x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2014 Firma roku: Rovné příležitosti 2014

Česká spořitelna získala ocenění v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku

27.11.2014, Anna Kotková, Gender Studies, o.p.s.
Česká spořitelna je zaměstnavatel, který dlouhodobě aktivně podporuje rovné příležitosti na pracovišti a rozmanitost v týmech svých zaměstnanců. Její aktivity ocenila také porota soutěže Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku, která jí udělila 2. místo. Čím konkrétně se o toto ocenění Česká spořitelna zasloužila?

Program Diversitas

Program Diversitas zavedla Česká spořitelna na podporu rovných příležitostí mužů a žen na pracovišti. Zajišťuje vhodné podmínky pro návrat rodičů z mateřské či rodičovské dovolené, zabývá se také problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením a kvalitou pracovního prostředí pro tyto zaměstnance. Jeho nedílnou součástí je také slaďování osobního a pracovního života. Kromě těchto aktivit se program Diversitas zaměřuje i na problematiku age managementu, jeho součástí je projekt Moudrá Sova zaměřený na podporu zaměstnanců 50+ a 30-.

Moudrá sova

Strategickými cíli a úkoly programu Moudrá Sova jsou:

- realizovat koncept age managementu v rámci České spořitelny

- zavést téma diverzity jakou součást programu manažerského rozvoje

- revidovat a rozšířit nabídky školení

- vytvořit komunitu pro zaměstnané v rámci ČS

- zřídit platformu pro předávání zkušeností Sovy Sobě

-zavést kariérní poradenství šité na míru

Program Moudrá sova se zaměřuje na slaďování pracovního a osobního života žen a mužů ve věku 50+ a 30-. Česká spořitelna si je vědoma know-how a zkušeností těchto zaměstnanců a zaměstnankyň, proto je motivuje k tomu, aby své znalosti sdíleli a předávali mladším generacím v rámci aktivit podporujících mezigenerační dialog. V příštím roce Česká spořitelna připravuje jako novinku reverse mentoring, který je založen na vzájemném porozumění a sdílení zkušeností mezi zaměstnanci 50+ a 30-.

V roce 2014 připravila Česká spořitelna pro „Moudré sovy“ speciální aktivity, které jsou vytvořené na míru potřebám jejich věkové kategorii:

- jak vytvořit profil na LinkedIn

- Univerzita 3. věku (vzdělávání pro skupinu 50+)

- školení Flexi kancelář – seznamuje skupinu 50+ smožnostmi flexibilních úvazků

- interaktivní workshopy za účelem identifikace potřeb této věkové skupiny

- workshopy na vytvoření a rozvoj mezigeneračního dialogu

- komunita na Google+ s názvem Moudrá Sova pro sdílení zkušeností

Foto: Anna Šolcová Photography

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *