x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

09/2007 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
dňa 19.6.2007 vyvrcholili dlhodobé prípravy medzinárodnej konferencie Rovné príležitosti žien a mužov vo firemnej praxi, ktorá sa stala významnou súčasťou osláv Medzinárodného dňa rovnosti. V historických priestoroch Clam-Gallasovho paláca v Prahe sa zišli predstavitelia a predstaviteľky firiem, neziskových organizácií, štátnej správy i médií, aby svojím hlasom prispeli k dôležitej debate o tom, aký je stav rovných príležitostí žien a mužov na českom trhu práce, a čo a ako môžu podniky robiť pre podporu rovnosti na pracoviskách.

Konferenciu cennými príkladmi zo zahraničia obohatili riaditeľ inštitútu Great Place to Work Europe a majiteľ španielskej firmy, ktorá prešla skúsenosťou genderového auditu. Za českú stranu vystúpili zástupci a zástupkyne takých renomovaných a rôznorodých firiem, ako sú napríklad ČSA, Mediatel, Deloitte alebo Vodafone. Dali sme šancu aj "hlasu ľudu", ktorý na konferencii zaznel prostredníctvom ankiet pýtajúcich sa v uliciach Prahy na princípy genderovej rovnosti a zlaďovania súkromného a pracovného života.

Najmä tým z vás, ktorí ste konferenciu nemohli zažiť na vlastnej koži, je určené toto číslo zpravodaja. Prináša totiž pár (dúfame, že užitočných a zaujímavých) výstupov z vyššie zmienenej konferencie. Nech je vám príjemným zdrojom inšpirácie!

Nina Bosničová
projektová manažerka a organizátorka konferencie

Obsah čísla

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Blíží se uzávěrka přihlášek do Soutěže!

Znáte firmu, která uplatňuje rovné příležitosti žen a mužů v praxi, podporuje kariérní postup žen či umožňuje svým zaměstnancům slaďovat soukromý život s tím profesním? Nebo v takové firmě pracujete? Podělte se s námi o svou zkušenost!
Rovné příležitosti v praxi

Progresivní firmy mají organizační řád pro rovné příležitosti žen a mužů

Mnohé progresivní instituce dnes formulují a přijímají řády, jimiž se řídí jejich každodenní chod a organizační kultura. Vědí, že formalizací a důsledným dodržováním stanovených pravidel si vybudují image důvěryhodného zaměstnavatele: transparentního, objektivního a férového vůči zaměstnancům/zaměstnankyním.
Osobnost

„Kvalitu pracovního prostředí analyzujeme nejdříve z pohledu zaměstnanců“

Palle Ellemann Knudsen byl jedním z řečníků na konferenci pořádané Gender Studies 19. června. Příspěvkem o práci a výstupech Institutu Great Place to Work, v jehož evropské centrále se sídlem v Dánsku působí jako výkonný ředitel, se mu podařilo otevřít zajímavou diskusi o programech slaďování osobního a profesního života.
Půl na půl

Další příloha časopisu HR Forum o rovných příležitostech!

Začátkem září vyjde nová příloha časopisu HR Forum zaměřující se na koncept rovných příležitostí. Představí nejen aktivity minulé, ale i dlouhodobé, plány skoro až celospolečenského významu, ale i velmi individuální, úspěchy místní i zahraniční, a bariéry, které jsou si podobné, ať už jste kdekoli.
Půl na půl

Diskriminace a právo

Publikace Diskriminace a právo vznikla v rámci projektu Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce.
Aktuálně...

Podpora žen ve vstupu do politiky

Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní mezinárodní konferenci "Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů" uskutečněnou pod záštitou ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, za podpory Nadace Open Society Fund Praha a ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a Úřadem vlády
Aktuálně...

Když se setkáte s odporem...

Rozpoznali jste ve svém okolí nespravedlnost a chcete přispět k prosazování rovnosti. Ale... dříve nebo později narazíte na skupiny i jednotlivce, kteří kladou odpor za každou cenu. Nebo jenom říkají, že vás podporují, ale prakticky se k žádné změně nemají.
Aktuálně...

Španělsko se vydalo cestou k rovnosti

V březnu byl ve Španělsku přijat zákon o rovnosti žen a mužů. Klade si za cíl nastolit rovnost mezi muži a ženami, např. pomocí zvýšení počtu žen v řídících pozicích a v politice a posílením účasti mužů na rodinném životě.
Aktuálně...

Perspektiva žen na trhu práce

Gender Studies, Nadace Heinricha Bölla, Síť mateřských center a poslankyně Kateřina Jacques si vás dovolují pozvat na konferenci: Perspektiva žen na trhu práce. Datum konference: 25.října 2007 Místo: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Co si myslíte o ... ?

Co vám přinesla účast na konferenci Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi?
Na otázku odpovídají:

Veronika Klápová, ČSA, ředitelka útvaru personální politiky, ČSA a.s.

Zajímavé kontakty a nápady.
Jeden z námětů, který zazněl v průběhu konference, jsme implementovali do praxe téměř bezprostředně po jejím ukončení. Jedná se o program zaměřený na práci se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené. Jeho cílem je usnadnit nástup na mateřskou dovolenou, nastavit komunikaci v průběhu mateřské a rodičovské dovolené a vytvořit podmínky pro návrat zpět do ČSA. Díky nadšení mých kolegů jsme vše zvládli připravit a spustit v rekordně krátkém čase.
Radka Dudová, socioložka, Sociologický ústav AV ČR

Co mi účast na konferenci přinesla? Nebudu hodnotit konferenci jako takovou, zaměřím se ve své odpovědi na to, co přinesla konkrétně mě jako inspiraci a poučení pro mou práci. V první řadě se jedná o poznání, že organizovat dialog mezi sférou podnikovou a sférou neziskových organizací (tj. "občanské společnosti") je možné a přínosné, že o tento dialog se zajímá relativně mnoho lidí a je tedy vnímán jako potřebný - i když možná jen některými podniky a jen některými aktéry v těchto podnicích. Dále jsem zjistila, že existuje velká škála možných řešení například konkrétně problémů týkajících se harmonizace práce a rodiny, a že i samy podniky tato řešení aktivně hledají a objevují. Nejzajímavější zjištění (přestože nikterak překvapivé) ale pro mě osobně bylo poznání, že hledání těchto řešení se ve sféře firem bude vždy pohybovat v rámci tržních pravidel a s cílem maximalizace zisku. Harmonizační opatření jsou navrhována jako jeden ze způsobů, jak zvýšit zisk a úspěch podniku (stabilizovat pracovní sílu, zvýšit její loajalitu, případně pracovní nasazení), nikoli primárně jak zvýšit blaho lidí pro něj pracujících. Z toho pro mě vyplývá zásadní otázka: co se bude dít, pokud dojde k výraznému zvýšení nezaměstnanosti a přebytku kvalitní pracovní síly? Podle debaty, která na konferenci zazněla, by se dalo usuzovat, že v té chvíli pro firmy většina opatření ztratí ekonomický smysl, a je otázkou, zda je budou nadále ochotné podporovat. Pohybujeme se tedy ve dvou odlišných logikách (pro firmy je cílem maximalizovat zisk, pro sféru občanské společnosti je cílem usnadnit lidem určité životní situace). Za určitých okolností je možné použít k realizaci těchto odlišných cílů stejné prostředky, co se ale stane, když se podmínky změní?
James Walton, Clients & Markets Director, Deloitte Czech & Slovak Republics

Konference byla skvělou příležitostí seznámit se s praktikami souvisejícími s rovnými příležitostmi žen a mužů u jiných společností. Poučit se z jejich zkušeností, úspěchů a chyb. Přinesl jsem do Deloitte několik nových nápadů, několik nových pohledů na témata, která právě probíráme a zpětnou vazbu k našim současným projektům.


Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí