x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2011 Téma tohoto čísla

CSR

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
na stránkách našeho zpravodaje často informujeme o tom, jak firmy v ČR a zahraničí podporují rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny ve svých vlastních kruzích, tedy u svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Že však komerční sektor má jisté povinnosti udělat něco i za hranicemi svých premis – pro společnost a prostředí, ve kterých působí – svědčí koncept společenské zodpovědnosti firem, nebo-li anglicky Corporate Social Responsibility (CSR). A právě tomuto konceptu věnujeme číslo, které si teď otevíráte.

Diskuse o otázce, zda a jaké povinnosti mají firmy, kromě těch pevně stanovených v zákonech, je v našich končinách zatím spíše na začátku. CSR je komerčním sektorem v České republice často vnímána pouze jako filantropie a oblasti, pro které se nakonec firmy odhodlají v rámci své společenské zodpovědnosti něco udělat, bývají velmi zúžené. Nejčastěji jde o „zelenou“ problematiku, případně projekty směřované ve prospěch cílové skupiny dětí. A přitom smysluplných možností je omnoho více, podporu diverzity a genderové rovnosti ve společnosti nevyjímaje.

Globální perspektivu na společenskou zodpovědnost firem přináší článek z dílny organizace Fórum dárců. Jakousi kuchařkou, popisující, jak na firemní strategii a praxi CSR je příspěvek Tomáše Nejedla z Business Leaders Fora. Jistě zajímavé pro vás v tomto kontextu budou i rozhovory se zástupkyní Fondu T-mobile a manažerkou projektu Oddysey realizovaného firmouVodafone. Názory na potenciál CSR aktivit ve třech různých firmách přináší stálá rubrika našeho zpravodaje – anketa.

Příjemné čtení a žijte společensky odpovědně,

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Aktuálně...

Pozvánka na konferenci Gender Studies

Srdečně Vás zveme na konferenci „Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce“, která se uskuteční dne 11. května 2011 od 10.00h v Goethe Institutu, Masarykovo nábřeží 32, Praha. Registrovat se na seminář se můžete zde nebo na lucie.bilderova@genderstudies.cz.
Aktuálně...

Změřte své síly v soutěži Firma roku: rovné příležitosti 2011

Jako každý rok, i letos vyhlašuje Gender Studies soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi: Firma roku: rovné příležitosti. Vedle oblastí jako je firemní prostředí, postavení žen a mužů ve firmě, slaďování soukromého a pracovního života, plány a rozvoj a marketing, se nově zaměříme i na problematiku rovného odměňování.
Rovné příležitosti v praxi

Společenská odpovědnost firem

Od roku 2003, kdy Business Leaders Forum a Italská obchodní a průmyslová komora v ČR jako první v ČR představily na svých konferencích koncept Společenské odpovědnosti firem (CSR) české veřejnosti, uteklo mnoho vody. Za tu dobu se vystřídalo několik vlád, ekonomika prošla bouřlivým vývojem nahoru i dolů.
Rovné příležitosti v praxi

Trendy společenské odpovědnosti firem

Společenská odpovědnost firem neznamená nic jiného než férové, etické a úspěšné podnikání. Jinými slovy udržitelné. Být úspěšný znamená být schopen pružně reagovat na okolní trendy a předvídat budoucí vývoj společnosti.
Rovné příležitosti v praxi

Společenská zodpovědnost jako zdroj zisku?

Je to přibližně rok, co jsem se zúčastnila semináře organizovaného Norskou ambasádou a Norskou obchodní komorou v ČR na téma společenské zodpovědnosti firem (CSR). Akce poskytla solidní teoretický úvod do problematiky CSR, ale pro autorku textu přinesla i pár překvapení. Článek níže je jejich stručným shrnutím.
Rovné příležitosti v praxi

Jak T-mobile pomáhá prostřednictvím Fondu T-mobile

V minulém roce obsadila firma T-mobile v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti vyhlašované naší organizací první místo. Ocenění získala za komplexní programy podpory slaďování soukromého a pracovního života svých zaměstnanců a zaměstnankyň, tedy za politiku a praxi směrovanou dovnitř firmy.
Osobnost

Naší snahou je vybudovat v českém prostředí kulturu mentoringu

Mentoring patří mezi klíčové nástroje při podpoře žen v jejich profesní kariéře, ale i osobním rozvoji. Odyssey je první mezioborový a mezipodnikový mentoringový program, v němž se zkušené vrcholové manažerky a manažeři věnují profesnímu rozvoji talentovaných žen v České republice.
Rovné příležitosti v opomíjených sektorech

Podpora rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života v DuPont CZ, s.r.o.

DuPont je vědecká společnost založená ve Spojených Státech v roce 1802, která se řadí k největším světovým firmám v oboru chemických výrob a produktů. Firma se orientuje na nejrůznější trhy, jako jsou například zemědělství, elektronika, bezpečnost a ochrana zdraví, stavebnictví, nátěry a povrchové úpravy materiálů.
Rovné příležitosti v opomíjených sektorech

Pozvánka na konferenci v Ústí nad Labem

Zahájen projekt FÓRUM PRO RODINU – o. s. Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Vás zve 14.6.2011 od 9.30 hodin v Clarion Congress hotelu Ústí n. L. na zahajující konferenci projektu nazvanou „Lokální pro-rodinná politika a sladování rodinného a pracovního života – příklady dobré praxe z ČR a ze zahraničí“.

Co si myslíte o ... ?

Kde Ve Vaší firmě vidíte největší potenciál CSR a proč?
Na otázku odpovídají:

Přemysl Filip, Senior manažer společenské odpovědnosti, Vodafone

Velký potenciál CSR vidíme zejména v zapojování zaměstnanců do relevantních aktivit a projektů v této oblasti. V současnosti se pro ilustraci aktivně zapojuje více než třetina zaměstnanců - účastní se např. cyklojízd, spoluorganizují různé charitativní akce, dobrovolničí v neziskovkách atd. - a máme s nimi velmi pozitivní zkušenosti. Jejich vtažení do procesu plánování, realizace a ještě lépe i do počátečních fází návrhů a vzniku aktivit je totiž velmi přínosné pro obě strany, takže klasické win-win řešení. Firma vidí v této oblasti stále velký a dosud plně nevyužitý potenciál, znalostí, schopností a zkušeností lidí z různých oborů firmy. Zaměstnanci si naopak rozšiřují obzory, dostávají se do kontaktu se zcela jinou problematikou a zároveň se stávají ambasadory CSR. S tím úzce souvisí i maminky (a tatínci) na mateřské či rodičovské dovolené, které je možné (a také se to děje) úspěšně zapojovat do různorodých projektů dle jejich zájmu a časových možností tak, aby stále zůstali v kontaktu s firmou, ale zároveň si čas organizovali dle potřeb své rodiny.

Vera Budway-Strobach, manažerka programu Diversitas, Česká spořitelna

Společenská odpovědnost se prolíná všemi oblastmi našeho podnikání, obchodními vztahy i vztahy k zaměstnancům. Uvědomujeme si, že naše velikost a postavení na trhu nám dává povinnost dívat se za hranice našeho podnikání a vnímat to, co prostředí, ve kterém podnikáme, potřebuje. Víme, že aktivním přispěním k jeho rozvoji si vytváříme prostor i pro náš úspěch. Ve spolupráci s řadou neziskových charitativních společností a sdružení máme tu čest již celá léta podporovat projekty, které přinášejí životům lidí i přírodě naději. Podporujeme seniory a jejich aktivní začlenění do společnosti, spolupracujeme s organizacemi, které se věnují drogové problematice. Intenzivně podporujeme vzdělávací projekty a velký důraz klademe na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Investice do těchto oblastí jsou investicí pro budoucnost nás všech.

Richard Kapsa, předseda správní rady, Nadace České pojišťovny

Vzhledem k velikosti naší firmy se nezaměřujeme pouze na jednu oblast CSR aktivit, ale realizujeme celý mix CSR činností. Česká pojišťovna se věnuje řadě projektů v mnoha oblastech - ať už přímo nebo prostřednictvím Nadace České pojišťovny. Za zmínku stojí například spolupráce s Nadací Leontinka v oblasti podpory zrakově postižených dětí a jejich začlenění do společnosti. Poskytujeme mimo jiné prostředky na nákup a výcvik vodicích psů pro nevidomé děti, kterým se tak výrazně zvyšuje kvalita života. Angažujeme se rovněž v oblasti podpory bezpečnosti silničního provozu, a to prostřednictvím našeho dlouhodobého projektu Gentleman silnic, který oceňuje řidiče za záchranu života při dopravních nehodách. Relativně novou oblastí, v níž vidíme velký potenciál dalšího rozvoje, je firemní dobrovolnictví, kdy naši zaměstnanci ve svém volném čase a s technickými prostředky České pojišťovny pomáhají například při kampaních UNICEF, ve Fondu ohrožených dětí - Klokánek a podobně.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí