x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2015 Samoživitelství

Dát sólo rodičům novou šanci

26.5.2015, Eliška Kodyšová, Aperio
Být sólo rodičem – a především sólo matkou – znamená často ocitnout se v začarovaném kruhu: Nemáte dost peněz, protože máte špatně placenou práci – třeba kombinaci nočního úklidu, práce na pokladně v diskontu a manuální práce z domova. Dobře placenou práci vzít nemůžete, protože jste s dětmi sama, školek je málo a míst v družinách taky a nabídky práce s flexibilním režimem jsou na trhu práce nedostatkovým zbožím. Soukromou školku či hlídání si dovolit nemůžete, protože máte málo peněz. Zvýšit si kvalifikaci je obtížné, nemáte dost času ani peněz a často ani energie. Připadáte si jako slepička, která shání kohoutkovi vodu, anebo jako někdo, kdo bojuje s drakem, kterému z každé useknuté hlavy vyrůstají tři další – podle vašeho pohádkového vkusu. Kde jenom začít?

Sólo matky se v Česku ocitají v průsečíku několika nepříznivých okolností:

  1. Jsou rodiče, a stejně jako ostatní řeší nedostatek školek a flexibilního zaměstnání.
  2. Jsou ženy v zemi, která je nastavená na dvoupříjmové domácnosti a má vysoký gender pay gap[i].
  3. Opatrovnické řízení staví rodiče proti sobě a jejich konflikt spíše eskaluje, než by je vedlo ke konstruktivní dohodě a spolupráci na výchově dítěte.

APERIO pracuje se sólo rodiči v rámci své webové poradny už deset let. Podporuje je při jednání se zaměstnavateli, soudy a bývalými partnery či partnerkami. Od roku 2009 jim nabízí i kurzy, které jim jsou šité na míru. Aktuální kurz Nové šance, který běží v rámci projektu financovaného z OPPA chce pomoci sólo rodičům restartovat jejich kariéru s cílem pomoci jim najít práci, která je a jejich rodiny účinně uživí. Patronát nad ním převzala paní Kamila Pádecká z Magistrátu Hlavního města Prahy. Účastní se ho třináct žen s rozličnými životními příběhy, které spojuje to, že jsou na výchovu svých dětí samy. Jejich jednotlivé osudy zahrnují úmrtí manžela, domácí násilí, drogovou závislost, hrozbu ztráty bydlení, či chronické zdravotní potíže. Dnes jsou ale všechny odhodlané využít svou novou šanci a získat lepší zaměstnání: tedy takové, které jim přinese dostatek financí a umožní jim pokud možno sladit práci s rodinou. Nemožné? My věříme, že ne – důkazem jsou dobré zkušenosti zahraničních organizací, které podobné programy už řadu let realizují. APERIO s nimi spolupracuje v rámci iniciativy i-open.eu, která v rámci projektu Erasmus+ vyvíjí online vzdělávání nejen pro sólo rodiče, ale i pro odbornou veřejnost, která s nimi pracuje.

Kurz je tentokrát pojatý velkoryse – v rámci 80 hodin je dostatek prostoru na osobní i profesní rozvoj a seminář o hledání zaměstnání. Ženy se tak potkávají dva a půl měsíce – a za tu dobu už se dá přemýšlet o sobě a o tom, kam se chtějí dostat. Za měsíc od začátku kurzu už stihly skládat koláž svého života, mapovat a testovat své silné stránky, rozklíčovat svou komunikaci s ostatními a s klidem se bránit stresu.

Nejde ale vždy jen o příjemné posezení – konfrontace s osobními tématy občas přináší vynoření nevyřešených otázek a chronických potíží, které se sólo rodičovstvím souvisí a které není jednoduché zvládnout. Kurz se zaměřuje na posílení dovedností pro pracovní uplatnění, není psychoterapeutickou či podpůrnou skupinou; pro zvládnutí případných akutních potíží ženám proto projektový tým doporučí, na koho se obrátit a jak dál postupovat, případně poradenství rovnou zprostředkuje. Svá osobní rozvojová témata mohou ženy propracovávat do hloubky na individuálních setkáních s koučkou.

Ačkoli sólo otcové tvoří plnou pětinu sólo rodičů, za celou dobu, co APERIO nabízí těmto lidem vzdělávání, tak jej využívají jen ženy. Zdá se ale, že bezpečí ryze ženské skupiny jim naprosto vyhovuje. Výzvou proto zůstává vytvoření mužské skupiny pro sólo otce, kteří zatím působí jako soběstační solitéři. To ale neznamená, že být sám na děti je pro muže peříčko.

Náš kurz se brzy přehoupne do své druhé poloviny, a účastnice toho ještě hodně čeká. Na konci kurzu by každá z nich měla mít jasný akční plán, který jim pomůže uskutečnit kroky k práci jejich snů. Všem jim přejeme, aby dokázaly tu dlouhou cestu urazit, a úspěšně se tak poprat s oním zdánlivě neporazitelným drakem chudoby, nedostatku příležitostí a beznaděje.[i]Gender Pay Gap (GPG) je na ČSÚ počítán jako relativní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen vztažený k mediánu mzdy mužů a je publikován v procentech.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *