x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2015 Chudoba a dluhy genderovou optikou

Dluhy znamenají pro lidi bez domova začarovaný kruh

1.9.2015, Alexandra Doleželová, Jako doma
Jízdenka na tramvaj – 24 korun, jednou, možná víckrát si ji nekoupíte. Proč? Protože jste ráda, že máte na jídlo, večer na noclehárnu nebo na to vysněné pivo před spaním a pravděpodobně i něco ostřejšího, aby se v tom strachu z ulice dalo vůbec usnout (a nebo naopak neusnout). Možná jste si nekoupila jízdenku ještě dříve, když jste na ulici nebyla a bydlela v pronajatém bytě nebo u rodičů. Pak byl těžký rok, na pokutu jste zapomněla, to se přece stane, ne? Teď, když na ulici jste, buďte si jistá, že vám váš přešlap s životem zamává. Jízda načerno se neodpouští!

Takto může vypadat jeden z příběhů žen i mužů bez domova. Dluhy ale přicházejí z různých důvodů – půjčky, nezaplacení telefonu, zdravotního pojištění, nájemného, ale i za zmiňovanou nezakoupenou jízdenku. Některé ženy bez domova neodmítly dědictví po svém manželovi, protože o dluzích nebo alespoň jejich výši nevěděly. Dluhy můžete podědit i po rodičích, pokud jste je dlouho neviděli a protože nevíte o jejich úmrtí, dědictví jste včas neodmítli. Nezkušení nakupující se také mohou stát oběťmi šikovných obchodníků. Dobře vycvičený zaměstnanec či zaměstnankyně telefonní společnosti vás přesvědčí, že když s nimi podepíšete smlouvu, žádné závazky z toho neplynou a od smlouvy můžete odstoupit kdykoliv. Když vám ale dojdou peníze na zaplacení, zjistíte, že realita je úplně jiná. V dnešní době vás na půjčku navnadí kde kdo. „Neřešte, že nemáte peníze, díky nám si můžete koupit cokoliv,“ zní často vzkaz agentur, které peníze půjčují. V současné době si můžete v některých městech půjčit peníze i v trafice.    

Ženy bez domova (ale i muži) se díky dluhům dostávají do bludného kruhu. Pokud si najdou bydlení či práci, zasáhne exekutor – sebere část mzdy (částka, která vám zůstane, málokdy stačí na pokrytí životních potřeb), přijde k vám domů (někteří exekutoři dokonce navštíví váš byt i ve vaší nepřítomnosti) a zabaví majetek, který má nějakou cenu1. Dluhy v hodnotě stovek tisíc (kdy takovéto výše dosáhnou na základě úroků, odměny vymahačské firmě či exekutorům) se stávají nezaplatitelnými. Perspektiva, že se vám někdy podaří takto vysoký dluh splatit v měsíčních částkách, které vám exekutor odebírá, není. Proto se může stát, že začnete přemýšlet v mezích toho, že nemá cenu pracovat – stejně vám část strhnou; a nebo si najít bydlení – mám si byt vybavovat, když mi věci seberou? Dluhy znamenají pro lidi bez domova začarovaný kruh: nemohou je zaplatit, protože nemají bydlení a práci; nemohou si nalézt bydlení a práci, protože mají dluhy. Navíc pokud vám například přátelé nabídnou azyl u sebe doma, uvádíte je do rizika, že přijdou o věci i oni.  

Kuchařky bez domova (ženy bez domova, které se sdružují pod hlavičkou organizace Jako doma) sní o možnosti oddlužení. Je to pro ně jediná vyhlídka být zase svobodné, bez dluhů. Pokud procházíte oddlužením (říká se mu i osobní bankrot), máte možnost splatit během pěti let své dluhy (nebo nižší částku minimálně však 30 procent). Pokud váš návrh schválí insolvenční (krajský) soud, všichni vaši věřitelé se musí do měsíce přihlásit. Kdo se nepřihlásí, nemá už v budoucnu šanci, dluh vůči tomuto věřiteli je vám odpuštěn. Abyste mohli osobním oddlužením projít, musíte mít pracovní smlouvu, což v případě, že jste dlouhodobě nezaměstnaní, žijete na ulici (a samozřejmě i v jiných případech), není jednoduchá věc. Pro kuchařky bez domova tak osobní oddlužení zatím zůstává snem. Pevně ale doufají, že se podaří jej naplnit.

Osobní oddlužení ale není procházka růžovým sadem. Návrhu můžete věnovat spoustu času, a pokud si sjednáte někoho na vypracování, tak i peněz. Osobní oddlužení je pro vás obdobím pěti let, kdy nesmíte vynechat ani jednu měsíční splátku. Vaše splátka obsahuje měsíční odměnu insolvenčnímu správci, která činí 1 089 Kč, který na vaše splácení dohlíží. Za období pěti let získá insolvenční správce přes 65 tisíc. Pokud ztratíte zaměstnání a nejste schopná dále platit a nemáte již splaceno alespoň 30 procent dluhu, jste v koncích. Šanci na osobní oddlužení máte v životě jen jednu. Navíc vám soud může oddlužení zrušit, pokud zjistí, že pracujete na černo, což se v dnešní době stává často. Dávejte si pozor, všechny své příjmy musíte insolventnímu správci hlásit. Hlavní podmínkou, aby pro vás oddlužení mělo smysl a mohlo vést k vysněnému začátku od nuly je, nedělat si žádné nové dluhy!

Oddlužení, nebo-li tzv. „osobní bankrot“, je nyní často považováno za jediné řešení situace, kdy už člověk neví, kudy dál, protože není schopen splácet svoje dluhy. Pokud splní stanovené podmínky, soud jej může osvobodit od povinnosti hradit dluhy v plné výši a dluhy se nenavyšují o úroky a další poplatky. Převzato z Dluhový labyrint.

Problematice dluhů se věnovalo jedno setkání vzdělávacího cyklu pro ženy v sociální tísni, který se konal v rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR „Ženy sobě“. Zkušenosti ze jmenovaného vzdělávacího cyklu naleznete v publikaci Ženy sobě: zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci.

Kam se obrátit o pomoc když mám dluhy?
Nereagujte na agentury, které inzerují „vyřeším vaše dluhy“, je totiž možné, že se za účelem „vyřešení“ svých dluhů ještě více zadlužíte. Pro lidi v sociální tísni existují občanské poradny. Dovolte mi doporučit tři instituce, s kterými mám velmi dobrou zkušenost.
-    Poradna Rubikon centrum pro lidi s kriminální minulostí (http://www.rubikoncentrum.cz/hledam-pomoc-jsem-zadluzen.php)
-    Remedium – občanská poradna Praha 3 provozující webovou stránku Dluhový labyrint
-    Občanská poradna Společnou cestou1 Existují věci, které vám exekutor zabavit nemůže, jsou to věci, které nezbytně potřebujete k zajištění základních potřeb, tedy např. lednička a pračka. Sedací souprava již za nezbytnou považována není. Konkrétní posouzení, co je a není potřebné pro uspokojení vašich potřeb, je ale na exekutorovi. 


Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *