x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

12/2009 Ženy na vedoucích postech

30 let s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen

30.11.2009, Kateřina Machovcová
Tato úmluva OSN je klíčovým mezinárodním dokumentem deklarujícím lidská práva žen a upozorňujícím na oblasti, ve kterých dochází k jejich soustavnému porušování. Zapojené státy pravidelně reportují o plnění svých povinností Komisi OSN pro postavení žen a ta jim zároveň napomáhá k identifikaci problémů a navrhuje možná řešení.

Tato úmluva OSN je klíčovým mezinárodním dokumentem deklarujícím lidská práva žen a upozorňujícím na oblasti, ve kterých dochází k jejich soustavnému porušování. Zapojené státy pravidelně reportují o plnění svých povinností Komisi OSN pro postavení žen a ta jim zároveň napomáhá k identifikaci problémů a navrhuje možná řešení.

Tato mezinárodní deklarace ženských práv (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) byla přijata valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1979. Dosud ji ratifikovalo 186 zemí světa. Bývalá ČSSR tak učinila v roce 1980 a všechna ustanovení přijala i nově vzniklá ČR v roce 1993. Poslední zpráva o plnění závazků za Českou republiku byla mezinárodním výborem přijata v roce 2006. Nejnovější zpráva bude projednávána na 47. setkání na podzim roku 2010.

V roce 1999 byl vydán též tzv. opční protokol, ke kterému ČR přistoupila v roce 2000. Ten stanovuje mechanismus komunikace porušení úmluvy. V některých zemích světa se jedná v podstatě o jediný nástroj, jakým je možné chránit lidská práva žen, na rozdíl od České republiky totiž nemají jiná ustanovení ve své národní legislativě. U nás navíc vstupují do hry antidiskriminační opatření závazná v rámci Evropské unie.

Úmluva definuje diskriminaci žen jako „… jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.“

Příkladem úspěšného vlivu CEDAW jsou legislativní změny v africkém státě Sierra Leone. V roce 2007 zde došlo k masivním změnám zákonů týkajících se manželství a rozvodů, vlastnictví a domácího násilí. Tomuto kroku předcházela právě doporučení komise upozorňující na nutnost věnovat pozornost právě těmto tématům. V oblasti sňatků došlo k ustanovení nejnižšího věku na 18 let a k nutnosti získat souhlas obou stran. K zrovnoprávnění žen a mužů došlo v oblasti dědictví. A konečně legislativa v oblasti domácího násilí zavazuje stát dbát na bezpečí žen, bez ohledu na to, zda jsou násilníky cizí muži nebo jejich příbuzní či partneři. Manželské znásilnění je nyní považováno za domácí násilí.

Zdroje:

CEDAW 30 let

Zprávy jednotlivých zemí - Country reports

Stínové zprávy – alternativní reporty k oficiálním vládním sdělením

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *