x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03 / prosinec 2005 Rovné příležitosti 2005

Bez publikace Ženy a muži v datech se zkrátka neobejdete

30.11.2005, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
Konečně vyšlo aktualizované vydání publikace Ženy a muži v datech. Publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, podíleli se na ní také zástupci a zástupkyně ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva zdravotnictví, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva školství, Ústavu pro informace a vzdělávání a Ústavu zdravotnických informací a statistiky. "Publikace přináší data, která vypovídají o současném postavení žen a mužů v České republice."

Konečně vyšlo aktualizované vydání publikace Ženy a muži v datech. Publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, podíleli se na ní také zástupci a zástupkyně ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva zdravotnictví, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva školství, Ústavu pro informace a vzdělávání a Ústavu zdravotnických informací a statistiky. "Publikace přináší data, která vypovídají o současném postavení žen a mužů v České republice."

Oproti vydání z roku 2003 se sledované oblasti liší: Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti; zdraví; vzdělání; práce a mzdy; sociální systém; soudnictví a kriminalita; veřejný život a rozhodování; věda, technologie a informační společnost.

Úvod vysvětluje pojem gender, který stále ještě není v Česku běžně používaný a čeština pro něj nemá ekvivalent. "Gender se vztahuje k sociálním rozdílům a k těm vztahům mezi ženami a muži, které jsou získané, měnitelné v čase a široce se liší uvnitř jednotlivých kultur i mezi nimi."

Z grafů se dozvídáme některá zajímavá, ale již známá fakta, např. že ČR má více žen absolventek vysokých škol než mužů. Zaměstnanost českých žen je v porovnání s ostatními zeměmi EU vysoká. "V roce 2004 byla míra ekonomické aktivity žen ve věku 15 a více let 50,5% (mužů 68,4%)." Nezaměstnanost žen je ale vyšší než nezaměstnanost mužů. nezaměstnaných žen je 9,9%, mužů 7,0%. "Nejvyšší podíl žen je mezi zaměstnanci, kde tvoří 46,6%. Mezi podnikateli je žen 26,3%, mezi zaměstnavateli 22,3% a mezi osobami samostatně výdělečně činnými je žen 27,6%."

Novinkou vydání pro rok 2005 je použití mediánů mezd. "Mediánová hrubá měsíční mzda představuje prostřední hodnotu vzestupně seřazené řady mezd, jde tedy o přesnější, reálný a extrémními hodnotami nezkreslený ukazatel mzdové úrovně."

Publikace Ženy a muži v datech by měla být součástí knihovny všech personalistů/tek, sociologů/-žek, politiků/-ček, výzkumníků/-ic, politologů/-žek, ale i studentů a studentek a mnohých dalších. Může být nápomocná všem a vejde se Vám do kapsy.

Publikace je k dostání zdarma v knihovně Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2, otevřeno v úterý až pátek od 12 do 18 hodin nebo v internetovém knihkupectví http://knihkupectvi.feminismus.cz za cenu poštovného.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *