x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2014 Firma roku: Rovné příležitosti 2014

A vítězem se pro rok 2014 stává…GE Money Bank

28.11.2014, Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s.
Vítězem letošního ročníku soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti se stala GE Money Bank. Porotu nadchla zejména komplexním programem, který má za cíl sladit pracovní a osobní život. Banka zaujala také systematickým a aktivním přístupem k otázkám různých forem diverzity, včetně té věkové, na kterou se soutěž tento rok zaměřila.

Firemní aktivity spjaté s diverzitou se v GE odvíjejí v rámci projektu nazvaného „GE Rozmanitě“. Ten se věnuje třem hlavním tématům – flexibilnímu zaměstnávaní, rozvoji talentů a rodinnému programu. Na jeho realizaci se podílejí sami zaměstnanci a zaměstnankyně z různých oddělení banky. Problematiku diverzity zaštiťuje i vrcholové vedení GE Money Bank. Od roku 2011 organizují pravidelná setkání v rámci tzv. Diversity Steering Group, kde diskutují nejen firemní strategii v oblasti diverzity, ale schvalují i benefity vyplývající z ověřených preferencí zaměstnanců.

Jako dobrý příklad z praxe lze označit fakt, že je problematika rovných příležitostí integrována i do procesu organizačního plánování a kariérního růstu banky. V rámci diskusí o hodnocení a rozvoji zaměstnanců a zaměstnankyň se GE zaměřuje na generační rozdíly, např. mezi generací 50+ a absolventy, ale i na zastoupení žen na vyšších pozicích nebo na identifikaci příležitostí, které usnadní návrat do práce po mateřské a rodičovské dovolené či po dlouhodobé nemoci.

Pravidlo nediskriminace a podpory diverzity má banka také včleněno do různých firemních dokumentů a danému tématu je pozornost věnována i prostřednictvím firemních workshopů, kulatých stolů a školení. V GE funguje navíc i firemní ombudsman, který pomáhá řešit jakékoliv podněty zaměstnanců, nevyjímaje případné pochybnosti o objektivním a spravedlivém postupu svých nadřízených. Banka má komplexní program podporující rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, který kromě jiného zahrnuje webové stránky určené této cílové skupině nebo finanční příspěvek zaměstnankyním, které se vracejí do práce do roka od narození dítěte. Ve firmě funguje i podpůrný program při návratu zaměstnance či zaměstnankyně po dlouhodobé pracovní neschopnosti založený na flexibilizaci pracovní doby či změně pracovní náplně.

Pro skupinu 50+ připravila GE Money Bank program „Tenkrát na východě“ – ten se zaměřuje na rozvoj tzv. soft skills a jeho cílem je zvýšení motivace, uvolnění, načerpání sil a inspirace do další práce u této věkové skupiny. Naopak pro skupinu absolventů/absolventek vysokých škol a tedy mladých lidí do 26 let věku organizuje banka tzv. Leadership programy.V rámci těchto programů mají účastníci a účastnice možnost během krátké doby poznat několik pozic v dané divizi, pracovat v zahraničí a v mezinárodním týmu. Studujícím vysokých škol nově firma nabízí také placené stáže v různých odděleních.

Foto: Anna Šolcová Photography

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *