x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2015 Chudoba a dluhy genderovou optikou

Co mají společného Ada Lovelace a Bill Gates?

1.9.2015, Gabriela Petrušová
V polovině června navštívila Prahu americká režisérka Robin Hauser Reynolds, která v rámci exkluzivní předpremiéry v České Republice představila svůj dokument s názvem CODE: Debugging the Gender Gap .
Reynolds ve svém popularizačním dokumentu prostřednictvím série mini-příběhů žen z různých sfér IT poukazuje na problematiku nerovného zastoupení mužů a žen v této oblasti a taky na aktuální palčivé téma sexismu na pracovišti. Při příležitosti její osobní návštěvy České Republiky jsme měli možnost položit jí pár otázek.

Navzdory tomu, že ženy velkou měrou přispěly k rozvoji informačních technologií a počítačové vědy (v dokumentu zmiňujete jména jako Ada Lovelace nebo Grace Hopper), ženy nejsou úplně součástí této historie. Myslíte si, že se tato situace někdy změní?

Jak říká Gloria Steinem, „Ženy byly vždycky stejnou měrou součástí minulosti jenom ne stejnou měrou součástí historie.” Doufám, že se tato skutečnost změní. Věřím, že ženy budou zastávat vedoucí pozice ve velkých korporacích a v technických oborech a zároveň jim to otevře cestu stát se vzorem a naleznou stálou pozici v dějinách.

V dokumentu se vedle vážných témat objevují i úsměvné historky jako například příběh o animované nápovědě Microsoft Office – Clippy. Příběh popisuje, jak čistě mužský tým nebral do úvahy i jiný pohled při vytváření této aplikace a jak tato situace pak celkově ilustruje absenci diverzity v pracovních kolektivech. Myslíte si, že by situace byla odlišná, kdyby globální technologické a výzkumné společnosti byly více diverzifikované?

Jsem absolutně přesvědčená, že kdyby globální technologické společnosti byly založeny na principech diverzity a programátorské týmy by byly více různorodé, tak by společně dokázaly vytvářet produkty, které by byly pro společnost prospěšnější. Genderová, etnická a sociálně-ekonomická různorodost nabízí širší perspektivu, umožňuje ve větší míře usilovat o zdokonalení. Projekty Apps for Good nebo Technovation World Pitch Challenge jsou skvělým příkladem toho, co jsou dívky a chlapci z různých prostředí schopni společně vytvářet.       

Dokument také kritizuje, jak jsou lidé pracující v IT sektoru reprezentováni v populárních médiích. I tak populární televizní seriály jako Teorie Velkého Třesku pracují se stereotypními obrazy. Myslíte, že se někdy podaří tuto skutečnost změnit?

Náš výzkum ukazuje, že nerovnoměrné genderové zastoupení v IT je kulturní problém, kde stereotypní zobrazení programátora ve velké míře přispívá k demotivaci dívek, aby se staly součástí IT světa nebo aby se rozhodly studovat technické obory. Je to mnohem komplexnější problém a stereotypy jsou jen jednou součástí toho problému, ale zato dost podstatnou. Stereotypní zobrazení programátora jako asociálního magora, který rád pracuje o samotě někde ve sklepě, není něco, co je pro ženy a dívky atraktivní. Hollywood má tendenci tenhle obraz rozšiřovat v televizi a ve filmu a jenom ojediněle ukazuje ženy, které jsou úspěšné ve STEM oborech (přírodní vědy, technika a technologie, matematika). Kdyby Hollywood produkoval víc filmů, kde by byly zobrazovány ženy ve vedoucích pozicích, tak by měly dívky a mladé ženy vzory, ke kterým by mohly vzhlížet. Je důležité, aby dívky viděly ženy v rozhodovacích pozicích, aby i ony samy uvěřily, že se můžou na takové pozice hlásit.

Dokument CODE svým námětem přispívá ke globální debatě o nedostatku žen v IT. Jsou tu ale i jiná odvětví, kde jsou ženy výrazně méně zastoupeny (např. stavebnictví). Jaký je Váš pohled na tuto situaci?

Ženy jsou nerovně zastoupeny ve více oblastech, finančnictví atd. Jsem šťastná, že CODE pomáhá rozvinout debatu o problému nerovného zastoupení žen i v jiných odvětvích. Na konferenci TEDWomen jsme měli debaty se ženami z různých odvětví: vzdělávání, komunikace, finančnictví… Problematika genderově nerovného zastoupení překračuje hranice průmyslu. Sexismus a nerovné zastoupení žen je globální otázka.    

Představila jste svůj dokumentární film na newyorském filmovém festivalu Tribeca a také se v exkluzivní předpremiéře dostal i do České Republiky. V současné době propagujete CODE v různých evropských zemích. Jaké jsou Vaše další plány ohledně distribuce?

V současné době promítáme film na evropských filmových festivalech, konferencích a v rámci firemních akcí. Na podzim budeme nabízet dokument širšímu spektru organizací. V lednu rozšíříme distribuci pro školy a do léta 2016 bude dokument k dispozici i na DVD a na internetu.

Americké Ministerstvo financí oznámilo, že v roce 2020 uvede nový design 10$ bankovky, na které by měla figurovat poprvé v historii žena. Máte představu, která žena v historii USA by si to místo zasloužila?

Nebyla by Grace Hopper ideální kandidátkou?


Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *