x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2019 Gender v mentoringu

Dozvědět se víc? Safe the date 11. 12. 2019

30.11.2019, Gender Studies, o.p.s.

Nové možnosti a inovace se nevyhýbají ani mentoringu. Rozvinout mentoring v pomáhajících profesích, konkrétně v oblasti sociální práce, pedagogiky a ošetřovatelství pomocí smíšených výukových metod, včetně online kurzu, se s důrazem na genderovou senzitivitu snažíme i my.

Dne 11. 12. 2019 připravujeme konferenci na téma mentoring v pomáhajících profesích a jeho genderový rozměr. Představíme výstupy a jednotlivé zkušenosti z partnerských zemí mezinárodního projektu Online mentor. Zároveň bude pro účastníky a účastnice připraven sborník příkladů dobré praxe, který nabídne inspiraci pro rozvoj genderové rovnosti a nediskriminačních přístupů i v oblasti pomáhajících profesí.

I v rámci konference se budeme zaměřovat na feminizované profese a diskutovat možnosti podpory prostřednictvím mentoringových aktivit. Jakým způsobem nastavit vzdělávání v oblasti mentoringu? Představíme online kurz a face-to-face seminář, které nabízí možnosti základního proškolení. Oba kurzy jsou postaveny na základě zkušeností expertů a expertek z různých oblastí a partnerských zemí.

Zároveň mladí profesionálové a profesionálky (do 29 let) v daných oborech budou moci využít možnosti projít úvodním školením a získat základní informace o mentoringu a osvojí si základní potřebné dovednosti.

Pokud máte zájem o účast na konferenci či kurzy, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *