x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

3/2007 Téma tohoto čísla

Sladění pracovního a osobního života

Milé čtenářky a milí čtenáři,
často si říkáme, že naplánovat den je skoro nemožné. Den nemá tolik hodin, abychom stihli vše, co chceme - práci, rodinu i koníčky. Dá se najít rovnováha mezi pracovním a osobním životem?
Nedávno jsem se zamýšlela nad tím, co je můj osobní a co pracovní život. Přiznávám, že pro sebe mám trošku jiné rozdělení. Můj osobní život se skládá z práce, rodiny a volného času. Beru tedy práci jako součást svého osobního života. Sladit tyto tři priority je většinou velmi složité.

Jeden z článku ve zpravodaji je věnován rodinné politice naší současné koaliční vlády. Dále se dovíme, jak jsou koncipovány rodičovské dovolené v různých zemí Evropské unie.
Každý stát ve světě pojímá rodinnou politiku jiným způsobem. Zaujaly mne tři příklady:

Japonsko - první dva roky rodičovství mají všichni rodiče právem zaručenou flexibilní pracovní dobu
Slovinsko - rodiče mohou využít plně placenou rodičovskou dovolenou 365 dní, mohou ji využít kdykoliv do osmi let věku dítěte
Filipíny - samostatně výdělečně činí rodiče, kteří jsou pojištění, mohou využívat bezplatné péče o děti

Březen je pro ženy významným měsícem. 8. března slavíme Mezinárodní den žen, přestože se nám ho někteří muži (ale i některé ženy) snaží zošklivit. Naše redakce bere Mezinárodní den žen jako oslavu stále trvajícího boje žen za rovnocenné místo ve společnosti.

1. březen je významným v Irsku. Tento den je v irských kalendářích pojmenován jako "Work Life Balance Day" (Den sladění osobního a pracovního života). Organizátoři při této příležitosti představují veřejnosti, převážně zaměstnavatelům, možnosti skloubení pracovního a osobního života, např. flexibilní pracovní dobu, náhradní volno, práci z domova, stlačený pracovní týden, sdílení pracovní pozice aj. Více informací naleznete na www.worklifebalance.ie.

Přeji vám všem úspěšné slaďování pracovního života s osobním.

Alexandra Jachanova Doleželová
šéfredaktorka a editorka

Obsah čísla

Půl na půl

Rovné příležitosti jsou součástí společenské odpovědnosti firem

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility - CSR) představuje způsob podnikání, kdy se firmy zaměřují nejen na ekonomická, ale rovněž na etická, enviromentální a sociální hlediska svého podnikání. CSR aktivity firem jsou dobrovolné a charakteristické tím, že jdou nad rámec zákonem daných povinností.
Půl na půl

Můžete si vypůjčit v knihovně Gender Studies: Babies and bosses: reconciling work and family life aneb jak funguje rodinná politika v zahraničí

Mnozí lidé - a ženy obzvlášť - se v dnešní době snaží skloubit péči o děti se zaměstnáním jak nejlépe to jde. Některé pracují na částečný úvazek, což není vždy jednoduché, protože možnosti zajistit si cenově přijatelnou profesionální péči o děti v pracovní době jsou poměrně limitované.
Rovné příležitosti v praxi

Slaďování pracovního a osobního života má v České republice stále své nedostatky

Slaďování pracovního a osobního života je nevyhnutelnou každodenní realitou všech pracujících žen i mužů. Nicméně, větší díl práce spojené s péčí o rodinu a domácnost spočívá stále na ženě. Ženy tráví neplacenou prací v domácnosti o 2,55 hodin denně více než muži. Musí tedy ve větší míře než muži řešit otázku harmonizace práce a rodiny.
Rovné příležitosti v praxi

Zajímavosti a průšvihy rodinné politiky nové vlády

Vícerychlostní mateřská a rodičovská dovolená, to je největší hit v oblasti rodinné politiky, se kterým přišel ministr práce a sociálních věcí, Petr Nečas. Jedná se o možnosti matek a otců čerpat vyšší částku kratší dobu nebo menší částku delší dobu. Pro slaďování pracovního a rodinného života je to zcela významným krokem.
Rovné příležitosti v praxi

Porovnání systémů rodičovských dovolených v ČR a zahraničí

Český systém mateřských a rodičovských dovolených je v Evropě raritou. Dvacet osm týdnů mateřské dovolené, rodičovská dovolená do tří let věku dítěte a čtvrtý rok pobírání rodičovského příspěvku výrazně převyšuje obvyklou délku mateřských a rodičovských dovolených v ostatních evropských zemích, zatímco výše dávek při mateřské dovolené patří k
Rovné příležitosti v praxi

Znalosti zaměstnanců a zaměstnankyň jsou konkurenční výhodou firem

Pokud se na zaměstnance a zaměstnankyně podíváme z pohledu současných trendů konkurenčního managementu a znalostního managementu, zjistíme, že jsou zdrojem znalostí, které jsou konkurenční výhodou firem na trhu. Konkurenční prostředí na trzích je definováno přístupem k informacím a uměním dávat informace do souvislostí.
Osobnost

Tři ženy – tři pohledy: podmínky slaďování práce a rodiny

Klíčové téma konceptu rovných příležitostí - různé formy slaďování pracovního a rodinného života - zajímá zaměstnance i zaměstnavatele. Je pro obě strany uchopitelné: vyplatí se o něm informovat, nemusí být nutně finančně nákladné a jeho zavedení je přínosné zejména z pohledu loajality a flexibility.
Osobnost

Mateřská centra usilují o respekt k rodinám s dětmi

Slaďování rodinného a pracovního života je jedním ze žhavých témat současnosti, o které se zajímají zaměstnavatelé, politici i neziskové organizace pracující s těmi, jež jsou na trhu práce ohroženi diskriminací. Jednou z nich je i Síť mateřských center v České republice. Zaměřuje se především na rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.
Osobnost

Rovné příležitosti podporují motivující firemní kulturu

S manželem založila telekomunikační firmu GiTy, zároveň vychovávali čtyři děti. Byla vyhlášena manažerkou roku v ČR (1995) a Vedoucí podnikatelkou světa (1999). Aktivně podporuje činnost Moravské asociace podnikatelek a manažerek a účastní se konferencí a seminářů analyzujících principy rovných příležitostí na trhu práce a v managementu.
Aktuálně...

ŽENSKÝ PROTESTSONG

Nalezeno v archivu Gender Studies (2007) Mezinárodní den žen se nezrodil jako svátek. Jeho původ nehledejme v touze po oslavě ženství v podobě Venuše – tajemné plodivé síly. Jeho smyslem není ani společenský akt zpříjemňující oslavnou písní jednou za rok „nejdokonalejším tvorům světa“ jejich těžký osud.
Aktuálně...

Hovory o rodině - nový diskusní pořad na Českém rozhlase 6

Manželství je umění. Rodičovství je profese. Soužití generací je výzva. O rodině a o tom, co s ní souvisí, s Evou Labusovou a jejími hosty. Hovory o rodině je nový diskusní pořad bude vysílat každou neděli od 19.30 na středních vlnách 639 kHz | 954 kHz | 1332 kHz Český rozhlase 6. 

Co si myslíte o ... ?

Jak slaďujete svůj osobní život s pracovním?
Na otázku odpovídají:

Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů, Škoda Auto

Je to poměrně složité, ale řekl bych, že se mi sladění osobního života s pracovním daří. Já i moje přítelkyně sice v práci trávíme dost času a naši přátelé jsou na tom vesměs podobně, ale vždy jsme byli schopni si na sebe najít čas. Podobně je tomu i s oblíbenými aktivitami jako cestování, fotografování a tvorba koláží, na které sice už není tolik času jako dřív, ale stále ještě dost na to, abych o ně nepřišel úplně. Je pravdou, že kromě práce jsme s přítelkyní stále ještě pány svého volného času především my sami, ale věřím, že díky možnosti využívat střídavou péči, zkrácené úvazky a práci z domova zvládneme v budoucnu sladit náš pracovní život i s tím rodinným.Jan Dolanský, herec

Já nevím jak to mám popsat. Sladit to nejde. Zkrátka chodím do práce a veškerý volný čas trávím s rodinou. V momentě, když moje žena pracuje, se o rodinu starám já. Máme také velkou výhodu,že máme letní prázdniny v divadle, takže léto si můžeme užít.

Michal Čupa, generální ředitel, Microsoft

Těžko. Jako většina manažerů nemám ani já dostatek času na práci, na rodinu a na svého koníčka, který vyžaduje spoustu času. Ale uvědomuji si to, a snažím se pracovní a osobní život vybalancovat, něco s tou nerovnováhou udělat.

Díky oboru, ve kterém pracuji, jsem každý den obklopen nejmodernějšími technologiemi. Takže pokud nejsem v práci, snažím se maximálně oprostit od všech těch úžasných nástrojů, které nám usnadňují život. Mám na mysli především počítač, stále připojení k emailovému serveru, a podobně.

Skutečnost, že mám rodinu, mne samozřejmě nutí pečlivěji si plánovat pracovní a osobní život. Moje rodina je více méně objetí mého pracovního života. Ale pak jsou takové drobné momenty, které my dodávají radost do života. Jako například když vezu ráno svou dceru do Prahy do školy. Ten čas, který strávíme cestováním, máme jenom sami pro sebe a můžeme si povídat a prohlubovat spiklenecký vztah dcery a otce.

Nejlépe si ale vyčistím hlavu od každodenních pracovních problémů v letadle. Můj největší koníček je létání v malých motorových letadlech a právě při něm si odpočinu nejvíc. Tři hodiny v letadle jsou jako tři dny dovolené. Na létání se totiž musíte plně soustředit, což znamená, že musíte přestat myslet na jiné věci, přestat řešit pracovní problémy, přestat vymýšlet, co musíte udělat druhý den. Pokud byste to přeci jenom riskli, pravděpodobně by to byl váš poslední let.

Všichni bychom si měli uvědomit, že najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem je v dnešní uspěchané, technologiemi nabité době velmi důležité. Pokud nenajdeme vyvážený poměr mezi prací a osobním životem, nejenom, že si zničíme svůj osobní život, ale také svou kariéru, ztratíme rozhled. Měli by si to uvědomovat také zaměstnavatelé a vytvářet pro své zaměstnance pracovní prostředí, které jim dovolí žit vyvážený život. Jejich zaměstnanci jsou nakonec jejich největším kapitálem.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí