x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03 / prosinec 2005 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti 2005

Rok s rokem se sešel a opět skončil listopad - měsíc, kdy obecně prospěšná společnost Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a tentokrát i Ministerstvem práce a sociálních věcí udílela ceny pro nejlepší firmy s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR.
Cílem letošního ročníku bylo nejen ocenit firmy, které mají vysoký počet žen v řídících pozicích, ale také ty, které si uvědomují, že ženy jim v těchto pozicích chybějí a usilují o zlepšení situace.
Ceny si tentokrát odnesly firmy Hewlett-Packard (hlavní kategorie) a Channel Crossings (speciální cena pro malé firmy). V TOP 4 se kromě již zmíněné Hewlett-Packard umístilo IBM, PricewaterhouseCoopers a Oskar Mobil. A proč právě tyto společnosti se dočtete v několika následujících článcích tohoto vydání zpravodaje Rovné příležitosti do firem.

Dozvíte se také, jak dopadla konference Ženy v řídících pozicích, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže a na které vystoupily zástupkyně firem, neziskových organizací i akademické obce. Stranou nezůstanou ani zahraniční ocenění pro firmy prosazující rovnost příležitostí.

Rubrika Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost Vám přináší rozhovor s Kamilou Murphy z České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která se zabývá personalistikou a vším, co s ní souvisí.

Článek Katky Jonášové se zaměřuje na propagaci a marketing firem - tedy oblasti, ve kterých firmy často zapomínají na rovné příležitosti, i když ve svých zaměstnaneckých politikách na ně kladou velký důraz.

A jaké jsou další aktuální události? Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) představilo národní strategii rodinné politiky, ve které je velký prostor věnován postavení otců ve společnosti. Představí Vám ji ředitelka odboru rodinné politiky MPSV Michaela Marksová-Tominová.

Již zmiňované MPSV a Český statistický úřad vydali publikaci Ženy a muži v datech, kde najdete nejnovější reprezentativní statistické údaje týkající se postavení žen a mužů v ČR. Na závěr nechybí ani anketa, tentokrát na téma soutěží zaměřených na rozvoj lidských zdrojů.

Prožijte krásně první mrazivé dny a přejeme Vám příjemnou zábavu s dalším číslem našeho zpravodaje.

Linda Sokačová
Projektová manažerka Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Obsah čísla

Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

„O matku ročního dítěte by se personalisté měli prát,“ domnívá se Kamila Murphy

Reakce jako pilot letadla, vynikající organizační schopnosti, umí si výborně rozvrhnout čas a efektivně řešit problémy, takové vlastnosti vyjmenovává u matky ročního dítěte Kamila Murphy, manažerka projektů České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a žena nevšedních názorů. V rámci projektu EQUAL v partnerství s Gender Studies o.p.s.
Rovné příležitosti v praxi

Ve světě oceňují firmy přátelské k ženám

První ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR je již za námi. V českém prostředí nejsou podobné soutěže zatím příliš známé a stále si hledají své místo na slunci (za podobnou aktivitu můžeme považovat projekty "Zaměstnavatel roku" či "Stejná šance", který se soustředí na zaměstnávání handicapovaných osob).
Rovné příležitosti v praxi

Vyplatí se ženy v řídících pozicích? Rozhodně ano!

V polovině listopadu nabídla Gender Studies, o.p.s. zajímavý zážitek, neboť uspořádala konferenci Ženy v řídících pozicích a umožnila tím vzácné setkání zástupců a zástupkyň sektorů státního, privátního i neziskového.
Rovné příležitosti v praxi

Marketing sto let za opicemi

Příliš technická civilizace činí z lidí předměty, objekty. Stávají se kolonkou v dotazníku, pořadovým číslem, statistickým vzorkem, strojem na výrobu, loutkou mocenských hrátek. Ovšem lidi rodu ženského se s tímto zpředmětňováním setkávají na vlastní kůži mnohem častěji než lidé rodu mužského.
Osobnost

Současná koncepce pracovního světa je dávno přežitá

Časopis Marianne je určen ženám, které ví, že "život začíná ve třiceti". Jeho koncept není odnikud převzatý, naopak je českým originálem. Zabývá se slaďováním pracovního a rodinného, resp. soukromého života, mezigeneračními vztahy žen, výchovou dětí, životním stylem, vzděláváním...
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Výsledky Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR pro rok 2005

V pondělí 14. listopadu 2005 vyhlásila obecně prospěšná společnost Gender Studies na konferenci Ženy v řídících pozicích výsledky dalšího ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR. Ceny nejúspěšnějším firmám předali místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn a ředitelka Gender Studies, o.p.s. Alena Králíková.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Jazyková agentura Channel Crossings překračuje propasti nerovnosti

Vítězkou speciální ceny Gender Studies, o.p.s. v kategorii malé firmy se v soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR stala jazyková agentura Channel Crossings. Firma poskytuje inovativní programy na podporu žen v řídících pozicích.
Aktuálně...

První žena v čele afrického státu

8. listopadu 2005 se v africké Libérii, zemi známé hlavně čtrnáct let trvající krvavou občanskou válkou, konaly prezidentské volby. Proti všem očekávání je vyhrála žena. Ellen Johnson - Sirleaf, železná lady, jak je také ve své zemi označována, jasně porazila fotbalového idola země, Georgie Weah "Foul".
Aktuálně...

Bez publikace Ženy a muži v datech se zkrátka neobejdete

Konečně vyšlo aktualizované vydání publikace Ženy a muži v datech. Publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, podíleli se na ní také zástupci a zástupkyně ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva zdravotnictví, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva školství, Ústavu
Aktuálně...

Strategie rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě

Magistrát hlavního města Prahy Vás zve na konferenci s mezinárodní účastí na téma: Strategie rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě v České republice a v Evropě. Konference se koná 1.12.- 2.12. 2005 - již dnes a zítra!!! Vystoupí např.

Co si myslíte o ... ?

Myslíte si, že soutěže a ocenění motivují firmy k zlepšení zaměstnaneckých politik?
Na otázku odpovídají:

Alena Králíková - ředitelka Gender Studies, o.p.s.

Věřím, že tomu tak do budoucna bude - stejně jako v řadě evropských zemí nebo USA, kde soutěže a ocenění firem, jež realizují aktivity nad rámec svých "povinností", svou motivační roli naplňují. Soutěže pozitivně ovlivňují nejen vedení firem, ale i zaměstnance a klienty firem, kteří se pak často zajímají o to, co firma či instituce v rámci své firemní politiky dělá - a ne formálně, ale opravdu. Snad se toho "dočkáme" i v České republice.Marie Kovářová - náměstkyně pro Klientský servis, Česká pojišťovna

Vedení každé společnosti, která získá ocenění v prestižních soutěžích, jako je např. Zaměstnavatel roku nebo ocenění v soutěži Pojišťovna roku, dobře ví, že za tímto úspěchem jsou především zaměstnanci firmy. Udržet si kvalifikované odborníky je v České pojišťovně jeden z klíčových úkolů managementu. Víme, že bez kvalitních zaměstnanců bychom nemohli poskytovat kvalitní služby svým zákazníkům, a to se odráží i na naší zaměstnanecké politice.Alice Zdvihalová - oddělení politiky rozvoje lidských zdrojů, Úřad vlády ČR

Určitě jsou soutěže a i následné vyhodnocení nejen jedním z příkladů "dobré praxe", ale i jedním z motivujících faktorů. Nejen z hlediska toho, že se mohou prezentovat před svými kolegy z jiných firem, ale navzájem si předávají zkušenosti a srovnávají účinnost svých opatření. Zároveň se firmy navzájem mohou inspirovat novými náměty zaměstnaneckých politik včetně ověření jejich ekonomického přínosu pro firmu samotnou. Není to záležitost na které by profitovaly pouze ženy. Politiky pozitivních akcí přinášejí firmám zisk. Pružnější organizace práce, sladění rodinného a pracovního života mají zásadní vliv na snížení fluktuace žen i mužů.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí