x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

11/2006 Téma tohoto čísla

Politická participace žen

Milé čtenářky a milí čtenáři,
říjnové komunální a senátní volby nás nalákaly k tomu, abychom se věnovali politice a politické participaci žen. V České republice je žen v politice velmi málo a to převážně v té parlamentní. V komunální politice mají ženy daleko větší úspěch a také se v ní více angažují. V anketě jsme pár kandidátek do komunálních či senátních voleb oslovili a zeptali jsme se jich, jak jejich strana nebo strana, kterou zastupují, dbá o rovnost žen a mužů.

Politickou participací žen se zabývá několik neziskových organizací. Gender Studies, o.p.s. se na ní zaměřila v projektu Hlas ženám. Hlavní kampaň podporovala ženy při volbách do Evropského parlamentu. Fórum 50% je organizace, která má politickou participaci žen jako svoji hlavní agendu. Tématem se také zabývá Petra Rakušanová z oddělení Sociologie politiky Sociologického ústavu Akademie věd. Velice vám doporučuji přečíst si její publikaci: "Česká politika: Ženy v labyrintu mužů?"

Proč je důležité rovnou reprezentaci žen a mužů v politice prosazovat?
1. Zapojení obou pohlaví do rozhodovacích procesů vede k rozhodnutím, které lépe odrážejí potřeby žen i mužů (občanů i občanek),
2. ženy tvoří polovinu daňových poplatníků, proto by měly být stejně zastoupeny na pozicích, kde se přijímají politická rozhodnutí,
3. Česká republika se zavázala k prosazování genderové rovnosti,
4. rovnost žen a mužů je zásadním předpokladem demokracie, udržitelného ekonomického rozvoje a rozvoje lidských zdrojů,
5. ženy přinesou do politiky nová a často v současnosti opomíjená témata.

Pokud budeme hledat nějaký opravdu pozitivní příklad, najdeme ho opět ve Skandinávii, respektive ve Švédsku. V novém švédském parlamentu je zastoupeno 47% žen, což je nejvíce v politických dějinách Evropy. Švédsko je druhou zemí na světě s nejvíce genderově vyrovnaným parlamentem. Na prvním místě je z tohoto hlediska Rwanda, kde ženy zaujímají 48,8% míst parlamentu.

Snad se takového zastoupení v České republice také jednou dočkáme.

Přeji vám, ať listopad není pouze šedivým měsícem,

a samozřejmě hezké čtení!

Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka a editorka

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Žen je v politice málo

Politická participace žen je stále častějším tématem veřejných diskuzí a dostává se i do pozornosti médii. Tomuto trendu dopomohly převážně ženy. V roce 2005 byla registrována strana Rovnost šancí, která se zabývá postavením žen ve společnosti.
Osobnost

Klíčovým tématem nejbližší budoucnosti je ekonomická nezávislost žen

V druhé polovině října proběhlo v Praze valné shromáždění Evropské ženské lobby/ European Women's Lobby (EWL), na němž ženy z více než dvaceti zemí Evropy schválily rezoluce vztahující se k rovnosti žen a mužů, dodržování a prosazování lidských práv a zapojování žen do politického, společenského a ekonomického vývoje jednotlivých zemí.
Aktuálně...

Kubánské aktivistky se připravují na politickou změnu

V úterý 10.října 2006 pořádala Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Forum 2000 a organizací Red Feminista Cubana kulatý stůl s názvem Kuba zítřka: od beznaděje k naději, cestou žen. Hlavním tématem byla budoucnost kubánských žen. Významné kubánské ženy, žijící převážně ve Spojených státech, ale také např.

Co si myslíte o ... ?

Ptali jsme se kandidátek v komunálních a senátních volbách: Jakým způsobem dbá vaše strana nebo strana za kterou kandidujete o rovné postavení žen?
Na otázku odpovídají:

Helena Rögnerová, Volba pro město, Benešov

Obecně prosazuji větší zapojení žen jak v politice, tak v managementu firem. Na naší kandidátní listině jsou v první 10 kandidátů 4 ženy (do 4.místa jsou dvě).
Eliška Hašková Coolidge, ODS, Domažlicko a Klatovsko

Dovolte mi říci na úvod, že demokracie bez rovnoprávnosti není možná. Je nutná. Ženy patří nejen do každodenního života, ale i do politiky, která je jeho součástí. Jejich pochopení, cit a umění otevřeně naslouchat a pomáhat se přímo nabízejí nejen do politického života, kde často chybí schopnost se domluvit v názorové neshodě. Ženy vlastní pokoru, která jim pomáhá se neustále učit a řešit problémy s nadhledem. A politika i obchod je o kompromisu a o umění spolupracovat. A spolupráce vyžaduje obě dvě pohlaví, aby byla efektivní a názorově vyrovnaná. V Americe je běžné, že se muž se ženou dělí o práci, nejen v domácnosti, a oba mohou budovat svou kariéru. Několikrát jsem uvedla, že obdivuji českou ženu za to, jaká je a vždy budu trvat na tom, aby měla prostor ovlivnit náš život a budoucnost naší země.


Jana Ryšlinková, SNK ED, hl. m. Praha

Podíváte-li se na představitele strany, ať už na úrovni celostátní či komunální, zjistíte, že v naší straně mají ženy zelenou. To je dobrý začátek. U nás už opravdu gender nerozhoduje. Jsem přesvědčená, že když se v jakékoli organizaci ocitne "dostatečné" množství žen na vedoucích místech, už z ní nezmizí a dokáží s muži soutěžit jako rovné s rovnými.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí