plodné, ovšem rozporuplné téma: rodičovství.

Rozhodnutí pro rodičovství a vyrovnání se s naprostou změnou dosavadního způsobu života je v našich podmínkách - zdá se - čím dál složitějším krokem. Rodičovství se totiž stalo životním konceptem, který předpokládá skutečné partnerství obou rodičů, celospolečenskou vstřícnost vůči dětem a rodičům či chůvám, ekonomickou a profesní otevřenost vůči kombinování života s rodinou a života v práci. Pokud mají rodiče tyto tři předpoklady - nebojují doma, na ulici, ani v práci s tím, že mají děti, pak se jim i snadněji plodí.

V dnešní době je ovšem rodičovství spíše denodenní konflikt osobních ambicí, sociálních, globálních a ekonomických tlaků a partnerských neshod vyplývajících z předsudků o ženské či mužské roli v rodině. Rodičovství se tak stává jakýmsi lakmusovým papírkem míry existence rovných příležitostí žen a mužů ve všech sférách společnosti. Kolísající grafy porodnosti, hrozivý nárůst mladých žen-alkoholiček, hojnost výskytu poporodních depresí a vysoký počet rozvodů v útlém věku dětí dávají tušit, že být rodičem skutečně není osobní biologická potřeba, ale všeobecný hodnotový problém.

Toto číslo Zpravodaje má ambice naznačit možnou cestu k fungující společnosti dětí, která balancuje dosavadní veřejný svět mužů a domácí svět žen. Ráda bych Vás tedy upozornila na rozhovor s Ivou Šmídovou, členkou Gender Centra Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a zakladatelkou místního fakultního dětského koutku, který je raritou svého druhu u nás a umožňuje rodičům-studentkám a studentům pokračovat ve studiu.

Přeji Vám hezké počtení a nám všem plodné jaro!

Kateřina Jonášová
spolupracovnice Gender Studies, matka jednoho narozeného a jednoho ještě nenarozeného dítěte

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Rodičovská a mateřská dovolená v Dánsku, Rakousku a Španělsku

Projekt Půl na půl, koordinovaný obecně prospěšnou společností Gender Studies, je partnerem projektů ze tří Evropských zemích, konkrétně Dánska, Rakouska a Španělska. Díky naší úspěšné spolupráci Vám můžeme představit koncept rodičovské/mateřské dovolené v těchto zemích: jak je dlouhá, kolik příjemce/-kyně dostává, jak je využívána.
Rovné příležitosti v praxi

Otec v péči o dítě a při jeho výchově

V odpovědích na otázku, jakou roli sehrává otec ve výchově dítěte a jaký v ní má význam, došlo v uplynulých desetiletích k významným posunům a sama tato otázka doznala změny.
Rovné příležitosti v praxi

Délka rodičovské dovolené v ČR může pro ženy-matky představovat past

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se nyní projednává návrh na zvýšení rodičovského příspěvku na výši přibližně 40% průměrné mzdy (cca 7 300 Kč). V souvislosti s hlasováním o návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku se ozývala víceméně jediná námitka týkající se jeho vysoké nákladnosti na státní rozpočet.
Rovné příležitosti v praxi

„Přála bych si, aby se víc žen pokusilo v oboru ICT nalézt obživu,“

svěřuje Lucie Slauková, koordinátorkou společného projektu Gender Studies, o.p.s. a Sítě mateřských center s názvem "Společnost přátelská rodině". "Doufám, že se nám podaří prolomit ledy. ICT jako obor u nás není dostatečně rozvinutý a známý. Řada lidí o něm má mnoho předsudků."
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?

Konference Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být předchází dalšímu kolu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže a zaměří se na konkrétní přístupy politiky rovných příležitostí, které firmy působící v ČR realizují, a na formy podpory slaďování rodinného a pracovního
Aktuálně...

Existuje podle Českého statistického úřadu diskriminace?

"Důkazem podpory rovných příležitostí a respektu Českého statistického úřadu k genderové problematice je vytvoření oddělení genderové statistiky na ČSÚ," zaznělo téměř na úvod semináře Postavení žen na trhu práce a jejich odměňování z úst místopředsedy úřadu Ing. Stanislava Drápala. Prostřednictvím semináře konaného 9.

Co si myslíte o ... ?

Myslíte si, že je ve Vašem okolí dostatečně zařízení pečující o děti předškolního věku?
Na otázku odpovídají:

Odpovídají rodiče:

Lada Wichterlová - informační specialistka, Gender Studies, o.p.s.

Myslím si, že bohužel není. Mám dítě ještě příliš malé, abych se mě to týkalo osobně, ale týká se to spousty mých kamarádek, které žijí poblíž. Dostat dítě do školky je oříšek, natož do školky, kterou si dotyční vyberou jako nejvhodnější pro své dítě. Takže pak stejně volí i tu, kterou by v jiném případě nezvolili. Což je opravdu škoda, protože tím se omezuje výběr a školky se nemusí moc snažit být lepší a navzájem si konkurovat. Co se týká zařízení, které by byly pro mě zajímavé - tedy pro děti mladší 3 let, lze říci, že již existuje poměrně dost agentur na hlídání dětí, lze si mezi nimi vybírat podle ceny a podle služeb, jsou však poměrně drahé. Jeslí je v Praze málo, navíc pokud má o ně člověk zájem musí rozpoutat přímo pátrací akci, chce-li o nich něco zjistit.


Ondřej Schneider - vedoucí katedry, Institut ekonomických studií, Univerzita Karlova

Myslím si, že rozhodující není počet, ale kvalita a přístup těchto zařízení. Například v blízkém okolí našeho bydliště je nejméně šest mateřských školek, ale většina z nich funguje maximálně do čtyř odpoledne, což rodičům značně ztěžuje možnost udržet si zajímavé povolání. Z naší zkušenosti vyplývá, že je-li program ve školce zajímavý, děti v ní nijak nestrádají ani v půl páté, či v pět hodin odpoledne. Zároveň si myslím, že sebelepší systém předškolní péče o děti nemůže nikdy rodiče "vyvázat" z časových nároků. Rodiče prostě musí do výchovy svých dětí investovat rozhodující čas, to žádná školka nemůže nahradit.Petra Buzková - Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ano, myslím, že v mém okolí (bydlím v Praze) je dostatek mateřských školek. V některých regionech už ale tak příznivá situace není, protože v minulých letech docházelo k tomu, že zřizovatelé (především obce) mateřské školy kvůli nedostatku dětí rušily a teď jsou kvůli zvýšené porodnosti v obtížích.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí