x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

08/2008 Téma tohoto čísla

Netradiční volby povolání

Milé čtenářky, milí čtenáři,
v letních dnech jsme pro vás připravili další číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Tentokrát se naše pozornost zaměřila na volbu povolání, které se týká především (ale nejenom) mladých lidí. Práce, ať už placená či neplacená, obvykle zabírá poměrně výraznou část našeho života a přímo ovlivňuje, nakolik spokojení se cítíme. Každý má právo nejen na důstojné podmínky zaměstnání, ale i na to učinit volbu, která mu či jí bude individuálně nejvíce vyhovovat. A taková volba může být plně v souladu s tradičními představami o mužských a ženských přednostech, ale také vůbec nemusí.

Nina Bosničová a Alexandra Jachanová Doleželová představují projekt Fit pro změnu, který mladým lidem představuje různorodost jejich životních možností. Praktický příklad uvádí i článek Heleny Skálové Německý svaz dobrovolných hasičů dává na vědomí: na tahu jsou ženy. Kristýna Pešáková nabízí Obranu ženských práv jako netradiční volbu povolání a Zdíša Kratěnová z organizace Humanitas Africa v rozhovoru Podporujeme aktivity, které vycházejí z iniciativy místních žen rovnou popisuje, jak takový projekt může vypadat v akci. A další aktivní mladé ženy, Adéla Souralová s Martinou Hynkovou, v článku Stereotypy při volbě povolání – jak na ně? seznamují se svojí studentskou iniciativou.

Věříme, že vás zaujmou i další články a pobaví série komiksů :-)

S přáním hezkého léta,

Kateřina Machovcová, redaktorka

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Firmy – mladí lidé – volba povolání – gender

Čím dál více firem se snaží prezentovat možnost zaměstnání již velmi mladým lidem: od žáků a žaček základních škol po studujících vyšších odborných a vysokých škol. Tyto aktivity mohou smysluplně přispět k genderově netradičním volbám povolání.
Rovné příležitosti v praxi

Rovnost šancí a nedostatek pracovních sil

Novinové články nás ze všech stran bombardují informacemi o nedostatku pracovních sil na českém trhu práce. Mezi mnohými faktory, které mají na situaci vliv, najdeme i různé druhy diskriminace a předsudky týkající se pohlaví, ale i věku a dalších charakteristik.
Rovné příležitosti v praxi

Stereotypy při volbě povolání – jak na ně?

„Na tuhle školu nepůjdeš, není to pro holku, to bys nezvládla a jak by to vypadalo, být ve třídě jen se samýma klukama,“ slýchávaly jsme před lety, když jsme se rozhodovaly o budoucím povolání. Zdá se (a výzkumy to potvrzují), že podobné výroky nepatří k minulosti, ale jsou naopak stále aktuální. Neztrácejí na intenzitě ani na absurdnosti.
Rovné příležitosti v praxi

Kašleme na stereotypy. A co Vy?

Cyklus fotografií "Kašleme na stereotypy. A co Vy?" byl vytvořen pro výroční zprávu Genderového informačního centra NORA o.p.s. Jeho cílem bylo ukázat, že řada lidí vybočuje z
Osobnost

Podporujeme aktivity, které vycházejí z iniciativy místních žen

Rozvojových projektů připravovaných českými organizacemi v zahraničí, které by se zaměřovaly na postavení tamních žen, není mnoho. Dokonce by se možná daly spočítat na prstech jedné ruky. Že ale takové projekty mají obrovský význam a přinášejí své ovoce, dokazují aktivity občanského sdružení Humanitas Afrika.
Místo přátelské rodině

Smíchovský Cirkus, kde zvířata jsou jen namalovaná

…aneb nová kavárna, která nemůže zůstat bez povšimnutí. V ulici Zubatého číslo 6 na pražském Smíchově je od minulého týdne v prostorách bývalé čajovny U měsíční kočky otevřena kavárna Cirkus. Nebudu se tajit tím, že ji vlastní moje kamarádka, protože to je jeden z důvodů, proč k Cirkusu nemám výhrad.
SŠokem

Volba netradičních povolání…jak to vidí mladí

Opět si můžete přečíst články z rubriky SŠokem, do které nám přispívají středoškoláci a středoškolačky, popř. čerství studující VŠ nebo VOŠ. Seznámí nás se svými názory a pohledy na problematiku rovných příležitostí. V tomto čísle naleznete tři příspěvky zaměřené na netradiční povolání pro ženy a pro muže.
Aktuálně...

Den otců v pražské ZOO aneb Být otcem. Zn: aktivně

Zveme Vás 2. srpna do ZOO Praha, abychom společně oslavili 33. narozeniny emu australského – Taťuldy a s tím i Den otců v ZOO. V 11:00 hodin bude v bezprostředním okolí Divadélka Archa v dolní části ZOO slavnostně otevřen nový výběh lidských mláďat a začne soutěž „TATÍNKEM NA 30 MINUT Zn. AKTIVNĚ“.
Aktuálně...

Obrana ženských práv jako netradiční volba povolání?

Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno je z velké části založené na dobrovolné pomoci převážně mladých lidí. Nejčastěji studenti a studentky vysokých škol mají chuť podílet se na aktivitách na ochranu životního prostředí a práv zvířat, ale i lidských práv, včetně práv žen.
Aktuálně...

Sexuální násilí na ženách ve východním Kongu

Občanská válka v Demokratické republice Kongo je jedním z nejvleklejších a nejvíce zapomínaných světových konfliktů. Válka trvá s přestávkami již 10 let a v jejím průběhu zahynuly 4 miliony lidí. Jedná se tak o nejhorší válečný konflikt od druhé světové války.

Co si myslíte o ... ?

Proč podporovat genderově netradiční volby povolání?
Na otázku odpovídají:

Helena Skálová st., pracovala v oblasti zahraničního obchodu, zastupovala zahraniční i tuzemské strojírenské firmy. Od května 2008 v důchodu, v oboru pracuje dál jako OSVČ

Určitě by se člověk neměl ohlížet na to, co je nebo není podle stereotypního uvažování vhodné nebo nevhodné jako zaměstnání pro ženu či muže. V první řadě si musíme uvědomit, že v práci strávíme téměř jednu třetinu života, a tak by nám měla vedle pouhého „zajištění hmotných potřeb na živobytí“ přinášet i uspokojení. Vím, že mluvím o ideálním případě, ale jen člověk, pro kterého je práce částečně i koníčkem, může v daném oboru vyniknout a dosáhnout nadprůměrných výsledků. Pravda, ale ne každý z nás má to štěstí.

Problém samozřejmě chápu z pohledu svého věku. Dnes již není moderní mít dlouhodobě jen jedno zaměstnání, jako tomu bývalo v době mého mládí. Tehdy jsme se skutečně rozhodovali „na celý život“. Přesto všechno by se i mladší generace měla snažit najít si práci, která danému jednotlivci nejlépe vyhovuje. A to bez ohledu na pohlaví a to, co se pro ženu či muže „hodí nebo nehodí“. Vybrat si podle „veřejného mínění“ právě netradiční obor ale znamená velkou osobní statečnost. Okolí většinou takový krok nepochopí a velmi rychle odsoudí: muž je zženštilý, žena přinejmenším mužatka, ne-li něco horšího!

Kdyby se však v minulosti všichni, resp. všechny, řídili – nebo „podřídili?“ – zažitým předsudkům, neměli bychom dnes ani jedinou vysokoškolačku nebo žádného ošetřovatele ve zdravotnictví. Proto by člověk měl jít za svým cílem, i když to zrovna není „konformní“. A když to vyjde, určitě to stojí za to!

Vlastimil Pažourek, vedoucí ESF, Úřad práce Děčín

Před rokem 1989 byla pro ženy obvyklá práce i v průmyslu; často i v těžkých provozech, ovšem zpravidla v podružných činnostech s vysokým podílem ruční práce. Některé profese či celá průmyslová odvětví byla na práci žen přímo závislá (textilní průmysl, potravinářský průmysl atp.). Tato tradice se v okrajové podobě udržela dodnes. V současnosti je ale v průmyslu rozpoznatelná snaha omezovat ruční práci a zvyšovat výrobu pomocí moderních technologií. Výrazně se snižuje podíl fyzické práce: i v oborech, kde fyzické předpoklady byly v minulosti rozhodující.

V rozporu s tím je mezi velkou částí populace stále zavedený obraz práce ve fabrice jako fyzicky namáhavé činnosti ve špinavém prostředí. Velká část žen si ani neumí představit práci ve výrobě a při volbě povolání se orientují na služby či jiné zdánlivě lehčí profese. Svým způsobem je to chyba volby, která má ekonomické důsledky. V okrese Děčín jsme porovnávali mzdy v průmyslu a ve službách a rozdíl se pohyboval kolem 5000 Kč měsíčně. Ve velké míře se tak vysvětluje rozdílnost ohodnocení práce mužů a žen, neboť v průmyslu pracuje výrazně více mužů, ve službách zase žen.
Zde se dostáváme k jednomu z problémů, jež trápí řadu zaměstnavatelů. Rozvoj průmyslu potřebuje nové zaměstnance, které je stále obtížnější získat. Inspirací je přitom situace v zahraničí: v USA tvoří ženy zhruba čtvrtinu svářečů, což dnes znamená práci na automatických svařovacích strojích bez výraznější fyzické námahy. Podobná situace je i u operátorů obráběcích center v Německu, mezi nimiž je žen asi třetina.

Většina zaměstnavatelů by v nedostatkových technických profesích uvítala zájem žen o práci. Narážejí ale na bariéru kvalifikace a praxe. Mezi obsluhou stroje ve výrobním závodě a počítače v administrativě však na druhou stranu není velký rozdíl. Programy rekvalifikace na technické profese pro ženy by mohly mít šanci na úspěch, pokud se podaří zajistit pro ně dobré podmínky a přesvědčit zájemkyně o práci. Přizpůsobit se musejí i zaměstnavatelé, a to zejména v podobě technického zázemí (šatny, sprchy, toalety). Zaměstnavatelé často neumějí zajistit hlídání dětí, popř. přizpůsobit pracovní dobu režimu škol a školek.
Pro změnu je dnes možná ta nejlepší situace. Nedostatek zaměstnanců v technických profesích nutí zaměstnavatele přizpůsobovat se potřebám zaměstnanců. Současně mohou zaměstnancům nabídnout nadstandardně vyšší platy i lepší sociální zázemí než profese, kde ženy převažují.

Irena Smetáčková, odbornice na téma Gender ve škole, Otevřená společnost, o.p.s.

Genderově netradiční volba povolání by měla být podporována z řady pragmatických důvodů. Mezi nimi v popředí stojí ekonomická výhodnost. Společnost i jednotliví lidé získávají, pokud každý člověk pracuje v tom povolání, pro které má nejlepší dispozice, a podává v něm proto nejlepší výkony.

Kromě pragmatických důvodů je zde však i další, pro mě podstatnější. Svobodný výběr další studijní a profesní dráhy je důkazem demokratického školství, v němž by měly mít všechny děti – bez ohledu na pohlaví, etnikum či sociokulturní zázemí – stejné možnosti pro rozvoj svého nadání. Nakolik jsou školy v tomto úsilí úspěšné, se viditelně ukáže na tom, zda si děti napříč různými skupinami, tj. také dívky i chlapci, volí různorodá povolání. Řídí se při tom svými schopnostmi a zájmy, nikoliv zažitými společenskými představami o vhodnosti určitých povolání pro ženy a jiných pro muže.

Podpora volby genderově netradičního povolání tedy začíná již mnoho let před tím, než žákyně a žáci stojí před samotným rozhodnutím a podáním přihlášky. Děti musí být ve škole prostřednictvím celkové atmosféry i konkrétních výukových aktivit dlouhodobě vedeny ke kritickému nahlížení na genderové stereotypy. V okamžiku rozhodování o další životní dráze se pak děti vydávají tou správnou cestou pro ně osobně, ať je to cesta tradiční, či netradiční.

Podle mých zkušeností v sobě podpora genderově netradičních povolání skrývá dvě úskalí:
Prvním nebezpečím je zužování celé problematiky pouze na dívky. Často se zdá, že cílem je výhradně otevřít ženám dosud neobvyklé obory: tesařství či řízení autobusu. Nemělo by se zapomínat na to, že stejný pohyb by měl nastat i v případě mužů, kteří se mohou uplatnit v dříve neobvyklých oborech, jimiž jsou vychovatelství či kosmetika.
Druhé riziko spočívá v nadřazování volby genderově neobvyklých oborů volbě oborů tradičních. Důležité je, aby si každé dítě – chlapec i dívka – mohlo prostřednictvím školy uvědomit, jaké jsou jeho/její silné a slabé stránky a podle toho si zvolit další směřování. I cesta do tzv. tradičních povolání je dobrá, pokud ji člověk udělá vědomě a nikoliv pod vlivem genderových stereotypů.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí