x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2006 Téma tohoto čísla

Age Management

Snad nám už konečně začalo jaro. V březnu jsme oslavili Mezinárodní den žen, který nám připomíná úsilí žen o rovné postavení ve společnosti. Projekt "Půl na půl" 8. března slavnostně otevřel informační centra a právní poradny v Praze, Brně, Liberci a Trutnově.

Dubnový zpravodaj se věnuje Age Managementu, protože cítíme, že rovné příležitosti nejsou důležité jenom pro ženy a muže, ale také pro různé věkové skupiny. Staří lidé jsou na pracovním trhu často diskriminováni a do nových míst jsou přijímáni mladí zaměstnanci.

Pracovní prostředí, kde jsou zastoupeni různé věkové skupiny zvyšuje prosperitu firmy. Zaměstnanci si předávají své znalosti a zkušenosti. Starší předávají své zkušenosti, mladší přinášejí nové znalosti ze škol. Diskriminace, jak na základě pohlaví, tak věku či rasy může firmě jedině uškodit. Pokud diskriminujete, přicházíte o vzdělané, pracovité a produktivní zaměstnance. Ti jsou totiž mezi všemi skupinami.

Staří lidé jsou také znevýhodněni tím, že nejsou tak zběhlí v moderních technologiích. Pro ty, kteří se chtějí i ve vyšším věku vzdělávat, realizuje společnost Expertis projekt Třetí kariéra. Podobné projekty nalezneme také v zahraničí, v Německu je to projekt "Pracovní trh50". Ve Velké Británie bude od října platit zákon, který zakazuje firmám odmítnutí či propuštění zaměstnanců na základě věku. Britské ministerstvo práce také oceňuje firmy, které podporují věkovou diverzitu týmů. Gender Studies, o.p.s. se také seniorům a seniorkám věnovala a to v projektu Seniorky a společnost. Výstupem z projektu je publikace Reprezentace seniorů a seniorek v médiích.

Ve zpravodaji naleznete i články, které se věnují jiným tématům. Přečtěte si, jak pokračuje výzkum Gender v managementu. Představíme Vám španělský projekt "V plánu rovnosti" a pozveme Vás na konferenci "Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?". A závěrem - Alena Králíková vyzpovídala ambasadorku Jihoafrické republiky o postavení žen, kde jinde než v Jihoafrické republice.

Přeji Vám krásné jaro a dobrou a zajímavou práci v rozmanitém kolektivu!

Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Stop diskriminaci žen na trhu práce!

Pokud pociťujete na svém pracovišti znevýhodnění díky své genderové roli, vezměte právo do svých rukou! Vyžadujte to, co naše legislativa umožňuje. Neobávejte se předsudků, berte se za to, co vám náleží. Na Mezinárodní den žen 8.
Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Vyplatí se zavádět rovné příležitosti ve firmách?

Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci Vás srdečně zvou na diskusní setkání s názvem: Vyplatí se zavádět rovné příležitostí ve firmách? Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, 26.4.2006, 15.00 - 16.30.
Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Plán rovnosti ve španělské La Coruně

Jaká je situace ve Španělsku v oblasti rovných příležitosti pro ženy a muže na trhu práce, měly možnost na konci ledna 2006 poznat zástupkyně českého projektu EU EQUAL "Půl na půl", který realizuje Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s řadou partnerských organizací.
Rovné příležitosti v praxi

50+ do starého železa nepatří!

Postavení padesátníků rozhodně není záviděníhodné. Převratné změny v pojetí zaměstnání nastaly v době, kdy už se pomalu chystali těžit z dosažených pozic, podřimovat na vavřínech celoživotního díla a těšit se na zasloužený důchod.
Rovné příležitosti v praxi

Ženy jako manažerky

Z pohledu vývoje a stavu zaměstnanosti vedoucích a řídících pracovníků (manažerů) došlo jak u mužů, tak i u žen k největšímu navýšení počtu pracovních míst.
Osobnost

Pokud se my, ženy v rozhodovacích pozicích, samy nepostaráme o změny, nedojde k nim

První příležitost setkat se s ambasadorkou Jihoafrické republiky N. Q. Dube jsem měla na konferenci pořádané na podzim 2005 CMC Graduate School of Business v sídle České národní banky. Konference se zúčastnila celá řada zajímavých žen, z nichž některé byly historicky prvními ženami na své pozici - jako členka bankovní rady ČNB, Michaela Erbenová.
Osobnost

Ženy jsou otevřenější změnám

Marie Brandalíková moderovala na přelomu ledna a února většinu kulatých stolů se zástupci zaměstnavatelů a úřadů práce v několika moravských krajích, kde působí její "domovská" vzdělávací instituce Marlin B&V s.r.o.. Všechny se odehrály na úvod projektu Slunečnice, v němž Gender Studies, o.p.s. působí jako partnerská organizace.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?

Konference Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být předchází dalšímu kolu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže a zaměří se na konkrétní přístupy politiky rovných příležitostí, které firmy působící v ČR realizují, a na formy podpory slaďování rodinného a pracovního
Aktuálně...

Reprezentace seniorů a seniorek v médiích

V minulém roce vydala Gender Studies, o.p.s. publikaci Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Publikace vznikla v rámci jednoletého projektu Seniorky a společnost, který byl podpořen Americkou ambasádou v Praze.
Aktuálně...

Přínos žen pro podniky

Před nedávnem se v Brně konal mezinárodní seminář s názvem "Přínos žen pro podniky". Pořádali ho Centrum pro rodinu a sociální péči Brno a Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Úřadem práce Brno-Venkov a Moravskou asociací podnikatelek a manažerek.

Co si myslíte o ... ?

Jak řešíte spolupráci věkově rozdílných týmů?
Na otázku odpovídají:

Klára Gajdušková - tisková mluvčí, Česká spořitelna, a.s.

Týmy v České spořitelně, která zaměstnává přes 10,000 zaměstnanců v celé České republice, přirozeně nemohou být věkově, kulturně ani společensky homogenní. Pro spolupráci nejen mezi jednotlivými týmy ale i uvnitř týmů, je klíčové jasné zadání a cíl směřování celé firmy. V mezilidských vztazích pak klademe důraz především na otevřenost a konstruktivní přístup na straně jedné, a na toleranci a přirozenou úctu na straně druhé. Klíčový je také velký smysl pro týmovou práci.

Jasná definice vize a poslání společnosti, jejích hodnot a pravidel napomáhá k vytváření rovných a kolegiálních podmínek mezi zaměstnanci. Proto také Česká spořitelna věnuje této problematice velkou pozornost. Hodnoty, vize, poslání a pravidla jsou zakotvena v Etickém kodexu zaměstnance České spořitelny.

Petra Kopecká - tisková mluvčí, HVB-Bank Czech Republic a.s

Jelikož jsou v HVB Bank v jednotlivých týmech zastoupeny všechny věkové kategorie, nemusíme se otázkou spolupráce týmů z pohledu věkových rozdílů zabývat. Naší snahou je spíše zajistit podporu v oblasti spolupráce mezi kolegy v rámci jednoho týmu.

Jak funguje spolupráce různých věkových kategorií v pracovních týmech HVB-Bank?

Můžeme říci, že dobře, bez problémů. V HVB Bank je průměrný věk 35 let a věková struktura je vyrovnaná. Snažíme se podporovat vzájemnou spolupráci bez ohledu na věk jednotlivých členů týmu. Více než věk rozhodují osobní kvality a profesní znalosti i dovednosti jednotlivých členů týmu, čehož si jsou naši zaměstnanci vědomi.

František Polák - tiskový mluvčí, Metrostav a.s.

S mírnou nadsázkou se říká, že stavba je nejsložitější výrobek, protože každý výrobek může být její součástí. Z tohoto tvrzení, vychází i složení našich týmů při realizaci konkrétní zakázky. Členy musí být jak lidé, schopní okamžitého či dlouhodobého maximálního zatížení, tak i ti, kdo mají zkušenosti a časový prostor pro výběr optimální technické varianty, hodnocení rizik, řízení ekonomie projektu apod. To neplatí jen pro techniky, ale i pro dělníky, kteří například při ražbách pracují ve fyzicky i psychicky nesmírně náročných podmínkách. I tady se musí při složení týmu dobře vyladit schopnost maximálního fyzického výkonu se zkušeností a praxí. Z těchto důvodů nevidíme problém jako palčivý, naopak věkovou různorodost týmů považujeme za přínos a cestu k úspěchu.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí