x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2011 Téma tohoto čísla

Měření a oceňování podpory rovných příležitostí ve firmách

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jsou přinejmenším dvě možné cesty, jak motivovat zaměstnavatele z komerčního i nekomerčního sektoru, aby se nejen, v souladu s legislativou, chovali antidiskriminačně, ale aby navíc proaktivně a nad rámec zákonů podporovali diverzitu a rovnost příležitostí. Jde, samozřejmě, o negativní a pozitivní formy motivace. K negativním způsobům patří veřejná kritika „nekalých“ zaměstnavatelských praktik, žaloby za diskriminaci a porušování lidských práv a podobně.

Ti z Vás, kteří již nějakou dobu sledují činnost naší organizace, však vědí, že my věříme v pozitivní způsob práce s firmami. Realizujeme například genderové audity zaměstnavatelské politiky a praxe, které nepředstavují přísnou kontrolu a kritiku, ale vytváří prostor pro růst a rozvoj. A již osmým rokem oceňujeme podniky v rámci soutěže Firma roku: rovné příležitosti. Soutěž poskytuje firmám možnost zviditelnit se a vybudovat si image atraktivního zaměstnavatele. Úřad roku „Půl na půl“ je zas název našeho ocenění pro zaměstnavatele z veřejného sektoru, konkrétně pro úřady veřejné správy.

Toto číslo zpravodaje věnujeme tématu soutěží a ocenění dobrých firemních praxí spojených s otázkou podpory rovných příležitostí žen a mužů – kromě několika krátkých příspěvků o oceněních udělovaných obecně prospěšnou společností Gender Studies, v něm neleznete také články o „genderových“ soutěžích v sousedním Polsku, Slovensku, Německu a Rakousku. O dvou zajímavých cenách britských, udělovaných v oblasti vědy, inženýrství a technologie, se dozvíte v rozhovoru s Di Barber z organizace UKRC.

Nezbývá mi, než Vám popřát inspirativní čtení a optimistické jaro plné soutěžního ducha,

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Firma roku: Rovné příležitosti

Změřte své síly v soutěži Firma roku: rovné příležitosti 2011

Jako každý rok, i letos vyhlašuje Gender Studies soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi: Firma roku: rovné příležitosti. Vedle oblastí jako je firemní prostředí, postavení žen a mužů ve firmě, slaďování soukromého a pracovního života, plány a rozvoj a marketing, se nově zaměříme i na problematiku rovného odměňování.
Aktuálně...

Slaďování osobního a pracovního života – Jak na to?

Cílem publikace je představit problematiku sladění práce a rodiny z pohledu zaměstnavatele. Prostřednictvím cvičení napomůže utříbit si názory a postoje zaměstnavatelů, nabídne inspiraci z prostředí jiných firem, poslouží jako podklad pro diskuzi.
Aktuálně...

Pomožte časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum přežít

V době vládních škrtů musela redakce časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum přistoupit k zahájení prodeje tohoto časopisu. Jelikož jeho další existence závisí na získání určitého počtu předplatitelů, časopisu velmi pomůže, když si objednáte předplatné na rok 2011, které činí pouze 140,- Kč (obsahuje dvě čísla ročně).
Rovné příležitosti v opomíjených sektorech

Pozvánka na konferenci Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce

Srdečně Vás zveme na konferenci "Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce", která proběhne 11.5.2011 v Goethe Institutu v Praze. Konference se bude věnovat konkrétním formám flexibilních forem práce – převážně u zaměstnavatelů v regionech, se zaměřením na malé a střední podniky, výrobní sektor, maloobchodní řetězce a služby.
Rovné příležitosti v opomíjených sektorech

Jak jsou v Evropské unii využívány zkrácené úvazky?

V posledních dvaceti letech v Evropě stoupá nabídka práce na zkrácený úvazek. Tento způsob zaměstnání má svoje výhody, spočívající zejména v možnosti kombinace práce s rodinou, ale i své nevýhody, například omezený přístup ke vzdělávání a nižší možnosti profesního růstu.

Co si myslíte o ... ?

Jak nejlépe motivovat zaměstnavatele k podpoře rovných příležitostí zaměstnanců a zaměstnankyň?
Na otázku odpovídají:

Ivana Fischerová, personální ředitelka, Allianz pojišťovna

Třebaže přístup firem k otázce rovných příležitostí vychází z velké části z firemní kultury a kultury společnosti vůbec a jakákoli finanční motivace či povinné kvóty jsou pouze podpůrným prostředkem, je role státu v této oblasti bezpochyby klíčová.

Z mého pohledu by zaměstnavatelům nejvíce pomohla úprava legislativy tak, aby bylo více podporováno zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců – například kromě školek zvýhodnit i další formy péče o děti, aby se maminky mohly dříve a snáze zapojovat do pracovního života. Pozitivně by přístup zaměstnavatelů mohly ovlivnit i příspěvky za zaměstnání uchazeče ze znevýhodněné skupiny (lidé nad 50 let, matky po mateřské a rodičovské dovolené, národnostní menšiny, cizinci atp.) či daňové odpočty například u firemních mateřských školek, dětských koutků apod.

Jelikož již dnes na trhu existuje řada firem se zajímavými a efektivními programy na podporu rovných příležitostí, doporučila bych tyto pozitivní příklady mnohem více komunikovat, aby se mohly stát inspirací pro další firmy i pro celou společnost.

Dana Machátová, předsedkyně Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů, ČMKOS

Každému zaměstnavateli jde především o zisk, konkurenceschopnost, úspěšnost. Jednou z nejdůležitějších podmínek, kterou potřebuje k dosažení těchto cílů a kterou navíc může sám ovlivnit, jsou spokojení, tudíž loajální zaměstnanci a zaměstnankyně. Loajální z přesvědčení, ne ze strachu ze šikany nebo ze ztráty zaměstnání. Cestou k tomu je i podpora rovných příležitostí, především formou kolektivního vyjednávání, tj. s vyjednanými podmínkami a se zárukami. Na vstřícnou komunikaci, ochotu akceptovat potřebu slaďovat práci, soukromí a rodinu, rovnou mzdu/plat odpovídající složitosti a zodpovědnosti jejich práce, budou zaměstnanci a zaměstnankyně těžko reagovat nekvalitní prací, neodůvodněnými absencemi, poškozováním dobrého jména firmy apod. a to zvláště při dnešním stavu nezaměstnanosti. Takže nejlepší motivací by měla být spokojenost a důvěra všech zaměstnanců a zaměstnankyň firmy na všech úrovních pracovních pozic.

Alexandra Jachanová Doleželová, projektová manažerka, Gender Studies, o.p.s.

Zkušenosti Gender Studies ukazují, že nejlépe funguje pozitivní motivace. Samozřejmě nemůžeme zaměstnavatele jenom chválit, zvláště pokud rovné příležitosti nerespektují. Ale pokud ano, je dobré na tyto příklady upozornit. Proto každý rok organizujeme soutěž Firma roku: rovné příležitosti, kde mohou zaměstnavatelé posoudit, jak jsou na tom v prosazování genderové rovnosti a získat publicitu, pokud jsou výjimeční. Zaměstnavatelé si často nevědí rady, jak na rovné příležitosti a hledají inspiraci jinde. Z tohoto důvodu je zajímá zpětná vazba ze soutěže a z auditu Rovné příležitosti. Velmi se nám také osvědčilo zprostředkovávat setkání zaměstnavatelů, kde si mohou sdělovat své zkušenosti. Dle mého, si zaměstnavatelé stále příliš neuvědomují, že rovnost příležitostí jim může přinést dlouhodobý profit, reagují spíše na akutní problémy, jako je třeba malá návratnost žen z mateřské a rodičovské dovolené. Snažíme se na tyto problémy upozorňovat a ukazovat, že prosazování rovnosti a umožnění skloubit práci a osobní život je cestou jak tyto problémy řešit.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí