x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

11/2010 Firma roku: Rovné příležitosti 2010

Česká republika plýtvá lidským potenciálem

30.10.2010, Alexandra Jachanová Doleželová, Eva Kavková
Na tom se shodli expertky a experti z Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen. Nízký počet žen na předních politických pozicích je podle nich nepochopitelný v zemi, která má vysoký počet vysokoškolských absolventek a řadu institucionálních opatření na podporu rovných příležitostí, včetně poradních orgánů vlády. Česká republika představila ve čtvrtek 14. října na půdě OSN zprávu o tom, jak naplňuje své závazky vyplývající z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen Úmluva). Rovněž odpovídala na dotazy 23 expertů a expertek. Ti ve spolupráci s neziskovými organizacemi upozorňují na případy, kdy jsou ženská práva porušována či existují pouze na papíře. České delegace se dotazovali na nerovné zastoupení žen v politice a v zaměstnání, platovou diskriminaci, sterilizaci Romek, reprodukční práva apod.

Na tom se shodli expertky a experti z Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen. Nízký počet žen na předních politických pozicích je podle nich nepochopitelný v zemi, která má vysoký počet vysokoškolských absolventek a řadu institucionálních opatření na podporu rovných příležitostí, včetně poradních orgánů vlády.

Česká republika představila ve čtvrtek 14. října na půdě OSN zprávu o tom, jak naplňuje své závazky vyplývající z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen Úmluva). Rovněž odpovídala na dotazy 23 expertů a expertek. Ti ve spolupráci s neziskovými organizacemi upozorňují na případy, kdy jsou ženská práva porušována či existují pouze na papíře. České delegace se dotazovali na nerovné zastoupení žen v politice a v zaměstnání, platovou diskriminaci, sterilizaci Romek, reprodukční práva apod.

Úmluva byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním Organizace spojených národů a je považována za mezinárodní deklaraci ženských práv. Československá socialistická republika podepsala Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen 17. července 1980 v Kodani. Po rozpadu země k 1. lednu 1993 se Česká republika stala 19. ledna 1993 členskou zemí OSN a přijala všechny související povinnosti vztahující se k ochraně lidských práv, včetně Úmluvy. Tím se zavázala začlenit principy rovnosti mužů a žen do české ústavy a související národní legislativy a v praxi tuto rovnost naplňovat.

Navzdory dlouholeté kritice z domova i ze zahraničí a navzdory přání voličů a voliček, kteří by rádi viděli více žen v politice, zůstává situace neměnná. Politická reprezentace ignoruje jejich vůli a podle Soledad Murillo de la Vega, členky Výboru OSN, tak porušuje základní demokratické principy, které garantují rovný přístup a zacházení. To, že v české vládě není zastoupena ani jedna žena, z nás dělá posledního evropského dinosaura,“ komentuje situaci Eva Kavková z České ženské lobby a Evropské kontaktní skupiny.

Výbor OSN se zajímal i o to, jakým způsobem hodlá česká vláda řešit diskriminaci žen v zaměstnání, a to především matek malých dětí. Nízký počet volných míst v mateřských školách a nedostatek částečných a flexibilních úvazků spolu s nízkými platy jsou překážky, kterým musí čelit většina českých žen. „České republika je zemí s nejvyšším vlivem rodičovství na zaměstnanost žen, rozdíl mezi zaměstnaností žen malých dětí a zaměstnaností ostatních žen je přes 40 procent,“ dodává Alexandra Jachanová Doleželová z Gender Studies, předsedkyně České ženské lobby.

Česká vláda v OSN deklarovala, že je zvýšení počtu zařízení péče o děti jednou z jejích hlavních priorit. Zapomněla ovšem dodat, jak je tato priorita propojena s návrhem na výraznou redukci rodičovských dovolených. Pavel Janeček, člen vládní delegace z Ministerstva práce a sociálních věcí v  souvislosti s nerovnostmi na trhu práce učinil několik slibů: do konce roku bude vytvořen manuál pro snižování genderového mzdového rozdílu, příští rok bude jmenována odpovědná osoba, která se bude problematice nerovného odměňování intenzivně věnovat. Chystá se snížení hygienických podmínek pro zařízení péče o děti a do konce roku 2010 bude vytvořena evaluační zpráva, která zhodnotí využívání zařízení péče o děti, spokojenost s nimi a zjistí jejich případný nedostatek. Česká ženská lobby bude tyto aktivity sledovat.

Česká ženská lobby (dále jen ČŽL), která zastřešuje 21 organizací hájící práva žen připravila ve spolupráci s dalšími organizacemi alternativní zprávu o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou výboru představila 11. října. Největší slabiny vidí ČŽL v nedostatečném zastoupení žen v politice, diskriminaci (často i vícečetné) na trhu práce, nedostatečném institucionálním zabezpečení politiky rovnosti a nerovném přístupu migrantek k veřejné lékařské péči. Na základě této zprávy a dalších doplňujících informací od zástupkyň České ženské lobby (resp. Gender Studies a Evropské kontaktní skupiny), Ligy lidských práv a Evropského centra pro romská práva (European Roma Rights Center)kladli zástupci a zástupkyně výboru své dotazy. V nejbližší době výbor představí sérii závazných doporučení pro ČR.

Podrobnou zprávu o průběhu jednání výboru OSN s českou delegací naleznete zde.

Alternativní zprávy NNO, vládní zprávy a další informace k zasedání jsou k dispozici na internetové stránce: http://www2.ohchr.org/english/.

Prohlášení ČŽL je v anglickém jazyce ke stažení zde: http://www.feminismus.cz/download/CR_ORAL_STATEMENT.pdf.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *