x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2015 Celoživotní ekonomické dopady mateřství

CEDM - Celoživotní ekonomické dopady mateřství

26.2.2015, Lada Wichterlová, Gender Studies, o.p.s.
Projekt vedoucí k fundovanějšímu dlouhodobému i krátkodobému rozhodování v rámci rodin a k zlepšení rovnováhy mezi pracovním, soukromým a rodinným životem.

Věříme tomu, že řešení problémů je možné jen tehdy, když se podaří problém dobře analyzovat, uchopit, porozumět mu, podívat se na něj z různých hledisek. Nejvíce zjištění, nových analýz a výzkumů bude vznikat v souvislosti s projektem zaměřeným na ekonomické a sociologické dopady mateřství. Což je téma horké a důležité.

Budeme se zabývat tím, zda se vyplatí, aby ženy opouštěly pracovní trh na tři, šest, devět let, jaký to má dopad na jejich pozici na trhu práce aktuálně i do budoucna. Zaměříme se na to, co může rodičům usnadnit návrat na trh práce, co je může motivovat k rychlejšímu návratu, mají-li o něj zájem. Budeme sledovat míru diskriminace českých žen při nástupu do zaměstnání, zabývat se výší příjmů žen bezdětných a žen, které mají děti. Paralelně si budeme všímat detailněji problematických záležitostí, například stále častějšího zaměstnávání žen na prekérní formy práce po mateřské a rodičovské dovolené. Tento typ pracovních smluv může sice ženám leccos usnadnit v aktuální problematické situaci, může mít ale také velmi neblahý dopad do budoucna.

Vše budeme dávat do souvislostí, prezentovat výstupy na kulatých stolech pro zaměstnavatele a osoby v rozhodovacích pozicích, nabízet semináře mateřským a rodinným centrům. Sestavíme také soubor doporučení, jako podklad pro osoby v rozhodovacích pozicích, které se zabývají rodinnou politikou a spřízněnými tématy a nadále budeme provozovat právní poradnu zaměřenou na osoby diskriminované na trhu práce.

Analýzy a výzkumy budou pro tento projekt dělat expertky a experti ze Sociologického ústavu AV ČR a CERGE EI. Kulaté stoly bude pořádat organizace Byznys pro společnost. V projektu máme také norské partnerky, které projekt odborně zaštiťují, supervizují. Široká veřejnost bude mít příležitost se s nimi setkat na konferencích a jiných významných akcích, které v rámci projektu proběhnou.

O projektu budeme pravidelně informovat na stránkách Zpravodaje a na webových stránkách projektu.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *