x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

08/2007 Téma tohoto čísla

Letní srpnové číslo

Milé čtenářky, milí čtenáři,
dostalo se vám do schránky další letní číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Je čas prázdnin a téma sladění osobního a pracovního života je velmi aktuální: zejména pro rodiče s dětmi. Zavřeny jsou školy i školky. Jak si rodiče v této době umějí poradit? Jsou odkázáni na prarodiče a tábory? Snaží se jim zaměstnavatelé situaci ulehčit? Přečtěte si v anketě.

Pár aktualit

V březnu roku 1957 byla podepsána tzv. Římská smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, předchůdce Evropské unie. Tato smlouva mj. zakotvila i základní principy rovnosti žen a mužů. Evropská unie tedy slaví 50 let úsilí v oblasti rovných příležitostí.

Poslední parlamentní volby ve Finsku zvýšily počet žen ve finském parlamentu ze 75 na 84 z celkem 200 poslanců a poslankyň (zastoupení žen na této úrovni tedy dosáhlo 42%). Finsko se tak v žebříčku podle zastoupení žen v parlamentu dostává na třetí místo za Rwandu a Švédsko. Jen pro porovnání, Česká republika se ve stejném žebříčku nachází na 62. místě. Ve finské vládě je mimochodem také mnoho žen (12 žen a 8 mužů), tj. 60%.

Upoutávka na zpravodaj

V červenci proběhl kulatý stůl o návrhu třírychlostního čerpání rodičovského příspěvku, který organizoval ministr práce a sociálních věcí, Petr Nečas, ve spolupráci s prezidentkou Sítě mateřských center, Rút Kolínskou, a za účasti odborníků a odbornic ze státní správy i nevládních organizací. Za Gender Studies zde vystoupila Alena Králíková. Jak diskuze probíhala, si můžete přečíst v jejím článku.
Pro rozšíření obzorů i jako letní zpestření vám přinášíme rozhovor o ženách v Afganistanu s Markétou Vinkelhoferovou z občanského sdružení Berkat.

Za celou redakci vám přeji příjemné letní čtení,
Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka a editorka

Obsah čísla

Osobnost

Princip diverzity je konkurenční výhodou i základem pro inovace

Lisa Kepinski je ve společnosti Hewlett-Packard ředitelkou pro kulturu a diverzitu pro region EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika) a v současnosti žije v Bruselu. Českou republiku navštívila na jaře, kdy na příkladu své společnosti vedla dva workshopy na téma networkingu.
Osobnost

Prolomit nerovné odměňování

V předminulém čísle jsme vám představili Metodiku pro spravedlivé zaměstnavatele, která se zaměřuje na (ne)rovné odměňování žen a mužů. Jde o praktického průvodce pravidly a metodikou rovného odměňování mužů a žen na různých úrovních trhu práce.
Osobnost

Burka byla původně módní výstřelek

Občanské sdružení Berkat (čečenský nebo ingušský výraz pro štěstí, milosrdenství) bylo založeno v roce 2001 a jeho cílem bylo navázat na humanitární aktivity stejnojmenné organizace, kterou v Čečensku spoluzakládala novinářka Petra Procházková. Časem byly aktivity rozšířeny i o projekty v Afghánistánu nebo provoz komunitního centra v Praze.
Půl na půl

Rovné šance jako konkurenční výhoda

Publikace "Rovné šance jako konkurenční výhoda" je odbornou příručkou určenou především personalistům (a personalistkám) a liniovým manažerům (a manažerkám) - tedy těm, kdo jsou ve svém povolání zodpovědní za řízení lidí.
Aktuálně...

„S klesající nezaměstnaností se firmy musí zabývat lidskými zdroji“

…tímto tvrzením zakončil jednu z panelových diskusí konference Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi Radek Špicar zastupující společnost Škoda Auto. Většina účastníků a účastnic se shodla, že rovné příležitosti se firmám v konečném součtu vyplatí, ačkoli to něco stojí a na výsledky je nutné počkat několik měsíců, ne-li let.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Co pro vaši firmu znamenají spokojení a motivovaní zaměstnanci a zaměstnankyně? Jak definujete rovnost příležitostí?

Neváhejte změřit své "síly" s dalšími špičkovými firmami, pro které rovné příležitosti, diverzita a rozvoj lidských zdrojů představují důležité klíče k úspěchu. Přihlaste se do Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR, kterou pořádá Gender Studies, o.p.s. za podpory Citi Foundation.
Aktuálně...

Globální trendy v zaměstnávání žen

Trend 80. a 90. letech, kdy se zvýšil podíl žen na trhu práce, sliboval nejen zlepšení situace, ale i pokroky v dosažení rovných příležitostí žen a mužů v pracovní oblasti. Dosažené cíle je však potřeba průběžně vyhodnocovat a identifikovat oblasti, které zůstávají problematickými.
Protipól

Společné zdanění manželů pomáhá rodinám s dětmi

Společné zdanění manželů (dále jen „SZM“) patří k poměrně často diskutovaným otázkám české sociální politiky, u nichž můžeme nalézt celou řadu argumentů, které tento institut obhajují nebo naopak odsuzují. Ba co víc, co jeden považuje za důvod pro SZM, jiný nahlíží jako závažnou příčinu, proč SZM odmítnout.

Co si myslíte o ... ?

Jak řešíte to, že děti mají 2 měsíce prázdnin a vy pouze omezený počet dní dovolené?
Na otázku odpovídají:

Jiřina Chodounská, projektová koordinátorka, Tecom

Dva měsíce prázdnin (a to nepočítám skoro s další měsícem během roku - jarní prázdniny, vánoční svátky, ředitelská volna a dny kdy jdou děti do školy na otočku-první školní den, dny vysvědčení...) je pro rodiče náročné zvládnout, vzhledem k tomu, že normální smrtelníci mají 4 týdny dovolené (někteří výjimečně 5 týdnů). Zjednodušeně řečeno, kdybych neměla babičky nemohli bychom to sami zvládnout. Letošní prázdniny řeším takto: čtrnáct dní hlídá babička a chvíli druhá babička, pak má dva týdny dovolenou manžel, pak oba.
Lucie Slauka, projektová manažerka, Westminster, s.r.o.

Přiznám se, že je pro mě paradoxně čas prázdnin mnohem méně náročný, než období školního roku, kdy mají mé děti ještě řadu mimoškolních aktivit. Ale přesto bych se o prázdninách neobešla bez vstřícnosti svého zaměstnavatele, flexibilní pracovní doby, podpory a pomoci svých rodičů a svého partnera.
Marie Vinická, terénní sociální pracovnice, MÚ Blšany

Letní prázdniny jsou pro mne - matku tří dětí - noční můra. Všechnu svou dovolenou trávím s dětmi a zbytek času, který si děti prázdninově užívají a já už musím pracovat, velmi složitě organizuji. Kombinuji hlídací potenciál manžela, babiček, kamarádek, sousedek, někdy musím vzít alespoň jedno z dětí do práce, někdy se větší děti musí hlídat samy a já celou dobu trnu, jestli to zvládnou v pořádku! Každopádně je to pro matky velmi náročné období a přestože dětem odpočinek z celého srdce přeji, září bývá částečně úlevné.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí